مقاله استراتژی سه جانبه برای تدوین استراتژی

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

مقاله استراتژی سه جانبه،روشی جدید برای تدوین استراتژی

مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.

این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد.
این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی ، توصیه های تفکر و مدیریت استراتژیک بهره می جوید.

فهرست مقاله استراتژی سه جانبه برای تدوین استراتژی

  • مقدمه
  • فضای رقابت
  • استراتژی سه جانبه
  • رقیب اصلی
  • شایستگی های متمایزکننده
  • تلفیق داده ها و تعیین حوزه اثربخشی استراتژی
  • تحلیل داده ها و خلق استراتژی های اثربخش
  • نتیجه گیری
  • منابع و ماخذ

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از مقاله استراتژی سه جانبه برای تدوین استراتژی استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

تدوین استراتژی سه جانبه
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه