مقاله بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی خراسان

 بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صادرات مصنوعات فیروزه ای

 بررسی آمار صادرات و واردات در سال ۱۲۶۸ ه ش نشان می‌دهد که محصولات کشاورزی و دامی عمده ترین بخش محصولات صادراتی ایران در یک قرن پیش بوده است. در آن زمان ابریشم، برنج، پنبه، توتون و تنباکو از اقلام عمده صادراتی کشور بوده‌اند که امروزه به منظور وارد کردن اغلب آنها سالانه مبلغ قابل ملاحظه ای ارز از کشور خارج می‌شود. این آمار همچنین نشان می‌دهد که با وجود کسری موازنه تجاری در سال ۱۲۶۸ ه ش ، درآمد حاصل از صدور کالاهای کشاورزی به تنهایی قادر به جبران بیش از نیمی از هزینه‌های مربوط به واردات کشور بوده است ولی تا سال ۱۳۲۰ ه ش سهم صادرات غیر نفتی به تدیریج تقلیل می‌یابد چنانکه سهم صادرات غیر نفتی از کل مبادلات بازرگانی خارجی به یک سوم می‌رسد و تا سال ۱۳۳۰ ه ش این نسبت به حدود یک چهارم تنزل پیدا می‌کند.

شهرهای با بیشترین فیروزه

روند گسترش واردات در پی افزایش درآمد‌های ناشی از فروش نفت به نحوی شتاب می‌گیرد که تولید داخلی تحت الشعاع واردات کالا واقع شده و تجارت خارجی به اهرم فشار بر اقتصاد ملی بدل می‌شود. بنابراین از حدود یکصد سال پیش رابطه تحویل نفت در مقابل دریافت کالای ساخته شده، هسته اصلی بازرگانی خارجی کشور گردیده و وابستگی اقتصادی در نتیجه وجود این بافت ناسالم ایجاد و تحکیم شده است.
نام نیشابور با نام فیروزه همزاد است و در مقام تعریف، نیشابور را شهر فیروزه‌های درشت، شهری با سنگهای فیروزه و … می‌گویند. به شهادت گوهر شناسان دور و نزدیک، فیروزه نیشابور در روی زمین مقام اول را دارد. این سنگ گرانبها و پر ارزش که زینت بخش گنجینه‌های گرانبهای ثروتمندان جهان و خزائن ممالک می‌باشد همواره توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

پیشنهاد می شود: پایان نامه بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک

فهرست مقاله بررسی وضعیت بازار فیروزه صادراتی خراسان

فصل اول –  طرح تحقیق

 •  مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت انجام تحقیق
 • فرضیه‌های تحقیق
 • اهداف مورد نظر برای انجام تحقیق
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 •  نمونه گیری
 • محدودیت‌ها و مشکلات انجام تحقیق
 •  پیشینه تحقیق
 •  تعریف واژه‌های تخصصی مورد استفاده در تحقیق

فصل دوم – پیشینه تحقیق

 • بخش اول: مبانی نظری مرتبط به «فیروزه»
 •  مختصری در مورد تاریخچه جواهرات
 •  قدمت استخراج فیروزه
 • علم شناخت سنگهای قیمتی و اهمیت آن در جهان
 •  انواع فیروزه
 •  نحوه ساخته شدن فیروزه
 •  فضیلت فیروزه در اسلام
 • معادن فیروزه
 •  کلیاتی در مورد برش و جلای کانی‌ها و سنگهای جواهر رنگی
 •  تراش فیروزه
 •  مشخصات بهترین نوع فیروزه تراشیده
 • صادرات فیروزه    
 • بخش دوم: مبانی نظری مرتبط با «آمیخته بازاریابی»
 •  تعریف بازاریابی
 • فلسفه مدیریت بازاریابی
 • عوامل مؤثر در تغییر تقاضا
 •  عوامل مؤثر در اقدام به خرید
 •  فرآیند تصمیم خرید    
 • مفهوم مدرن بازاریابی
 •  آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)
 • جایگاه یابی در بازار

فصل سوم – روش تحقیق

 • نوع تحقیق: به طور کلی تحقیقات علمی را به دو دسته تعرفه تقسیم می‌نمایند:
 • روش تحقیق
 • منابع وماخذ

فصل چهارم – جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌ها    

 • ویژگیهای پاسخگویان    
 • ویژگیهای صادر کنندگان مصنوعات فیرزوه ای
 • ویژگیهای فیروزه تراشان
 •  آزمون فرضیه‌ها

پیشنهاد می شود: مقاله بازاریابی مواد غذایی حلال – مطالعه موردی

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها

 •  مقدمه
 •  نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های پاسخگویان
 •  نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «صادرکنندگان مصنوعات فیروزه ای»
 • نتیجه گیری در مورد ویژگی‌های «فیروزه تراشان»
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه‌های تحقیق
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه اول    
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه دوم    
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه سوم    
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه چهارم
 •  نتیجه گیری در مورد فرضیه پنجم    
 • موضوعات پیشنهادی برای تحقیقات تکمیلی
 • منابع

در صورت تمایل می توانید مقالات زیر را نیز دنبال کنید :

پروژه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک

پایان نامه صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

دانلود کتاب بازاریابی بین المللی

پایان نامه های مرتبط