پایان نامه تاثیر مهاجرت در بزهکاری اتباع افغانی در مشهد

دانلود پایان نامه ارشد حقوق و جرم شناسی تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در شهر مشهد 

[alert type=”info”]هدف مهم این رساله پرداختن به موضوع تأثیرات مهاجرت اتباع افغانی در بزهکاری آنان در مشهد است و این که مهاجرت به تنهایی در بزهکاری آنان موثر بوده یا عوامل دیگری هم در کنار مهاجرت نقش دارند. که تمامی موارد در تحقیق پیمایشی به صورت پرسشنامه و مصاحبه آورده شده است.[/alert]

ابتدا تأثیر مهاجرت و سپس سایر موارد مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین با بررسی آماری از جرایم صورت گرفته بوسیله مهاجران افغانی، عوامل موثر در بازگشت مهاجرین، روش های جمهوری اسلامی ایران و مقامات مسئول در خراسان رضوی نسبت به اینگونه افراد را مشخص می نماییم. در خاتمه با ارائه پیشگیری و پیشنهادهایی از بحران مهاجرت و بزهکاری مهاجران افغانی در شهر مشهد، امیدوارم نتیجه مطلوب را به دست آورده باشم.

فهرست پایان نامه با پرسشنامه تاثیر مهاجرت در بزهکاری اتباع افغانی

فصل اول کلیات                                                                                                                

 • طرح مسأله                                                                                                     
 • سابقۀ پژوهش                                                                                                  
 • تعریف واژگان                                                                                                 
 • مفروض های این پژوهش                                                                          
 •  روش تحقیق                                                                          
 •  سازمان دهی تحقیق                                                                                    

فصل دوم پناهندگی و مهاجرت اتباع افغانی به ایران                                                                        

 • مراحل ورود پناهندگان و آوارگان افغانی                                                                    
 • علل ورود افاغنه به ایران ، قبل از انقلاب اسلامی                                          
 • علل ورود افاغنه به ایران ، بعد از انقلاب اسلامی                                          
 • بررسی ورود و استقرار مهاجران افغانی در ایران                                                          
 • وضعیت حقوقی ، اجتماعی و فرهنگی افاغنه در ایران                                                    
 • پیامدهای حضور آوارگان افغانی در ایران                                                                   
 • پیامدهای سیاسی و امنیتی                                                                        
 • پیامدهای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی                                          
 • نتایج بین المللی ، ورود افاغنه به ایران و بررسی قوانین مختلف در این زمینه                         
 • وظایف دولت ایران طبق کنوانسیون و پروتکل                                          
 • قوانین و مقررات داخلی ایران                                                                  
 • اصل ممنوعیت اعاده ، و وظایف دولت ایران                                                
 • حقوق پناهندگان ، مهاجرین و آوارگان افغانی در ایران                                     
 • تکالیف پناهندگان افغانی نسبت به دولت ایران                                                   

فصل سوم مهاجرت و بزهکاری                                                                                               

 • بررسی پیامدهای مهاجرت، از نظر علوم مختلف انسانی                                               
 • از نظر علوم اجتماعی و جامعه شناسی                                                         
 • از لحاظ علوم اقتصادی                                                              
 • از دید علوم سیاسی و امنیتی                                                                    
 • پیامد های مهاجرت و علم حقوق                                                   
 • پیامدهای مهاجرت از لحاظ روان شناسی و تربیتی                              
 • رابطۀ مهاجرت و بزه کاری                                                                                   
 • تأثیر مهاجرت در بروز چگونگی جرایم                                                      
 • تأثیر مهاجرت در بروز کمیّت جرایم                                                          
 • موجبات بزه کاری اطفال ، محصلین ، نوجوانان و جوانان افغانی                                        
 • موجبات بزه کاری زنان افاغنه                                                            

فصل چهارم  روش تحقیق ، فرضیات و یافته ها                                                                             

 • روش تحقیق و نمونه گیری                                                                                     
 • فرضیات تحقیق                                                                                    
 • یافته ها                                                                                            
 • توصیف یک متغیری                                                                                           
 • سن افراد مجرم                                                                                   
 • سن افراد غیر مجرم                                                                             
 • وضعیت تأهل افراد مجرم                                                                       
 • وضعیت تأهل افراد غیر مجرم                                                                 
 • وضعیت اشتغال مجرمین مهاجر افغانی                                                       
 • وضعیت اشتغال غیر مجرمین                                                                  
 • تحصیلات افراد مجرم                                                               
 • تحصیلات افراد غیر مجرم                                                                      
 • نوع جرم ارتکابی                                                                                
 • محل ارتکاب جرم                                                                               
 • موقعیت و وضعیت پناهندگی مجرمین ( از حیث ورود به کشور )                       
 • موقعیت و وضعیت پناهندگی غیر مجرمین                                      
 • علت مهاجرت مجرمین افغانی                                                     
 • علت مهاجرت افراد غیر مجرم                                                    
 • محل سکونت فعلی افراد مجرم تبعۀ افغان                                        
 • محل سکونت فعلی افراد غیر مجرم تبعۀ افغان                                              
 • محل سکونت والدین افراد مجرم                                                  
 • محل سکونت والدین افراد غیر مجرم                                                          
 • میزان درآمد مجرمین افغانی                                                                   
 • میزان درآمد افراد غیر مجرم افغانی                                                          
 • تحلیل دو متغیری                                                                                                
 • فرضیۀ اول                                                                             
 • فرضیۀ دوم                                                                            
 • فرضیۀ سوم                                                                           
 • فرضیۀ چهارم                                                                                    
 • فرضیۀ پنجم                                                               

