پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی

این تحقیق به بررسی سیستم حقوق و دستمزد در شرکت بسته بندی پاژ پارس می پردازد.

یکی از مهمترین مباحث در حرفه حسابداری برای کارفرما و پرسنل یک شرکت، بررسی و ثبت سیستم حقوق و دستمزد است. حتی اگر در کسب و کارتان تعداد کمی نیروی کار دارید، محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد یکی از وظایف شما یا حسابدارتان می باشد. پس از محاسبه لازم است هزینه ها در دفاتر حسابداری ثبت شوند و جهت ثبت حرفه ای آن، آشنایی به این امر ضروری ست.

[alert type=”info”]این پروژه شامل جداول و  محاسبات حقوق و دستمزد یک شرکت بسته بندی می باشد که در دفتر روزنامه و کل ثبت می شوند.[/alert]

بنابراین حسابداران باید توانایی محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل را داشته باشند و در پایان هر ماه برای هر پرسنل فیش حقوقی صادر کنند.

حقوق و دستمزد PayRoll هزینه ایست که به ازای فعالیتهای هر پرسنل پرداخت می شود و سهم هر نیروی کار در فرآیند تولید یا خدمات را مشخص می کند.پس از هزینه تمام شده مواد اولیه ، حقوق و دستمزد کلیدی ترین عنصر در محاسبات حسابداری شرکتهاست.

معرفی شرکت بسته بندی پاژ

شرکت پاژ پارس در سال ۸۲ و با ۱۰۴ پرسنل شروع به کار کرد.
محل کارخانه پاژ پارس شهرک صنعتی چناران کیلومتر ۵۰ مشهد و دفتر مرکزی آن در مرکز شهر مشهد قرار دارد.
هدف از تاسیس این شرکت، ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای نیروی فعال جامعه می باشد.

فهرست پروژه سیستم حسابداری حقوق و دستمزد

  • فصل اول کلیات

اهمیت تحقیق
هدف از تحقیق
محدودیتهای تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع

  • فصل دوم بخش نظری

تاریخچه
ــ اهمیت شناخت قوانین و مقررات
ـ کارگر چه کسی است؟
ـ کارفرما چه کسی است؟
ـ کارگاه چه محلی است؟
ـ قرارداد کار چیست؟
ـ تعلیق قرارداد کار چیست؟
ـ جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار
ـ خاتمه قراردادکار
ـ جرائم و مجازاتها
ـ مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی
ـ غرامت دستمزد ایام بیماری
ـــ شرایط دریافت غرامت دستمزد در ایام بیماری
ــ ـ نحوه محاسبه میزان غرامت دستمزد ایام
بیماری
ــ کمک هزینه بارداری و مرخصی زایمان
ـ مقرری بیکاری
ــ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری
ـ کمک هزینه ازدواج
ــ شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج
حسابداری حقوق و دستمزد
حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر
ـ مزد یا حقوق چیست؟
ـ مدت کار و مدت اضافه کاری چیست؟
ـ نوبت کاری
ـ شب کاری
ـ حق اولاد
ـ حق خواربار و مسکن
ــ مأموریت
تعطیلات و مرخصی ها
ایاب و ذهاب و کمکهای غیرنقدی
ـ عبدی و پاداش پایان سال
کسور قانونی چیست؟
ـــ مالیات
ـــ حق بیمه های اجتماعی
ــــ دفترچه‌ی بیمه
ــــ مستمری بازنشستگان
ــــ انواع بیمه
ــ صورت دستمزد (حقوق و مزایا) چیست؟
ــ نحوه‌ی تنظیم فرم بیمه
ـ جریمه دیرکرد کسور قانونی
ـ نحوه محاسبه مالیات حقوق بر اساس جدول مالیاتی
کسور توافقی چیست؟
نحوه‌ی پرداخت حقوق و دستمزد
ــ قسمت های مختلف یک کارگاه یا شرکت
قسمت کارگزینی
ــ قسمت زمان سنجی
ـــ قسمت ثبت اوقات کار
ــ قسمت برنامه‌ریزی
ـ دفاتر روزنامه، کل و معین چیست؟
ــ دفتر روزنامه
ــ دفتر کل
ــ دفتر معین

  • فصل سوم روش تحقیق

لیست حقوق چگونه تنظیم می شود؟
روش ثبت لیست حقوق در دفاتر روزنامه و کل
ثبت هزینه حقوق در حسابها

  • فصل چهارم‌ نتیجه گیری

نتیجه گیری و پیشنهادات

بخشی از پروژه سیستم حقوق و دستمزد شرکت بسته بندی پاژ

پرداخت حق 3% بيمه سهم بيكاري به سازمان تامين اجتماعي. اكنون دقت كنيد كه تمامي ثبت هاي فوق به دفتر كل‌هاي مربوط منتقل شده است و تمامي حسابهاي پرداختني توسط بانك پرداخت شده و حساب آنها بسته شده است يعني مانده آنها صفر شده است ولي حساب هزينه حقوق و دستمزد و هزينه بيمه و بانك بسته نشده است و اين نشاندهنده مبلغ هزينه اي است كه كارفرما متحمل شده و توسط بانك پرداخت شده است و حسابهاي هزينه براي مشخص كردن سود ويژه شركت مي باشد.

پایان نامه های مرتبط