مقاله بازاریابی مواد غذایی حلال – مطالعه موردی

بازاریابی مواد غذایی حلال – مطالعه موردی بر روی رفتار مصرف کننده در حوزه مصرف مواد غذایی فراوری شده با استفاده از مرغ در بخش مرکزی جاوا واقع در کشور اندونزی

Halal Food Marketing: A Case Study on Consumer Behavior of Chicken-based Processed Food Consumption in Central Part of Java, Indonesia

[alert type=”info”]مقاله زبان اصلی + ترجمه مقاله به زبان فارسی – مقاله الزویر در کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی – ۲۰۱۵[/alert]

آگاهی جهانی از محصولات حلال در حال افزایش است. اندونزی یک بازار بزرگ برای محصولات حلال بوده و به تنظیم قوانین خاصی به منظور اطمینان حاصل کردن از حلال بودن محصولات پرداخته است. پویایی های اخیر بر اهمیت درک دانش ناشی از رفتار مصرف کننده در مورد محصولات حلال اصرار می ورزند. مطالعه حاضر درصدد توصیف رفتار مصرف کننده، به خصوص در حوزه مصرف مواد غذایی تهیه شده از مرغ می باشد که از محبوبیت بالایی در کشور اندونزی برخوردار هستند. مطالعه موردی در یوگیاکارتا و اطراف آن انجام شد.

یافته ها در این پایان نامه ترجمه شده نشان می دهد که حلال بودن مواد غذایی برای مصرف کنندگان مهم است، اگر چه اهمیت این معیار بعد از طعم و مزه مواد غذایی قرار دارد. دانش مصرف کننده در مورد مواد غذایی حلال در میان گروه های مختلف مصرف کننده کاملا متفاوت به نظر می رسید، اما آنها بر این مفهوم توافق داشتند که دین و همچنین تغذیه از عوامل مؤثر بر تصمیم گیری مصرف کنندگان در حوزه مصرف مواد غذایی حلال بوده اند.

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود دانلود پایان نامه بررسی رابطه ارزش برند و رفتار مصرف کننده درصنایع غذایی مطالعه موردی[/alert]

فهرست مقاله الزویر بازاریابی مواد غذایی حلال

  • محصول حلال در روند جهانی
  • مصرف مواد غذایی تهیه شده از مرغ
  • مطالعه موردی
  • رفتار مصرف کننده از مواد غذایی فراوری شده با استفاده از مرغ
  • پاسخگویان
  • درک مواد غذایی حلال
  • تصمیم به خرید مواد غذایی حلال
  • عوامل تاثیر گذار در مصرف مواد غذایی حلال
  • نتیجه گیری

 

مواد غذایی حلال در بازاریابی جهانی مهم است زیرا تقاضای آن امروزه در حال افزایش می باشد. اقلام غذایی که حلال هستند نه تنها با قانون اسلامی تطابق دارند، بلکه به دلیل روشهای آماده سازی و فراوری خود، برای مصرف انسانی بهداشتی می باشند. متضاد “حلال”، “حرام” می باشد که در زمینه مواد غذایی به محصولاتی که ممنوع هستند، اشاره دارد.

مواد غذایی که برای مسلمانان حرام (ممنوع) هستند شامل خوک و کلیه محصولات مربوط به آن، حیواناتی که با نامی جز نام خدای توانا و قادر ذبح شده اند، نوشیدنی های الکلی شامل انواع مسکرات، حیوانات گوشت خوار، پرندگان صید شده و هر گونه مواد غذایی که به یکی از این محصولات آلوده شده باشد، می باشند.

در دانلود پایان نامه ترجمه شده بازاریابی مواد غذایی حلال گفته شده که آگاهی جهانی از اهمیت مواد غذایی حلال توسط FAS USDA (2013) ذکر شده است و همانطور که اهمیت گواهی تایید حلال بودن و نگرانی بسیاری از کشورهای دیگر در سراسر جهان در مورد تجارت آن با کشورهای دارای اکثریت مسلمان و به طور خاص اندونزی یادآوری شده است. قانونگذاری ضمانت محصول حلال در اندونزی از طریق کاربرد زود هنگام قانون در طول ۵ سال گذار و تحول، قانونی شده است (DPR RI, 2014). این امر قطعا اجتماع مسلمان در اندونزی را به عنوان یک جامعه بزرگ تحت تاثیر قرار خواهد داد که طبق سرشماری ملی در سال ۲۰۱۰ تعداد آنها برابر ۸۷ درصد کل جمعیت ۲۳۷ میلیونی بود. این پایان نامه را می توانید از وب سایت جزوه دریافت کنید.

پایان نامه های مرتبط