مقاله ساخت تابلوهای راهنمایی و رانندگی

نقش گرافیک در تابلوهای راهنمایی و رانندگی

ما می دانیم که در کشور ما یکی از عواملی که باعث می شود روزانه جان صدها نفر گرفته شود در اثر حوادث رانندگی و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی و همچنین سرعت بیش از حد است که سرعت یکی از رفتارهای پر خطر ترافیکی در رانندگی است که افزایش میانگین سرعت در معابر کشور بر اساس آیین نامه جدید راهنمایی و رانندگی قابل توجه است بر این اساس رانندگان باید با رعایت قوانین در آزادراه ها و خیابان ها باعث ایجاد امنیت و کاهش حوادث در رانندگی شوند. در بیان این موضوع هدف ما کاهش حوادث در رانندگی و خطرات ناشی از بی توجهی رانندگان و همچنین سایر عابرین پیاده در خیابان ها و هشدار به رانندگان از طریق تابلوهای راهنمایی و رانندگی و همچنین توجه به قانون و عمل به آن است. همچنین با طرح چند پیشنهاد که امیدوارم در آینده با مشکلاتی که بوجود آمده روبه رو نباشیم. بتوانیم با استفاده از عوامل گرافیکی و بصری و همچنین ارتباطات تبلیغاتی ، بتوانیم به میزان چشمگیری این مشکلات را کاهش دهیم.

فهرست مقاله ساخت تابلوهای راهنمایی و رانندگی

 • ثنای خـدا
 • تقدیر و سپـاس

فصل اول : کلیات طرح تحقیق

 • مقدمه
 • هدف از اجرای تحقیق
 • اهمیت موضوع تحقیق
 • سوالات تحقیق

فصل دوم : متن تحقیق

 • نماد و نشانه ها
 • انواع نشانه ها
 • نشانه های دیداری و نشانه های تصویری
 • علائم تصویری و علائم اختصاصی
 • تشریح پیام بصری
 • تاریخچه راهنمایی و رانندگی در ایران
 • تاریخچه علائم راهنمایی و رانندگی
 • ضرورت وجود تابلو ها و علائم راهنمایی و رانندگی
 • تصویب علائم بین المللی
 • ساخت تابلو های راهنمایی و رانندگی
 • انواع علائم راهنمایی و رانندگی در ایران از لحاظ فرم کلی و رنگی در عناصر بصری
 • علائم راهنمایی و رانندگی تابلوها و علائم عبور و مرور از لحاظ مفهوم رنگ و شکل هندسی

فصل سوم : یافته های تحقیق

 • پیشنهادات
 • مشکلات
 • خلاصه و نتیجه گیری

فصل چهارم : منابع و ماخذ

فصل پنجم

 • سئوالات
 • پیشنهادات
 • مشکلات

انتخاب های دیگر شما ...