مجموعه 90 کتاب رشته شیمی دانشگاه پیام نور

دانلود کتابهای پیام نور شیمی با فرمت پاورپوینت که توسط سایت جزوه گردآوری شده اند. این مجموعه شامل بیش از ۹۰ کتاب رشته شیمی میباشد که در دانشگاه پیام نور تدریس میگردد. این کتابها مربوط به مقاطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری است و به صورت اسلاید های پاورپوینت ارائه می گردد.

فهرست مجموعه کتابهای شیمی پیام نور 

کتاب های دوره کارشناسی

آزمایشگاه شیمی آلی – دکترمعصومی

آزمایشگاه شیمی آلی ۲ – حلیمی

آزمایشگاه شیمی تجزیه ۲ – مولوی

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی – قربانی کلهر

آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی – دکتر میزانی

آزمایشگاه مبانی بیوشیمی – مولوی

آزمایشگاه مبانی شیمی آلی – دکتر بنایی

آزمایشگاه شیمی معدنی ۱ – قهری صارمی

اسپکتروسکوپی اتمی توللی

اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۱ – دکترنژاد علی

اسپکتروسکوپی مولکولی – توللی

اصول محاسبات شیمی صنعتی – لطفیانی

اصول صنایع شیمیایی – دکترعطاران

اصول تصفیه آب و پسابهای صنعتی – مولوی

الکتروشیمی صنعتی – مظفری

تاریخ علم شیمی – آمی سما

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی – دکترمعصومی

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی – دکتر وصالی

روش استفاده از متون علم شیمی – مولوی

روش تجزیه مقادیر بسیار کم – یگانه فعال

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی – توللی

ریاضی عمومی ۱ – دسترنج

سنتز ترکیبات آلی – معتمدی

سنتز ترکیبات آلی با روش گسستن – دکتر ستار ارشدی

شیمی آب – دکتر سقط فروش

شیمی آلی ۱ – بنایی

شیمی آلی ۱ – جلیل لاری

شیمی آلی ۱ – معتمدی

شیمی آلی ۱ – دکتر معصومی

شیمی آلی ۲ – بنایی

شیمی آلی ۲ – جلیل لاری

شیمی آلی ۲ – دکتر معصومی

شیمی آلی ۲ – معتمدی

شیمی آلی ۳ – دکتر ستار ارشدی

شیمی آلی ۳ – دکترصالح مقدم

شیمی آلی ۳ – معتمدی

شیمی آلی پیشرفته – بنایی

شیمی آلی فلزی – دکتر دلاور

شیمی پیش دانشگاهی – نوروز اصل

شیمی پیش دانشگاهی – محمدی پور

شیمی تجزیه ۱ – قربانی کلهر

شیمی تجزیه ۱ – دکترنژاد علی

شیمی تجزیه ۲ – دکتر بهرامی فر/ یزدانی

شیمی تجزیه ۲ – دکتر زرین اسحاقی

دانلود کتابهای پیام نور شیمی با فرمت پاورپوینت

شیمی تجزیه ۲ – قربانی کلهر

شیمی تجزیه دستگاهی – قربانی کلهر

شیمی تجزیه دستگاهی – دکتر جوانبخت

شیمی تجزیه دستگاهی – دکترعطاران

شیمی تجزیه دستگاهی – دکتر زرین اسحاقی

شیمی صنایع معدنی – دکتر حکیمی

شیمی عمومی – فراهانی

شیمی عمومی ۱ – دکتر جوانبخت

شیمی عمومی ۱ – محمدی مبارکه

شیمی عمومی ۱ – دکتر منفرد

شیمی عمومی ۱ – نوروز اصل

شیمی عمومی ۲ – دکتر بهرامی فر/ یزدانی

شیمی عمومی ۲ – دکتر جوانبخت

شیمی عمومی ۲ – لطفیانی

شیمی عمومی ۲ – محمدی پور

شیمی عمومی ۲ – اکبر زاده

شیمی عمومی ۲ – نوروز اصل

شیمی فیزیک آلی – حلیمی

شیمی فیزیک ۱ – دکتر عطاران

شیمی کوانتمی – افتاده

شیمی کوانتمی – دکتر اشرفی

شیمی کوانتمی – بهجت منش اردکانی

شیمی معدنی ۱ – محمد حکیمی

شیمی معدنی ۱ – دکتردلاور

شیمی معدنی ۲ – محمد حکیمی

شیمی و تکنولوژی مواد غذایی – مظفری

شیمی هسته‌ای – دکتر دلاور

کرماتوگرافی – دکتر نژادعلی

طیف سنجی مولکولی – دکتر اکبری

طیف سنجی مولکولی ۲ – دکتر زرین اسحاقی

فیزیک پایه ۱ – جنوبی

فیزیک پایه ۲ – جنوبی

کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی – دکتر وصالی

کارگاه شیشه گری – دکتراکبری

مباحث نوین در شیمی آلی – جلیل لاری

مبانی شیمی پلیمر – ستار ارشدی

مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی – افتاده

معادلات دیفرانسیل معمولی – صفار اردبیلی

نظریه گروه شیمی – دکتر حکیمی

کارشناسی ارشد

اسپکتروسکوپی تجزیه ای ۱ – توکلی

الکتروشیمی تجزیه‌ای – توللی

الکتروشیمی تجزیه‌ای پیشرفته – یگانه فعال

روشهای فیزیکی و شیمیایی جداسازی – توکلی

شیمی تجزیه پیشرفته پایه – قدر

شیمی معدنی پیشرفته – دکتر دلاور

دکتری

تحلیل آماری نتایج – پایه قدر

مقالات مرتبط با این موضوع