نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

پکیج آمادگی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 شامل سه بخش کلی می باشد

مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

 • سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی 1401 به همراه پاسخنامه

دفترچه سوالات تخصصی دبیری تربیت بدنی 1401 به همراه پاسخنامه شامل 65 سوال می باشد.

روش تدریس 13 سوال – رشد و تکامل یادگیری 13 سوال – فیزیولوژی ورزشی 13 سوال – سنجش و اندازه گیری 13 سوال – مدیریت ورزشی 13 سوال

دفترچه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش سالهای گذشته شامل

 • دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 (آموزگاری)
  • دفترچه سوالات عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه
  • دفترچه سوالات اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه
  • دفترچه سوالات تخصصی آموزگاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1402 به همراه پاسخنامه
 • سوالات استخدامی دبیری آموزش و پرورش سال 99
  • سوالات آزمون استخدام دبیر ادبیات فارسی 28 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر زبان انگلیسی 32 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر امور تربیتی 64 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر ریاضی 19 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر آموزگار ابتدایی 55 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر تربیت بدنی 40 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر علوم اجتماعی 44 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر مشاور تحصیلی 62 سوال
  • سوالات آزمون استخدام دبیر زیست شناسی 41 سوال
  • سوالات آزمون استخدام هنرآموز کامپیوتر 8 سوال
  • سوالات آزمون استخدام هنرآموز حسابداری 49 سوال
 • دفترچه سوالات فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1399 
  • دفترچه عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه دوم) پاسخنامه اطلاعات عمومی
  • دفترچه عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه پنجم)  پاسخنامه سوالات ریاضی و آمار و زبان انگلیسی
  • دفترچه عمومی آزمون فراگیر هشتم (گروه ششم)
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1397 با پاسخنامه تشریحی – خوشه شغلی دوم
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1397 با پاسخنامه تشریحی – خوشه شغلی سوم
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1397 با پاسخنامه تشریحی – خوشه شغلی پنجم
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1396 با پاسخنامه تشریحی
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1395 با پاسخنامه تشریحی
 • دفترچه سوالات عمومی فراگیر آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی و آموزش و پرورش سال 1394 با پاسخنامه تشریحی – فراگیر اول و دوم 
 • دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 با پاسخنامه
 • دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 94 با پاسخنامه
 • دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 89 با پاسخنامه 100 سوال عمومی + سوالات تخصصی 21 رشته شغلی
 • دفترچه سوالات عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 84-86 با پاسخنامه

سوالات اختصاصی آزمون دبیری

200 سوال تخصصی فنون تدریس آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

200 سوالات روانشناسی تربیتی آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

200 سوالات سنجش و ارزیابی آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

200 سوالات تعلیم و تربیت اسلامی آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

195 سوالات تکنولوژی آموزش آزمون آموزش و پرورش با پاسخنامه

آمادگی جهت آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی سال 1402

 • سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش
  • مهمترین مطالب عقیدتی سیاسی مصاحبه استخدامی
  • سوالات اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه 330 سوال
  • سوالات احکام فقه، اطلاعات قرآنی ، تاریخی گزینش استخدامی آموزش و پرورش سال 95 با پاسخ تشریحی
  • 180 سوال مصاحبه شغلی با پاسخنامه
  • 1472 + 650 سوال مصاحبه استخدامی با پاسخ شامل: احکام اسلامی – تاریخ انبیا – تاریخ امامت – احادیث، کتب و شخصیت های مذهبی – جبهه و جنگ – قرآنی – وصیت نامه سیاسی الهی امام خمینی – قانون اساسی – آشنایی با تشکیلات جمهوری اسالمی ایران – اطلاعات تکمیلی
  • سوالات عقیدتی سیاسی69 با پاسخ
مواد آزمون عمومی مواد آزمون اختصاصی مواد آزمون تخصصی
تاریخ و فرهنگ تمدن اسناد و قوانین بالادستی آموزش و پرورش براساس رشته شغلی دبیری یا هنرآموزی مواد آزمون متفاوت است
تعلیم و تربیت اسلامی روش ها و فنون تدریس  
معارف و اندیشه اسلامی روانشناسی تربیتی  
دانش اجتماعی و حقوق اساسی سنجش و اندازه گیری پیشرفت تحصیلی  
توانایی های عمومی و ذهنی    

با تهیه این پکیج و مطالعه آن گام بلندی در استخدام شدن آموزش و پرورش خواهید برداشت. تا آزمون استخدامی دبیری 1402 چیزی باقی نمانده. از فرصت ها استفاده کنید. با آرزوی موفقیت برای شما

پایان نامه های مرتبط