پایان نامه بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک

بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک (داخلی و خارجی) مشکلات این بازار و راهکارهای توسعه و پیشرفت بازار این محصول.

با توجه به اینکه در ایران انوع آب و هوا وجود دارد و شرایط و اقلیم نیز متنوع می باشد در نتیجه تنوع سبزیجات آن بسیار می باشد و همچنین سبزیجات ایران بواسطه ی نحوه ی عملیات کاشت و داشت و برداشت و وجود خاک بسیار غنی و حاصل خیز در جهان مطلوبیت زیادی دارا می باشد.در همین راستاها بایستی در سدد صدور این محصولات به خارج از کشور به بهترین نحو ممکن کوشید و لذا نگهداری و عرضه ی داخلی آن نیز یکی دیگر از هدفهای این رشته می باشد و برای محقق کردن این ارزشها ابتدا باید روشی یافت که توانایی نگهداری بهینه در زمان طولانی بصورت مطلوب و تازه را داشته باشد. لذا خشک کردن سبزیجات راهی است مناسب برای این امر.طی برقراری ارتباط با تعدادی از صنایع مرتبط و مذاکرات انجام شده ضرورت بررسی بازار جهت انجام سرمایه گذاری های تولیدی در ایران ضروری می باشد، لذا با توجه به کاربردی بودن طرح نسبت به بررسی بازارهای داخلی و خارجی و ارائه ی راهکارهای ورود به این بازارها لازم می باشد.

فهرست پایان نامه بررسی وضعیت بازار سبزیجات خشک

فصل اول(طرح تحقیق)

 • هدف و ضرورت تحقیق
 • فرضیه ی تحقیق
 • روش تحقیق

فصل دوم(ادبیات تحقیق)

 • تجارت بین الملل و کشورهای روبه توسعه
 • جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد کشور
 • آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی
 • نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال
 • تعریف استراتژی
 • نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی
 • استراتژی جایگزینی واردات
 • استراتژی توسعه صادرات
 • انواع استراتژی های رقابتی عام
 • رهبری در هزینه
 • تمایز محصول
 • تمرکز (محدودنگری)
 • میانه روی
 • عریف بازاریابی
 • استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار
 • استراتژی بازاریابی یکسان
 • استراتژی بازاریابی تفکیکی
 • استراتژی بازاریابی تمرکزی
 • ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار
 • تقسیم بندی بازار های بین المللی
 • استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی
 • آمیخته محصول
 • اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی
 • آمیخته تشویق و ترفیع
 • توزیع فیزیکی در آمیخته بازاریابی
 • تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی
 • ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل
 • تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل
 • تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل
 • تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی
 • تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل
 • تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل

فصل سوم (روش تحقیق)

 • تحول فرهنگی (با در نظر گرفتن اقتصاد)
 • بازار خارجی
 • مصاحبه مدیر شهرک فناوری صنایع غذایی و بیو تکنولوژی شمالشرق

فصل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها)

 •  صادرکنندگان وتولیدگران سبزیجات خشک از دانش و فنون بازاریابی آگاهی لازم را دارند
 •  سبزیجات خشک از کیفیت مناسب برای صادرات برخوردار می باشند
 •  روشهای نوین تولید سبزیجات خشک از سوی تولیدکنندگان

فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات)

مقالات مرتبط با این موضوع