پایان نامه الگوریتم های مسیریابی

پایان نامه الگوریتم های مسیریابی

وظیفه اصلی لایه شبکه ، هدایت بسته‌ها از ماشین منبع به ماشین مقصد است در اغلب زیر شبکه‌ها ، بسته‌ها باید چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. برای شبکه‌های پخشی،استثنایی وجود دارد، وای در اینجا نیز اگر منبع و مقصد در یک شبکه نباشد مسیر یابی مشکل محسوب می‌شود. الگورتیم هایی که مسیرها و ساختمان داده‌های مربوط به آن را انتخاب می‌کنند، موضوع مهم را طراحی لایه شبکه اند.

الگوریتم مسیر یابی بخشی از نرم افزار لایه شبکه است که تعیین می‌کند بسته ورودی باید به کدام خط خروجی منتقل شود. اگر زیر شبکه از داده‌ها گرام‌ها استفاده کند، این تصمیم گیری دوباره باید برای هر بسته  ورودی تکرار شود ،چون تا آن موقع امکان دارد بهترین مسیر، تغییر کند اگر زیر شبکه از مدارهای مجازی استفاده کند ، تصمیمات مسیر یابی وقتی اتخاذ می‌شوند که مدار مجازی جدیدی استفاده گردد.

از آن پس ، بسته‌های داده‌ها فقط از مسیر ایجاد شده قبلی منتقل می‌شوند.حالت دوم گاهی مسیر یابی تماس دارد ، زیرا مسیر در طول مدت تمسا کاربر باقی می‌ماند ( مثل کار کردن با پایانه یا انتقال فایل ) صرف نظر از این که آیا مسیرها برای هر بسته به طور مستقل انتخاب میشوند  یا فقط وقتی که اتصال جدیدی برقرار می‌شود انتخاب می‌گردند، خواصی  وجود دارند. که در الگوریتم‌های مسیر یابی مطلوب‌اند صحت ، سهولت تحمل عیب، پایداری ، عدالت و بهینگی صخت وسهولت نیازی به توضیح ندارند، اما نیاز به تحمل عیب چندان روشن نیست. انتظار می‌رود که شبکه‌های بزرگ ، سال‌ها بدون عیب کلی سیستم  به کار خود ادامه دهند. در این مدت ممکن است اشکالات سخت افزاری و نرم افزاری  گوناگونی به وجود آید. میزبان‌ها مسیر یاب‌ها مسیر یاب‌ها بدون نیاز به توقف انجام انجام کارها در مسیر یاب‌ها و راه اندازی مجدد شبکه در هر بار متلاشی شدن مسیریاباز عهده تغییرات در توپولوژی و ترافیک برآید.

فهرست پایان نامه الگوریتم های مسیریابی

 • مقدمه
 • الگوریتمهای مسیر یابی
 • اصل بهینگی
 • مسیر یابی کوتاه ترین مسیر
 • الگوریتم غرق کردن
 • مسیر یابی بردار فاصله
 • مسئله بی نهایت گرایی
 • مسیر یابی حالت پیوند
 • کسب اطلاعاتی راجع به همسایه‌ها
 • اندازه گیری هزینه خط
 • ساخت  بسته‌های حالت پیوند
 • توزیع بسته‌های حالت پیوند
 • محاسبه مسیرهای جدید
 • مسیریابی سلسله مراتبی   
 • مسیریابی پخشی
 • مسیریابی چند پخشی
 • مسیریابی برای میزبانهای سیار
 • مسیریابی در شبکه‌های موقتی
 • کشف مسیر
 • نگهداری مسیر
 • جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر
 • آدرس IP مربوط به successor(start[i])
 • الگوریتم کنترل ازدحام
 • اصول کلی کنترل ازدحام
 • سیاست‌های جلوگیری از ازدحام
 • کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی
 • کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام
 • بیت اخطار
 • بسته‌های چوک
 • بسته‌های چوک مسیر به مسیر
 • تخلیه بار
 • تشخیص زودرس تصادفی
 • کنترل لرزش
 • کیفیت خدمات
 • ‌مسیر یابی منبع دینامیک
 • مشکل مسیر یابی
 • یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها
 • مسیر یابی نیاز به مسیر یابی
 • Forward در جستجوی الگوریتم
 • الگوریتمهای مسیر یابی درکاربرد
 • پروتوکل اینترنت
 • مسیر یابی الگوریتم
 • مسیر یاب peer to peer
 • مسیر یابی Guntella
 • رده بندی یک به یک الگوریتم های مسیریابی
 • مسیر یابی تمرکز یافته
 • اجرا الگوریتم مسیریابی
 • ماشین محدود-معین
 • جدول مراجعه
 • الگوریتم های مسیریابی قطعی
 •  الگوریتم های مسیریابی بی توجه
 • الگوریتم های مسیریابی انطباقی
 • عملکرد مسیریابی
 • تست در الگوریتم انطباقی
 • مسیریابی دینامیک
 • مسیریابی adaptive از Biocrawler
 • Vpn چیست؟
 • اصلاحات واژه شناسی

رده بندي يك به يك الگوريتم هاي مسيريابي

 1. تصميمات مسيريابي: عملكرد معيار براي مسيريابي مكان و زمان عملكرد معين شده مسيرياب است.پ
 2. مسيريابي پخش شده: عملكرد مسيريابي در مسيرياب يا گره ها همانند بسته سفر كرده عبوري در شبكه محاسبه كرده مي شود. header فقط شامل آدرس مقصد، كاربرد بوسيله مسيرياب در انتخاب كردن بازده كانال يا كانال ها مي باشد. هر مسيرياب فقط حوالي خودش را مي شناسد، از زماني كه طراح تمام توپولوژي را به طور توزيعي درون مسيرياب اختصاصي به صورت رمزي درآورده است. مسيريابي توزيع شده مخصوصا در توپولوژي هاي متقارن و منظم مطلوب و مساعد است، از زماني كه تمام مسيرياب ها الگوريتم مسيريابي يكساني را استفاده مي كنند.
 3. مسيريابي منبع: گره هاي منبع به طور از بيش تعيين شده راه هاي مسيريابي را قبل از تزريق بسته ها به درون شبكه كامل مي كنند، بطوريكه مسيرياب ها فقط header ها مي خوانند ( و معمولاً subfield هاي مناسب و اختصاصي را جدا كرده يا مشخص مي كنند) . و از اينرو مجموعه (set) به طور مكانيكي راه خودش را برمي گزيند. اگر ميزان خروج يك مسيرياب k است. سپس header بسته پيروي از يك راه طويل d كرده كه حداقل نيازمند bit هاي d log k را براي رمزي كردن شماره هاي كاركرد كانال است. اين برنامه در ماشين IBM SP-2 استفاده كرده مي شود.

شما دانشجویان مهندسی کامپیوتر می توانید با عضویت اشتراکی در سایت جزوه به دانلود رایگان پایان نامه کامپیوتر با موضوع الگوریتم ها دسترسی داشته باشید.

دانلود مخصوص کاربران ویژه است. برای مشاهده لینک دانلود ، شما باید کاربر ویژه سایت باشید. و وارد حساب کاربری خود شوید !