پایان نامه ارتباط میان ابزارهای تبلیغاتی با جذب مشتری و فروش خدمات

ارتباط میان ابزارهای تبلیغاتی با جذب مشتری و فروش خدمات -مطالعه موردی : بانک رفاه خراسان شمالی

بازاریابی در جهان فعالیتی ست نسبتا جدید و سابقه آن در امریکا، انگلستان و ژاپن به دهه ۱۹۶۰ برمی‌گردد. بازاریابی، فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌ها از طریق فرآیند مبادله است.
در تعریفی دیگر، بازاریابی عبارت است از همه تلاش‌های نظام‌مند برای شناخت نظام بازار و اقدام مناسب نسبت به انواع تقاضاها با توجه به نظام ارزشی جامعه و هدف‌های سازمانی.

[alert type=”info”]اصول بازاریابی از سه مرحله ذیل عبور کرده است:

«دوره تولید» که در آن بازاریابی تنها به واسطه محدودیت‌های تولید دچار محدودیت بود (تا دهه ۱۹۳۰)

«دوره فروش» که در آن بازاریابی هر آنچه شرکت تولید می‌کرد به بازار تحمیل می‌کرد (تا دهه ۱۹۵۰)

«دوره مشتری» که در آن مشتری در مرکز تمام فعالیت‌های بازاریابی قرار داشت.[/alert]

گسترش آغازین این مفهوم در بانکداری از کندی خاصی برخوردار بوده است و ارائه جوایزی از طرف بانک‌ها برای جذب مشتری مهمترین فعالیت بازاریابی بانکی بوده است. بهبود برخورد با مشتریان، جذاب نمودن فضای داخلی بانک، استفاده از کامپیوتر و امکانات پیشرفته از جمله اقدامات دیگر در این خصوص بوده است.

به تدریج بانک‌ها به سمت نوآوری در ارائه خدمات حرکت کردند و خدمات جدیدی را ارائه نمودند. امروزه بازاریابی بانکی با تأکید و توجه ویژه به نیازها و خواسته‌های مشتری، تلاش می‌کند محصولات و خدمات مورد نیاز مشتری را تهیه و به بهترین شکل مورد نظر به او معرفی و ارائه نماید (گیرارد، ۲۰۱۴).

با توجه به نقش تبلیغات در جذب مشتریان از خدمات بانکداری، بررسی ارتباط ابزارهای مختلف تبلیغاتی بر جذب و جلب مشتریان اهمیت فراوانی دارد.

فهرست پایان نامه ارتباط میان ابزارهای تبلیغاتی با جذب مشتری و فروش خدمات

 • فصل اول – کلیات پژوهش

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
 • تعاریف مفهومی متغیرها
 • جذب مشتری
 • فروش خدمات
 • تعریف عملیاتی متغیرها
 • فصل دوم – مبانی نظری پژوهش

 • بخش اول: تبلیغات
 • تاریخچه تبلیغات
 • اهداف تبلیغات
 • ویژگی های‌پیام رسان (‌گوینده و نویسنده پیام)
 • ویژگی‌های پیام
 • ویژگی‌های وسیله ارتباطی
 • ویژگی‌های پیام‌گیران
 • انواع تبلیغات (‌تبلیغات به طور عموم)
 • انواع تبلیغات از نظر شیوه اجرایی و القایی
 • عوامل دخیل در روان شناسی تبلیغات
 • عوامل روانی تبلیغات
 • ویژگی‌های یک تبلیغ خوب
 • اصول یا شرایط تبلیغات در صنعت بانکداری
 • ویژگی‌های تبلیغات نوین بانکداری
 • عوامل افزایش تاثیر یک پیام تبلیغاتی
 • تبلیغات تلویزیونی
 • تبلیغات بیلبورد
 • مزایای رسانه‌های چاپی
 • تبلیغات پیامکی
 • سامانه چیست؟
 • لزوم استفاده از پنل پیامک برای مشاغل
 • تبلیغات دهان به دهان
 • مدیریت جذب مشتریان
 • ضرورت فروش خدمات بانکی
 • چارچوب نظری تحقیق
 • فصل سوم – روش پژوهش

 • حجم نمونه و روش نمونه‌گیری
 • روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
 • فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

 • جمع‌آوری اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها
 • توزیع فراوانی نمونه بر حسب جنسیت
 • توزیع فراوانی نمونه بر حسب سطح تحصیلات
 • توزیع فراوانی نمونه بر حسب وضعیت اشتغال
 • آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
 • تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها
 • تحلیل فرضیه‌های تحقیق
 • بررسی مدل پیش‌بینی جذب مشتری از طریق ابزارهای تبلیغاتی
 • بررسی مدل پیش‌بینی فروش خدمات از طریق تبلیغات
 • فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

 • نتایج حاصل از فرضیه ها
 • بحث و تفسیر
 • پیشنهادات با توجه به فرضیات
 • منابع پژوهش

پیشنهادات برای تحقیقات آینده

 1. با توجه به بررسی کلیه ابزارهای تبلیغاتی در این پژوش، پیشنهاد می‌شود مطالعه موردی روی یک ابزار تبلیغاتی مانند تلویزیون متمرکز شود.
 2. با توجه به انجام این تحقیق بر روی تبلیغات بانک رفاه، پیشنهاد می‌شود مطالعه تطبیقی بین تبلیغات بانک رفاه با سایر بانک‌ها صورت نیز انجام شود.
 3. با توجه به نتایج به دست آمده از جنسیت، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال پاسخگویان این پژوهش، پیشنهاد می‌شود در خصوص موارد مذکور نیز مطالعه موردی صورت پذیرد.
 4. بررسی رابطه بین ابزارهای تبلیغات با انجام خدمات جدید در بانک رفاه

پایان نامه های مرتبط