طرح توجیهی تولید چرم

طرح توجیهی تولید چـرم و سالامبـور

اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور

 سرمایه گذاری کـل: ۱۸۸۰  میلیون ریال

 سهم آورده متقاضی: ۱۹۰ میلیون ریال

 سهم تسهیلات: ۱۶۹۰ میلیون ریال

 میزان اشتغالزایی : هجـده نفـر

 دوره بازگشـت سـرمایه: بیست و یک ماه

فهرست طرح توجیهی تولید چرم

  • خلاصه طرح
  • مقدمــه
  • توجیه اقتصادی طرح

الف – سرمایه گذاری ثابت

 ۱ ) زمیـن

 ۲ ) محوطه سازی

 ۳ ) ساختمانها

 ۴ ) ماشین‌آلات

 ۵ ) تاسیسات

 ۶ ) وسایل نقلیه

۷ ) تاسیسات اداری

۸ ) هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

جمع کل سرمایه گذاری ثابت: ۳/۱۴۹۸

ب- هزینه های جاری

 ۱ ) مواد اولیه و نهاده های تولید

 ۲ ) حقوق و دستمزد

 ۳ )هزینه نگهداری و تعمیرات

 ۴ ) هزینه استهلاک

 ۵ ) سوخت و انرژی

جمـع هزینه های جاری طرح: ۳۳۹۹

سرمایه در گردش ( دوره چهل و پنج روزه ):۷/۳۸۱

جمع کل سرمایه گذاری طرح: ۱۸۸۰

ج – فروش

برآورد هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی

پیش بینی مالی طرح

محاسبه دوره برگشت سرمایه

محاسبه نقطه سر به سر ( در ۱۰۰% تولید )

محاسبه کارمزد وام

جدول بازپرداخت اصل و کارمزد تسهیلات

 

پایان نامه های مرتبط