طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه هنر

آموزشگاه هنرهای تجسمی ( طراحی، نقاشی، گرافیک، مینیاتور و خوشنویسی )

خلاصه طرح :

ظرفیت : ٨٠٠ هنر آموز در سال

محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور

ابعاد ومساحت محل اجرای طرح

یک باب ساختمان اداری با مساحت ۹۰ متر مربع 

دوره بازگشت سرمایه: ٢۴ ماه

اشتغالزایی : ٩ نفر

عدم توجه کافی به مبحث آموزش هنر در نظام  آموزشی کشور از یک سو و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان که پیامد تعطیلات دراز مدت مدارس و دانشگاههای در فصل تابستان  است وا ز مهم ترین فرصت های دانش آموزان و دانشجویان به منظور کسب مهارت در رشته های هنری یا فنی به شمار می رود موجب احساس نیاز به فراگیری هنر ، به صورت خارج از برنامه رسمی آموزشی شده است . دراین میان هنرهای تجسمی جایگاه  خاص بین نوجوانان و جوانان داراست . به دلیل بومی بودن هنرهایی مانند خوشنویسی ونقاشی ایرانی ( مینیاتور) ، اقبال عمومی بری فراگیری آنها در کنار هنرهای پایه ای مانند طراحی ونقاشی و گرافیک رو به افزایش است .

آموزشگاه های هنری آزاد مراکزی هستند که می توانند خلاء موجود در نظام آموزش و پرورش کشور در مورد آموزش موثر هنر را پر کرده و در این رهگذر گامی در جهت ارتقای سطح فرهنگ عمومی بردارند. 

فهرست طرح توجیهی راه اندازی آموزشگاه هنر

 • بخش معرفی
 • نام ومشخصات سهامداران عمده
 • مشخصات محل اجرای طرح
 • عنوان محصول یا محصولات (کالا/خدمات) و ظرفیت تولید
 • میزان سرمایه گذاری
 • میزان اشتغال زایی طرح (پیش بینی )
 • اعلام محرمانه بودن طرح (در صورت لزوم )
 • خلاصه مدیریتی /اجرایی
 • تجزیه و تحلیل صنعت
 • تجزیه و تحلیل محیطی
 • تجزیه و تحلیل فنی
 • دورنمای شرکت /شرح کسب و کار
 • معرفی محصولات (کالا/خدمات)
 • برنامه عملیاتی و تولید
 • تسطیح و محوطه سازی
 • ساختمانها
 • ابزارآلات و وسایل فنی وآزمایشگاهی
 • تأسیسات
 • ماشین آلات و تجهیزات
 • موادولیه و بسته بندی
 • حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم (برحسب میلیون ریال)
 • آب و برق و سوخت (برحسب میلیون ریال)
 • تعمیرات و نگهداری
 • برنامه بازاریابی
 • تحقیق و تحلیل بازار
 • راهبردهای بازاریابی
 • ساختار سازمانی
 • برنامه زمان بندی  و عملیات
 • ارزیابی و مدیریت خطر پذیری
 • برنامه مالی
 • برنامه طرح و توسعه
 • پیشنهادها
 • ضمائم

 

پایان نامه های مرتبط