پایان نامه 10 ایزوله قارچ خوراکی تکمه ای سفید

بررسی قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی برای صفت عملکرد در 10 ایزوله خالص هموکاریون قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید (Agaricus bisporus)

[alert type=”info”]روش های ایزوله قارچ خوراکی برای بهبود نژادی قارچ ها می تواند منجر به تولید نژادهای مرغوب تر گردد. با دانلود پایان نامه از سایت جزوه می توانید با روش های مختلف و کارکردهای هرکدام آشنا شده و بررسی تخصصی جهت کشت یا آزمایش در این صنعت غذایی را انجام دهید.[/alert]

در بین قارچهای خوراکی، قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید رایج‌ترین قارچی است که در سراسر جهان کشت می‌شود. کشت این قارچ نخستین بار در قرن هفدهم میلادی در فرانسه شروع شد ولی تاکنون نسبت به گیاهان زراعی تلاشهای کمتری در مورد اصلاح آن صورت گرفته است. در حال حاضر حدود ۳۸% کل تولید قارچهای خوراکی دنیا، به قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید اختصاص داده شده است.

می توانید با دانلود پایان نامه ارشد اصلاح نباتات ، با روشهای بهبود نژادی در این قارچ که عبارتند از: وارد کردن نژادهای مرغوب، جمع‌آوری ژرم پلاسمهای وحشی، گزینش درون نژادی، دورگ‌گیری و مهندسی ژنتیک، آشنا شوید. در حال حاضر مهم‌ترین برنامه اصلاحی این قارچ براساس دو رگ‌گیری  هدفمند در بین هموکاریون‌ها می‌باشد.

[alert type=”info”]پیشنهاد می شود دانلود طرح توجیهی کاشت سیب زمینی و میزان نیاز به آب و ضریب گیاهی آن[/alert]

فهرست پایان نامه کشاورزی 10 ایزوله قارچ خوراکی تکمه ای سفید

 • چکیده

فصل اول: مقدمه

 • دلایل عمده عملکرد پایین قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید در ایران

فصل دوم: بررسی منابع

 • تاریخچه پرورش قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • آشنایی اجمالی با قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • طبقه‌بندی
 • رده بندی
 • اندام شناسی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • مشخصات پرگنه در کشت خالص
 • نامگذاری علمی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • تقسیم بندی واحدهای سلولی میسلیوم از لحاظ تعداد و ترکیب‌بندی هسته‌ای
 • ‌چرخ زندگی قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • بررسی الگوهای چرخه زندگی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • الف ـ هموتالیسم
 • ب ـ هتروتالیسم
 • ژنتیک قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید
 • روشهای بهبود نژادی در قارچ خوراکی تکمه‌ای سفید 
 • کشت بافت
 • گزینش از طریق کشت تک اسپوری
 • تهیه نقش اسپور
 • الف ـ کشت و گزینش تک اسپوری
 • ب ـ کشت و گزینش چند اسپوری
 • اختلاط ساده
 • تلاقی هدفمند هموکاریون‌ها
 • بدست آوردن هموکاریون و تایید آنها
 • روش سنتی تأیید هموکاریون‌ها
 • تهیه و تایید هموکاریونهای والدی به روش تهیه پروتوپلاست
 • تایید هموکاریونها با استفاده از نشانگر RFLP
 • تایید هموکاریون‌ها با استفاده از نشانگر RAPD
 • انجام تلاقی بین هموکاریونها و تایید هیبریدها 
 • الف ـ استفاده از نشانگرهای غذایی برای تایید هیبریدها
 • ب ـ استفاده از آیزوزایم‌ها برای تایید هیبریدها
 • ج ـ استفاده از نشانگرهای مقاومت برای تأیید هیبرید‌ها
 • اصلاح برخی صفات با استفاده از روش تلاقی هیبریدها
 • د ـ استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی برای تایید هیبریدها
 • مراحل انجام آزمون اصلاحی از طریق دورگ‌گیری هدفمند
 • کشت اسپور
 • جداسازی تک اسپورها
 • تهیه اسپاون
 • آزمون میوه‌دهی
 • الف ـ تهیه بستر کشت 
 • ب ـ مراحل پرورش و میوه‌دهی
 • تولید پریموردیا در سطح محیط کشت 
 • تولید اجسام میوه دهی در اسپاون
 • ‌ج ـ تولید اندام باردهی در کمپوست
 • مهندسی ژنتیک
 • ـ انتقال ژن
 • ـ اختلاط پروتوپلاستها

