پروژه تجزیه و تحلیل آژانس مسافرتی

[alert type=”info”]از مهمترین وظایف سازمان خدمات در رابطه با امور تور گردانی ( داخلی و خارجی ) ،تورهای خصوصی ، فروش بلیط خطوط هوایی ( داخلی و خارجی ) فروش بلیط زمینی ( داخلی و خارجی ) را میتوان نام برد.[/alert]

این آژانس علاوه بر این موارد فعالیتهای دیگری هم دارد:‌

برگزار کننده سفرهای محلی و تفریحی ( اردوهای دانشجویی و دانش آموزی ، سفرهای نمایشگاهی

برگزار کننده تورهای سیاحتی به کیش و قشم 

 بزگرار کننده سمینار به کنفرانس و تورهای ویژه دانشجویی

  تنظیم برنامه مسافرتی ، مسافران با حداقل هزینه 

 انجام رزرواسیون هتل در سراسر کشور 

 انجام رزرواسیون هتل در کشورهای خارجی 

اخذ ویزا از کشورهای آسیای میانه

فهرست پروژه تجزیه و تحلیل آژانس مسافرتی

مرحله یک : ‌تعریف سیستم

 • اهداف و وظایف سازمان
 • نیروی انسانی و ساختار
 • تجهیزات و امکانات
 • نیاز و نظرات کارکنان
 • نیازها و نظرات مدیر
 • نیازها و نظرات مشتریان
 • جمع بندی نیازها ونظرات
 • شرح و تعریف سیستم

مرحله دوم :‌ ارائه طرحهای پیشنهادی

 • دریافت نظرات صاحبان تجربه
 • بازدید از سیستمهای دیگران
 • مطالعه مقالات و کتب

پایان نامه های مرتبط