پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ

راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ – دامپروری (طرح توجیهی)

احداث مزرعه شترمرغ برای هر کسی پر ماجراست. برای راه اندازی مزرعه شترمرغ به زمین، نیروی کار، آب، مجوز و نقدینگی نیاز دارید. قبل از آغاز چنین پروژه ای برخی از جنبه های مورد نیاز را مورد بررسی قرار می دهیم.گروه بندی معمول شترمرغ ها به صورت دسته های سه تایی یعنی یک نر و دو ماده است، اما شما ممکن است نگهداری جفتی ( یک نر و یک ماده)، یا دسته های چهارتایی ( یک نر و سه ماده) و یا نگهداری دسته جمعی (دو یا چند نر با دو یا چند ماده) در نظر بگیرید. ما نگهداری جفتی و یا سه تایی را توصیه می کنیم. چون کنترل عملکرد فردی هر پرنده امکان پذیر است. 

فهرست فایل ورد پروژه کارآفرینی پرورش شترمرغ

 • بخش اول- منابع تولید
 • زمین
 • کارگر
 • آب
 • مجوز
 • مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری
 • رکوردگیری
 • بخش دوم – روشهای پرورش
 • گزینه های مختلف پرورش شترمرغ
 • چرخه کامل( Full Cycle)
 • پرورش مولدها
 • تجهیزات جوجه کشی
 • پروار بندی جوجه ها
 • گروه های منطقه ای
 • صنعت جهانی شترمرغ
 • بخش سوم – تغذیه
 • مشخصات جیره خوب
 • بخش چهارم- بازاریابی
 • چه کسی خریدار گوشتهای شماست؟
 • بازاریابی
 • پرنده های زنده
 • تجهیزات کشتار
 • بازاریابی فرآورده های گوشتی
 • بازاریابی پوست شترمرغ
 • بازاریابی پر شترمرغ
 • بازاریابی پوسته تخم شترمرغ
 • بخش پنجم – طرح توجیهی
 • خلاصه طرح
 • مشخصات سرمایه گذاری طرح
 • سرمایه گذاری ثابت طرح
 • زمین محل اجرای طرح
 •  محوطه سازی
 •  ساختمانها
 •  ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
 •  وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانه
 •  تجهیزات اداری و کارگاهی
 •  هزینه های قبل از بهره برداری
 •  جدول هزینه های ثابت طرح
 •  هزینه های جاری طر
 • مواد اولیه و بسته بندی
 • حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی
 • حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی 
 •  هزینه سوخت و انرژی 
 • استهلاک و تعمیر و نگهداری
 • جدول هزینه های جاری طرح
 • جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید
 • سرمایه در گردش
 • جدول سرمایه گذاری
 • منابع

 فهرست فایل پاورپوینت

 • پاورپوینت توصیه های کاربردی جهت آغاز پرورش شترمرغ دامپروری
 • راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ دامپروری
 • بخش اول- منابع تولید
 • بخش دوم – روشهای پرورش
 • بخش سوم – تغذیه
 • بخش چهارم- بازاریابی
 • بخش پنجم – طرح توجیهی پرورش شتر مرغ

*به همراه جداول طرح توجیهی 

پایان نامه های مرتبط