مجموعه 60 کتاب رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور

دانلود کتابهای پیام نور مدیریت با فرمت پاورپوینت که توسط سایت جزوه گردآوری شده اند. این مجموعه شامل بیش از 6۰ کتاب رشته مدیریت میباشد که در دانشگاه پیام نور تدریس میگردد. این کتابها مربوط به مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری است و به صورت اسلاید های پاورپوینت ارائه می گردد.

فهرست مجموعه 60 کتاب رشته مدیریت در دانشگاه پیام نور

اصول حسابداری دکتر حضوری

اقتصاد خرد خداداد کاشی

اقتصاد خرد دکترغفاری

اقتصاد خرد فرحمند حبیبی

تحقیق در عملیات حیدری

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها رافعی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر سرلک

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر موسوی

تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتها دکتر موغلی

توسعه اقتصادی دکتر لشکری

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فرحمندحبیبی

حسابداری دولتی دکتر حضوری

حقوق اساسی ناصحی

حقوق اساسی کاتب

روش تحقیق در مدیریت دکتراحمدی

روش تحقیق در مدیریت دکتر حضوری

روش تحقیق در مدیریت درویش

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت صحت خواه

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت میرزایی

زبان تخصصی ثمربخش تهرانی

زبان تخصصی منجمی

زبان تخصصی ثمربخش تهرانی

زبان تخصصی منجمی

سازماندهی و اصلاح روشها و تشکیلات دکتر رسولی

سیر اندیشه و تحول نهادهای اداری جمشیدی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت دکتر حسینی

سیستم های اطلاعاتی مدیریت دکتر سرلک

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دکتر احمدی

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه درویش

فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه دکتر سرلک

مباحث ویژه در مدیریت دولتی دکتر امیرخانی

مباحث ویژه در مدیریت دولتی دکترموغلی

مبانی سازمان و مدیریت دکتر امیرخانی

مبانی سازمان و مدیریت درویش

مبانی سازمان و مدیریت دکتر موغلی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن ولیلو

مبانی مدیریت دولتی فیاضی

مبانی مدیریت دولتی دکتر موسوی

مبانی مدیریت دولتی دکتر امیرخانی

مبانی مدیریت دولتی فیاضی

مدیریت بهره‌وری نیروی انسانی دکتر امیرخانی

مدیریت تحول سازمانی دکتر رسولی

مدیریت تطبیق درویش

مدیریت تعاونیها درویش

مدیریت تولید دکتر امیرخانی

مدیریت رفتار سازمانی دکتر احمدی

مدیریت رفتار سازمانی الوداری

مدیریت رفتار سازمانی دکتر رسولی

مدیریت رفتار سازمانی رافعی

مدیریت رفتار سازمانی کاتب

مدیریت رفتار سازمانی دکتر موغلی

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها فهیم طالبی

مدیریت مالی شفیع زاده

مدیریت مالی صلواتی

مدیریت مالی هدایتیان

مدیریت منابع انسانی دکتراحمدی

مدیریت منابع انسانی دکتر رسولی

مدیریت منابع انسانی دکتر سرلک

مقدمه ای برروش تحقیق در مدیریت دکتر خدابخش

انتخاب های دیگر شما ...