فصل سوم: مواد و روشها

 • تهیه نژادها
 • روش تهیه محیط کشت غذایی PDA
 • روش کشت هموکاریون‌ها
 • روش تلاقی هموکاریون‌ها
 • نمونه‌گیری از منطقه تلاقی
 • تهیه اسپاون مادری از هیبریدها
 • تلقیح دانه‌های گندم با کشت هیبرید
 • تهیه بستر کشت (کمپوست)
 • الف ـ پاستوریزاسیون و آمونیاک‌زدایی
 • ب ـ مایه‌زنی کمپوست
 • ج ـ خاک‌دهی بستر کشت
 • هوادهی و افت سریع دما
 • محاسبه قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی
 • محاسبه واریانس ترکیب‌ پذیریی عمومی و خصوصی
 • محاسبه واریانس افزایشی و غالبیت

فصل چهارم نتایج و بحث

 • نتایج بررسی سرعت رشد (قطر پرگنه هموکاریون‌ها)
 • تیپ رشدی پرگنه هموکاریون
 • نتایج سرعت رشد در هتروکاریو‌ن‌ها
 • نتایج مشاهده‌ای تهیه اسپاون
 • نتایج مشاهدای آزمون میوه‌دهی
 • جدول تجزیه واریانس برای صفت عملکرد در دورگ‌ها
 • جدول قابلیت ترکیب‌پذیری عمومی در هموکاریون‌ها
 • جدول قابلیت ترکیب‌پذیری خصوصی دورگ‌ها
 • جدول مقادیر اجزاء ژنتیکی
 • ضریب همبستگی
 • پیشنهادات
 • منابع
 • پیوست
 • چکیده انگلیسی

پیشنهاد پایان نامه 10 ایزوله قارچ خوراکی تکمه ای سفید

جهت انجام اصلاح نژادي هدفمند و به منظور آزادسازي يك نژاد مطلوب، لازم است تعداد زيادي هموكاريون داراي‌ آلل‌‌هاي مربوط به صفات مطلوب، مورد گزينش واقع شوند. به اين منظور لازم است كه قارچ‌هاي داراي صفات مطلوب و قارچ هاي بومي با عملكرد بالا، شناسايي و از آن‌ها تك اسپور هموكاريون به تعداد كافي جداسازي شود و سپس، تلاقي‌هاي هدفمندي بين آنها انجام گيرد. لذا پيشنهاد مي‌شود كه تك اسپورهاي هموكاريون مربوط به نژادهاي بومي با هموكاريون‌هاي بدست آمده از اين تحقيق كه قابليت تركيب‌پذيري بالايي برخوردارند، جهت توليد هيبريد با عملكرد بالا تحت تلاقي قرار گيرند. پس با شناسايي و جمع‌آوري نژادهاي وحشي و بومي ايران و با توجه به سازگاري بالاي اين نژادها به شرايط آب و هوايي ايران، پيشنهاد مي‌شود در آزمون اصلاحي از هيبريداسيون بين اين جدايه‌ها با جدايه‌هاي اصلاح شده خارجي استفاده شود. از ديگر پيشنهادات براي انجام آزمايشات دورگ‌گيري، مي‌توانيم به محيط كشت PDA مواد ديگري اضافه نماييم و سرعت رشد را مورد بررسي قرار دهيم، مثلاً به محيط كشت PDA كه به عنوان اولين زمينة تغذيه‌اي ميسليوم‌ها محسوب مي‌شود موادي مانند عصاره گوجه‌فرنگي، شيرة نارگيل، نمك‌ها و همچنين مقادير متفاوت قندهاي دكستروز و ساكاروز اضافه نمود و سرعت رشد ميسليوم‌ها را مورد بررسي قرار داد.

انتخاب های دیگر شما ...