پایان نامه صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

پایان نامه صادرات مرکبات و بررسی موانع آن و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات همراه با پرسشنامه

کاهش درآمد حاصل از صدور نفت و نوسانات شدید آن، افزایش جمعیت کشور، کاهش قدرت خرید، درآمدهای نفتی در نتیجه به هم خوردن رابطه مبادله به نفع کشوری صنعتی و پیشرفته در راه تجارت با کشورهای جهان سوم و از همه مهتر پایان پذیر بودن منابع طبیعی و از جمله نفت باید زنگ خطر را برای ما و خصوصاً برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور به صدا در آورده و ما را به این باور رسانده باشد که توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی یافتن از اقتصاد تک محصولی متکی به درآمد های نفتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

بررسی صادرات غیرنفتی در ایران

امروز توسعه صادرات غیرنفتی تنها افزایش درآمدهای ارزی از طریق صدور انواع کالاهای ساخته شده و خدمات محدود نمی شود. بلکه توسعه صادرات نقش مهمتری را به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی به عهده دارد. در اجرای استراتژی توسعه صادرات بخشهای مختلف اقتصادی شامل صنعت، معدن، خدمات، بهداشت، کشاورزی، و غیره…. مورد توجه قرار می گیرد. 

با توجه به نکته که کشورمان به دلیل شرایط خاص اقلیمی و جغرافیایی جزء محدود کشورهای دنیا است که قابلیت بالایی در تولید محصولات کشاورزی داراست و از نظر تنوع در بخش باغداری و محصولات باغی سومین کشور دنیا پس از کشورهای چین (اول) و ترکیه و آمریکا (مشترکاً دوم) می باشد. می توان به عنوان بخشی از استراتژیهای توسعه صادرات کشور به بخش کشاورزی و باغداری معطوف شد و با تولید انواع محصولات کشاورزی و باغی علاوه بر تامین نیازهای داخل به صدور این محصولات و درآمدی که ارزی حاصل از آن چشم  داشت.

پیشنهاد می شود: پایان نامه تشکیلات گمرک در ایران

فهرست پایان نامه صادرات مرکبات و موانع آن

فصل اول

 • مقدمه
 • تعریف موضوع
 • اهمیت موضوع
 • هدف از انتخاب موضوع

فصل دوم – ادبیات موضوع    

 • سایر مطالعات انجام شده
 • تاریخچه مرکبات
 • مشخصات کلی مرکبات    
 • درجه بندی جهانی مرکبات
 • شرایط آب و هوایی مناسب کشت و پرورش مرکبات
 • احتیاجات غذایی درختان مرکبات
 • بررسی وضعیت سطح زیر کشت و تولیدات مرکبات کشور
 • تولید جهانی مرکبات
 • فرآیند صادرات مرکبات
 • مراحل قبل از صدور
 • مراحل اداری صادرات میوه
 • بسته بندی
 • حمل و نقل
 • بازاریابی

فصل سوم – روش تحقیق

 • مقدمه   
 • جامعه آماری
 • فرضیات تحقیق
 • روشهای جمع آوری اطلاعات
 • پرسشنامه

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل یافته ها

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

 • منابع و مأخذ    
 • پرسشنامه

یکی از پیشنهادات برای صادرات مرکبات

يکي از مشکلات مهمي که بر سر راه صادرات مرکبات کشور وجود دارد و به عنوان فرضيه اول تحقيق در فصل چهارم مورد آزمون و تاييد قرار گرفت عدم وجود تسهيلات نگهداري مناسب در کشور مي باشد. عدم وجود تسهيلات نگهداري جهت حفظ و سلامت مرکبات در چند مرحله مي تواند مشکل ساز باشد. در مرحله پس از برداشت محصول که لازم است بلافاصله در مکاني مناسب و درجه حرارتي متعادل، محصول نگهداري شود. در مرحله حمل محصول جهت اننتقال به بازارهاي فروش و مصرف نيز که معمولاً مسيرهاي حمل طولاني است لازم است تدابيري جهت حفظ سلامت مرکبات و ميوه جات انديشيده شود و در مرحله نهايي يعني پس از حمل به بازارهاي فروش يا مصرف وتخليه محموله، معمولاً همه محصول حمل شده، خيلي سريع توزيع نمي شود و به مصرف نمي رسد. لذا چاره اي جز نگهداري و انبار کردن آن نيست. در اين مرحله نيز بايد انبارهاي مناسب و مجهز حفظ سلامت و طراوت ميوه جات مهيا باشد. با دانلود پایان نامه صادرات مرکبات از وب سایت جزوه می توانید پیشنهادهای بسیاری برای تجارت و صادرات مرکبات به خارج از کشور دریافت کنید و مقاله ای مفید جهت ارائه در دانشگاه است.

انتخاب های دیگر شما ...