پروژه متالوگرافی چدن خاکستری کم کربن

 متالوگرافی (چدن خاکستری کم کربن)

[alert type=”info”]چدن خاکستری از آلیاژ آهن و کربن که حدود ۲% بیشتر باشد ویا سرعت سرد کردن پایین و یا سیلیسیم که باعث ناپایداری سمنتیت می شود چدن خاکستری تولید خواهد شد.[/alert]

حال اگر مقدار کربن آن کمتر از۳ / ۴% باشد چدن خاکستری کم کربن بدست می‌آید که ریخته‌گری راحتری نسبت به فولادها دارد که ممکن است دارای زمینه مزیت و پرلیتی باشد.

روش آزمایش:

در اولین مراحل بریدن نمونه از قطعه اصلی به وضوح و نرمی و خوشتراشی آن پی می‌بریم بعد از بریدن، سوهان کاری آن نیز به راحتی انجام می‌شود. اما سمباده کاری آن علی رقم نرمی بالای آن با مشکل مواجه می شد. به طوری که با صرف کردن زمان حدود ۳ / ۱ بر سمابده کاری چدن‌های نظیر قبل کمتر به صافی مسطح می‌رسیدیم.

فهرست پروژه متالوگرافی چدن خاکستری کم کربن

 • آزمایش و بررسی ساختار میکروسکوپی چدن خاکستری کم کربن
 • مقدمه
 • اهمیت متالوگرافی
 • هدف از پولیش کردن و اچ کردن
 • شرح آزمایش (نحوه انجام کار)
 • نتیجه آزمایش
 • چدن خاکستری
 • چدنهای خاکستری
 • بحث و بررسی در مورد چدنهای خاکستری
 • تغییر کربن معادل در چدنهای خاکستری: ( بحث و بررسی)
 • نتیجه کار
 • چدن‌ها Castiron  
 • چدن نشکن
 • چدن داکتیل

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدن داکتیل

 • بحث و بررسی«چدن داکتیل»
 • چدن سفید
 • سفید شدن چدن به دلیل نفوذ تلور
 • چدن سفید

هدف آزمایش: بررسی ریزساختار چدنهای سفید قبل و بعد از اچ کردن

 • بحث و بررسی در مورد چدنهای سفید
 • ساختار ماکروسکوپی چدن سفید
 • بررسی ساختار چدن سفید
 • مقدمه
 • روش آزمایش
 • چدن مالیبل
 • چدن مالیبل با زمینه پرلیتی
 • چدن مالیبل

هدف آزمایش: بررسی زیرساختار چدن مالیبل

 • بحث و بررسی (چدن مالیبل)
 • فولادها
 • مقدمه
 • مقدمه
 • فولاد های عملیات حرارتی نشده

موضوع: بررسی ساختار میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی

 • مقدمه: فولادها Stcell  
 • فولادهای هیپوریوتکتوئیدی

نام گزارش: بررسی زمینه و ساختار فولادهای ساختمانی

 • تئوری آزمایش
 • بحث و نتیجه گیری

نام گزارش: تحقیق و بررسی زمینهای فولادهای ابزار

 • بحث و نتیجه گیری
 • فولاد

موضوع: بررسی ساختمان میکروسکوپی فولادهای ساده کربنی

 • مقدمه: فولادها Steel  
 • سمنتیت (کاربید آهن)
 • تبدیل آهسته فولاد
 • تأثیر عناصر دیگر بر فولاد
 • گوگرد
 • منگنز
 • فسفر
 • فولادهای هیپویوتکتوئیدی HYPOEUTOID..  
 • فولادهای هیپویوتکتوئیدی
 • فولادهای هیپویوتکتوئیدی
 • تعریف تحول یوتکتوئیدی و هیپوتکتوئیدی
 • گزارش کار سوم

عنوان گزارش: آلیاژهای آلومینیوم

 • گزارش کار چهارم
 • نمونه ای از موارد کاربرد آلیاژهای آلومینیوم
 • آلیاژهای آلومینیوم ـ آلومینیوم خالص تجاری
 • نتیجه کار
 • آلومینیوم خالص
 • انواع سمباده‌های موردنیاز

هدف آزمایش: تأثیر سرعت کردن بر خواص آلومینیوم

 • بحث و بررسی در مورد آلومینیوم خالص

انتخاب های دیگر شما ...