پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی

پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی و شاخص های توسعه اقتصادی

منابع مختلفی در توسعه اقتصادی یک کشور تاثیرگذارند.  همچون: منابع طبیعی ، منابع معدنی ، منابع انسانی و منابع IT (تکنولوژی) .

این منابع توسعه اقتصادی با یکدیگر در ارتباط بوده و می توانند برهم اثر بگذارند.

[alert type=”info”]منابع تاثیرگذار در هر عصر ودوره ای ودر هر ناحیه جغرافیایی نقش خاص خود را داشته اند، اما در دنیایی مدرن امروز نقش IT در توسعه اقتصادی و در پی آن توسعه اجتماعی امری بسیار حیاتی شد و این مهم  هم برای کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه ، هردو به یک نسبت مهم است، در عین حالی که ماهیت و ترکیب مشارکت منابع تکنولوژی در برنامه های توسعه از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.[/alert]

مرکز تکنولوژی آسیا و اقیانوسیه APCTT ، تکنولوژی را متشکل از چهار عنصریا چهار جز می داند :

 1. تکنولوژی افزار( Techno ware)
 2. انسان افزار( Human ware)
 3. اطلا عات افزار info ware)
 4. سازمان افزار orga ware)

اختراعات و نوآوریها ، مهمترین گامها برای توسعه تکنولوژی و پیشرفت صنعتی به شمار می آیند. این عوامل (اختراعات و نوآوریها) نیروی محرکه تکنولوژی ، اقتصاد ، و فرهنگ یک جامعه محسوب می شود.

نوآوری یعنی یک راه حل برای یک مشکل مشخص در زمینه تکنولوژی است .یک نوآوری ممکن است به یک تولید یا یک فرایند مربوط شود . یک اختراع ، اگر جدید باشد ، در عین حالی که یک نوع مالکیت معنوی برای مختنرع آن ایجاد خواهد کرد ، در صنعت نیز کاربرد خواهد داشت . در حقوق بین الملل مالکیت صنعتی محترم شمرده می شود و لذا بدون اجازه مخترع نمیتوان از اختراع او استفاده کرد .

فهرست پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی

 • فصل اول

عدالت و فن آوری اطلاعات

مفهوم عدالت

رشد وتوسعه

جایگاه IT  در تحقق عدالت

 • فصل دوم

انرژی ، توسعه اقتصادی و  IT

بهره وری انرژی طراحی أینده انرژی نفت در wpc

بررسی توسعه و تنوع ، بخش ساماندهی انرژی مجمع آمستردام

نقش IT در توسعه کاربرد انرژی های تجدید پذیر در کشور

 • فصل سوم 

خلاقیت ، توسعه و  IT

نوأوری و توسعه

ابداعات کاربردی

ویپو  wipo

یونیدوunido

ا . پی . سی . تی . تی     A.P.C.T.T

کامستک COMSTECH

بخشی از پایان نامه نقش IT در توسعه اقتصادی

تجزيه و تحليل تجارب برخي از كشورهاي آسيائي كه به سرعت پيشرفت كرده و از آنها عنوان كشورهاي تازه صنعتي شده ياد مي شود، حاكياز آن است كه اين كشورها نسبت به ايجاد موسساتن مناسبي براي گرد آوري و تجزيه و تحليل و مديريت اطلاعات تكنولوژي ، اقدام كرده اند .به عبارت ديگر كشورهاي كه امروزه از آنها به عنوان كشورهاي فقير و توسعه نيافته ، ياد مي شود ، آنهايي هستند كه فاقد نظامهاي مديريت اطلاعات تكنولوژي هستند و يا داراي مراكز الاع رساني ضعيفي هستند .

برخي از دلايل ضعف نظامهاي اطلاعات تكنولوژي در كشورهاي در حال توسعه را ميتوان به صورت زير بيان كرد :

 • سياست گذاري اين قبيل كشورها از اهميت اطلاعات تكنولوژيكي در فرايند توسعه تكنولوژي وارتباط آن با توسعه اقتصادي –اجتماعي ، آگاه نيستند .
 • به علت ميراثهاي فرهنگي به جاي مانده از استعمار ، هنوز هم ، تصميم گيران در برخي از اين كشورها قادر نيستند كه آزادانه تصميم بگيرند و لذا غالبا محافظه كاري مي كنند . گرد آوري ، تجزيه و تحليل  واشاعه اطلاعات تكنولوژي مستلزم يك محيط اقتصادي – اجتماعي فعال و پويا و آزادي عمل است ، گرفتاريهاي اين كشورها بيش از آن است كه به مسائلي از قبيل اطلاعات و اطلاع رساني توجه كنند . در نتيجه نظام اداري آنها قادر نيست كه به تحولات سريع تكنولوژي در دنياي مدرن ، پاسخ دهد .
 • در كشورهاي در حال توسعه ، تعداد اندكي از مراكز با اطلاعات تكنولوژيكي سروكار دارند كه البته آنها هم اغلب مزوي بوده اند و فاقد ابتكارعمل اند . اگر چه وجد اين مراكز براي اغلب سازمانهاي بين المللي شناخته شده است ، ولي از آنجايي كه نه خود رغبتي به روز آمد كردن اطلاعات دارند و نه استفاده كنندگان ، آنها را به حساب مي آورند . نقش موثري در انتقال و اشاعه اطلاعات تكنولوژيكي ، ايفا نمي كنند ( مثل سازمان هاي مختلف دولتي ، سازمانهاي تحقيق و توسعه ، دانشگاه ها ، انجمن ها و مجامع علمي ، صنعتي) .
 • در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ، اجراي برنامه ها به شدت وابسته به كمك مالي و كارشناسان خارجي است و لذا تقاضا براي تكنولوژي ها و كارشناسان بومي براي اجراي برنامه هاي توسعه ، اندك است و نتيجتا ، علاقه اي نيز براي اطلاعات تكنولوژيكي بين محققان ، سرمايه گذاران ، برنامه ريزان و مديران وجود ندارد .

مقالات مرتبط با این موضوع