نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو

نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو سوالات عمومی و تخصصی جهت شرکت در آزمون وزارت نیرو مناسب برای تمامی رشته ها

آیا منبعی برای مطالعه آزمون وزارت نیرو وجود دارد؟

بله، مجموعه ای از نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو در سالهای قبل و همچنین نمونه سوالات آزمونهای استخدامی مختلف طبق مواد آزمون استخدامی وزارت نیرو گردآوری شده که در قالب چندین فایل PDF شامل سوالات تستی ارائه می شود. مطالعه نمونه سوالات سال های گذشته آزمون استخدامی وزارت نیرو کمک بزرگی برای داوطلبان متقاضی استخدام در این استخدامی جهت کسب آمادگی بیشتر و بهتر می باشد. شما با دریافت این فایل، سوالات زیر را دریافت خواهید نمود:

فهرست دانلود سوالات عمومی استخدامی وزارت نیرو

  • ۳۴۰ نمونه سوال هوش و توانمندی های ذهنی + پاسخنامه
  • ۲۵۰ نمونه سوال ادبیات فارسی + پاسخنامه
  • ۸۷ نمونه سوال کامپیوتر و فناوری اطلاعات + پاسخنامه
  • ۲۵۰ نمونه سوال معارف اسلامی + پاسخنامه
  • ۲۶۰ نمونه سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه

سوالات تخصصی برخی از رشته ها ( مربوط به آزمون های سالهای قبل )

پیشنهاد می شود: نمونه سوالات استخدامی سازمان آب و برق با پاسخنامه

فهرست نمونه سوالات استخدامی وزارت نیرو تخصصی

۵۰ نمونه سوال تخصصی برق قدرت – منطقه ای

۵۰ نمونه سوال برق قدرت – توزیع

۵۰ نمونه سوال تخصصی تکنیسین برق- تولید

۵۰ نمونه سوال تخصصی تکنیسین برق- توزیع

۵۰ نمونه سوال تخصصی الکترونیک

۵۰ نمونه سوال تخصصی رشته آمار

۵۰ نمونه سوال تخصصی رشته حقوق

۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس مالی

۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس مکانیک

۵۰ نمونه سوال تخصصی تکنیسین مکانیک

۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس نرم افزار

۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس شیمی

۵۰ نمونه سوال تخصصی تکنیسین شیمی

۵۰ نمونه سوال تخصصی کارشناس روابط عمومی

با مطالعه دانلود و مطالعه این فایل ها از وب سایت جزوه، گام بلندی به سوی استخدام وزارت نیرو برمی دارید و می توانید به راحتی از پس این آزمون و گزینش استخدامی بر بیایید.

پیشنهاد می شود: نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش + نکات کلیدی

پایان نامه های مرتبط