پروژه اکسل حسابداری شرکت بازرگانی

پروژه اکسل حسابداری شرکت بازرگانی آریان

این شرکت حسابها را به ۴ گروه تقسیم بندی کرده است:

  • گروه اول دارایی ها
  • گروه دوم بدهی ها و سرمایه
  • گروه سوم خرید و فروش کالا
  • گروه چهارم هزینه ها

موسسه تجاری آریان در یکم آذر ماه سال ۱۳۸۵فعالیت خود را آغاز کرد.

فهرست پروژه اکسل حسابداری شرکت بازرگانی

سند حسابداری

دفتر روزنامه

دفتر کل بانک

دفتر کل حسابهای دریافتی

دفتر کل اسناد دریافتی

دفتر کل اسناد دریافتنی در جریان

دفتر کل پیش پرداخت اجاره

دفتر کل پیش پرداخت بیمه

دفتر کل ملزومات

دفتر کل اثاثه

دفتر کل وسایل نقلیه

دفتر کل زمین

دفتر کل حسابهای پرداختنی

دفتر کل اسناد پرداختنی

دفتر کل وام پرداختنی

دفتر کل حقوق پرداختنی

دفتر کل استهلاک انباشته

دفتر کل ذخیره م.م

دفتر کل سرمایه

دفتر کل برداشت

دفتر کل خرید کالا

دفتر کل تخفیفات نقدی خرید

دفتر کل برگشت از خرید و تخفیفات

دفتر کل فروش کالا

دفتر کل هزینه حمل

دفتر کل هزینه بیمه

دفتر کل هزینه بیمه

دفتر کل هزینه استهلاک

دفتر کل هزینه تبلیغات

دفتر کل هزینه مطالبات مشکوک وصول

دفتر کل هزینه حقوق

دفتر کل زیان حاصل از فروش

فرم تنخواه گردان

تراز آزمایشی اصلاح نشده

تراز آزمایشی اصلاح شده

صورت حساب سود و زیان

صورت حساب سرمایه

ترازنامه، کارت حساب مواد ۱و۲

نسبت های مالی

نمونه از فاکتور فروش کالا

همگی اسناد اکسل فوق دارای مقدار و محاسبات در صورت لزوم می باشند.

پیشنهاد می شود : پایان نامه ورشکستگی شرکت ها و ارزیابی ریسک شرکتها

اصلاحات شرکت در ۲۹/۱۲/۱۳۸۵ به شرح زیر در حسابهای موسسه اعمال میشود:

  1. هزینه حقوق کارکنان در اسفند ماه ۷۸۰۰۰ ریال میباشد که هنوز پرداخت نشده است.
  2. پیش پرداخت بیمه از اول اسفند ماه تا پایان تیر ماه است.
  3. برای مانده حسابهای دریافتنی ۵  درصد ذخیره در نظر گرفته میشود.

پایان نامه های مرتبط