نمونه اظهارنامه مطالبه وجه چک

اظهارنامه مطالبه وجه چک یا “درخواست پرداخت” یک ابزار حقوقی است که برای اعلام درخواست پرداخت وجه مربوط به چک در مواردی که چک به صورت نقدی و نپرداخت شده استفاده می‌شود. این ابزار در کشورهایی که سیستم چک‌نویسی فعال است، به عنوان یک ابزار قانونی و حقوقی برای اجرای حقوق صاحب چک استفاده می‌شود.

در مواردی که به صدور اظهارنامه مطالبه وجه چک نیاز داریم :

  1. عدم وجود موجودی کافی: زمانی که دارنده چک به بانک مربوطه مراجعه کرده و درخواست وجه چک را به عنوان نقدی کردن آن داشته باشد، اگر موجودی کافی در حساب صاحب چک وجود نداشته باشد، بانک ممکن است پرداخت را انجام ندهد. در این صورت، صاحب چک می‌تواند با صدور اظهارنامه مطالبه وجه چک، بانک را مجاب به پرداخت مبلغ موجود در چک کند.

  2. امضای نامعتبر: در صورتی که امضای روی چک با امضای صاحب چک مطابقت نداشته باشد یا به نظر رسد که تقلبی باشد، بانک ممکن است پرداخت را انجام ندهد. در این صورت، با ارائه اظهارنامه مطالبه وجه چک و اثبات اینکه صاحب چک است، صاحب چک می‌تواند بانک را مجاب به پرداخت کند.

  3. تاریخ پرداخت گذشته است: هر چکی دارای تاریخ پرداخت مشخصی است و معمولاً بانک‌ها پرداخت چک‌ها را تا تاریخ مشخصی انجام می‌دهند. اگر تاریخ پرداخت چک گذشته باشد و صاحب چک هنوز آن را به بانک تحویل نداده باشد، می‌تواند با صدور اظهارنامه مطالبه وجه چک، بانک را مجاب به پرداخت آن بکند.

استفاده از اظهارنامه مطالبه وجه چک بستگی به قوانین و مقررات هر کشور دارد و در هر کشور ممکن است قوانین مختلفی درباره استفاده از این ابزار وجود داشته باشد. برای استفاده صحیح از این ابزار، بهتر است به مشاور حقوقی محلی خود مراجعه کنید.

در این فایل ورد می توانید اظهارنامه مطالبه وجه چک بصورت نمونه داشته باشید و مشخصات خود را جایگزین کنید.

پایان نامه های مرتبط