پایان نامه بررسی رابطه ارزش برند و رفتار مصرف کننده

رابطه بین ارزش سهام برند و پاسخ مصرف کننده در صنایع غذایی (مطالعه موردی: شرکت صباح، گلستان) – ارائه سال ۱۳۹۴ پایان نامه با پرسشنامه

امروزه مشتریان برای تصمیم گیری در فرایند خرید، با سوالات بسیاری روبرو هستند. تنوع در کالا و محصولات باعث شده مشتریان با حق انتخاب های فراوان مواجه باشند و هر روز ارتباط بین ارزش برند و رفتار مصرف کننده اهمیت بیشتری پیدا می کند.

با دانلود پایان نامه به بررسی رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ مصرف کننده در شرکت صباح پرداخته می شود. ابتدا ارتباط بین ابعاد داخلی ارزش ویژه نام ونشان تجاری و سپس رابطه بین ارزش ویژه نام و نشان تجاری و پاسخ مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفت.

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گرد آوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش ۳۸۴ نفر از بین کلیه مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت صباح در استان گلستان می باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها جمع آوری شده از پرسشنامه از تکنیک های تحلیل عاملی تاییدی ومعادلات ساختاری استفاده شده است.

[alert type=”info”]یافته های تحقیق نشان داد که ابعاد ارزش ویژه نام ونشان تجاری دارای ارتباط داخلی است. یافته ها همچنین رابطه بین ارزش ویژه نام ونشان تجاری و پاسخ مصرف کننده را تأیید کرد.[/alert]

چکیده پایان نامه بررسی رابطه ارزش برند و پاسخ مصرف کننده صنایع غذایی

درسال های اخیر بسیاری ازشرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از با ارزش ترین دارایی ها آن ها نشان های تجاری محصولات و خدمات آن هاست. اگر برند تجاری دارای ارزش ویژه بالایی باشد، شرکت می­تواند در سایه ی وجود آن هزینه های بازاریابی را کاهش دهد. به این دلیل که مشتریان نسبت به آن آگاه و وفادار هستند، هنگام مذاکره و چانه زدن با توزیع کنندگان و خرده فروش ها شرکت از موضع قوی­تری برخوردار است و به شرکت اجازه می­دهد که قیمت ها را بالاتر تعیین کند زیرا از نظر خریداران، محصولی با این نام و نشان تجاری دارای کیفیت بیشتری است.

شرکت می­تواند در سایه وجود آن بر دامنه محصولات خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل می­تواند در برابر قیمت محصولات رقیب از محصولات شرکت دفاع کند .همچنین مشتریان با پیشنهاد خرید نام و نشان تجاری به دیگران در جذب مشتریان جدید شرکت را یاری می­کنند. ارزش ویژه برند به عنوان معیاری برای سنجش قدرت نام ونشان تجاری پیشنهاد شده که طی دهه های گذشته شکل گرفته وتکامل یافته است. ارزش ویژه نشان تجاری تفاوت قیمتی را که یک برند قوی در مقایسه با یک برند متوسط در فروش خود جذب می کند نشان می دهد. شناسایی ابعاد مختلف ارزش ویژه نام و نشان تجاری و چگونگی تاثیر آن بر رفتار و عکس العمل مصرف کنندگان به شرکتها کمک می کند تا برنامه های بازاریابی خود را هر چه بهتر و مؤثرتر تدوین و اجرا کنند.

یافته ها و نتایج پژوهش

در بخش تحلیل توصیفی داده های پایان نامه به بیان توزیع فراوانی جنسیتی ،سنی ، وضعیت تحصیل و سابقه خرید محصولات شرکت صباح پرداخته شد و نتایج آن به شرح زیر می باشد:

  • از نظر وضعیت جنسیت پاسخگویان، زنان بیشترین مشارکت کنندگان در پژوهش بوده اند.
  • از نظر وضعیت سن پاسخگویان، بیشترین گروه سنی را افراد کمتر از 30 سال به خود اختصاص داده اند.
  • از نظر تحصیلات بیشترین گروه سنی در بین پاسخگویان، افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده اند.
  • و در نهایت بیشترین سابقه خرید محصولات شرکت در بین پاسخگویان، افراد بالاتر از 5 سال بوده اند.

دانلود پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین ارزش برند و رفتار مصرف کننده از وب سایت جزوه قابل دسترسی است. با لایک و امتیاز دادن نظر خود را راجع به این پایان نامه دانشگاهی با دیگران در میان بزارید.

پایان نامه های مرتبط