فصل پنجم پیش گیری و تقلیل مهاجرت و بزه کاری اتباع افغانی در شهد                                               

 • نام آواره، به جای پناهنده و مهاجر                                                               
 • ترس و واهمۀ مردم از تبعۀ افغان                                                                             
 • طرد نمودن اجباری ، نه                                                                             
 • پیش گیری از بزه کاری                                                                                        
 • تقلیل مجازات های تنبیهی و ترذیلی                                                                
 • منابع
 • منابع داخلی                                                                                                        
 • منابع خارجی و یا ترجمه شده                                                                                    
 • جزوه ها ، مقالات ، پایان نامه ها و قوانین مرجوعی                                                         
 • فهرست جدول ها                                                                                                                           
 • فهرست نمودار ها                                                                                                                
 • ضمایم
 • پرسش نامه ها
 • نامه معرفی به ادارات و سازمان ها

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود پایان نامه حمایت از زنان بزه دیده و نمونه هایی از خشونت علیه زنان[/alert]

نتیجه گیری
هر چند بزه جزء لاینفک هر جامعه ای است. مانند بیماری که بالاخره دامن گیر هر فردی می شود . آیا می توان گفت بدون جرم و بیماری زندگی معنایی داشته باشد؟ همانطور که فرد قادر به گذشتن از بیماری های نه چندان خطرناک در قبال خود نیست جامعه هم نمی تواند از جرائمی که مجازات های کمی برای آنها مقنن شده چشم پوشی نماید.
بزهکاری مهاجرین افغانی در طی دهۀ اخیر نسبت به دو دهۀ قبل از مهاجرت به ایران در مشهد کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بزهکاری های به وقوع پیوسته در مشهد توسط اتباع افغانی در خصوص جرایم قاچاق مواد مخدر ( وارد کردن ، حمل ، نگهداری ، خرید و فروش و توزیع مواد مخدر) می باشد و با اینکه نارسایی اصلی در دو دهۀ قبل یعنی کنترل صحیح نقاط مرزی بر عهده مقامات دولتی بوده ولی هم اکنون با همکاری سازمان ها و نهاد های ذیربط با سرعت زیادی رو به کاهش است و کمتر شاهد جابجایی و قاچاق مواد مخدر از مرزهای استان خراسان رضوی توسط اتباع افغانی به ویژه مشهد بوده ایم ، هر چند ورود افاغنه به صورت غیر مجاز به داخل استان گزارش می شود و آخرین اخبار حکایت از ورود غیر قانونی 52 نفر از افاغنه که از تایباد قصد ورود به داخل استان را داشتند دستگیر شده و به اردوگاه مرزی برگردانده تا به کشورشان عودت شوند. (روزنامه خراسان مورخ 7/6/1387 صفحه حوادث)
70 درصد کودکان و نوجوانان زیر 18 سال و 50 درصد زنان افاغنه مهاجر که در ندامتگاه مشهد بودند بیشتر مرتکب جرایم قاچاق مواد مخدر و 16 درصد نوجوانان به علت سرقت در کانون اصلاح و تربیت مشهد به سر می بردند.
از لحاظ آماری سن افراد متهم و مجرم در زندان مشهد بین طبقه 26 تا 40سال که بیشتر آنان متأهل ، بیکار و بیسواد که اکثر آنان به صورت غیر قانونی وارد کشور شده بودند و بسیاری از آنان علت مهاجرت خود را اشغال نظامی و وضعیت نا مطلوب اقتصادی ذکر کرده که محل سکونت فعلی بیشتر آنان در حومه شهر مشهد بود ولی محل سکنای اکثر والدین بزهکاران در افغانستان بود و مکان هایی که عنوان کردند مرتکب وقوع بزه شده اند بیشتر در حومه شهر مشهد بود . از سیستم های پیشگیری بزهکاری اتباع افغانی می توان به تعلیم و تربیت و آموزش صحیح و نیز در بعد وضعی به کاهش فرصت ها اشاره کرد نه با اخراج اجباری که ثمره ای نداشته زیرا آنها به خاطر شرایط نا مطلوب افغانستان در وضعیت کنونی دوباره برمی گردند.

[alert type=”danger”]پایان نامه ارشد تاثیر مهاجرت افغان ها در میزان بزهکاری آنها در مشهد را می توانید از وب سایت جزوه دریافت کنید.[/alert]

انتخاب های دیگر شما ...