مقاله نور در گرافیک

[alert type=”info”]در عصر حاضر از انوع طراحی نوری برای ایجاد روشنایی روزمره استفاده می شود که قسمتی از این طراحی نوری در اختیار طراحان گرافیک قرار گرفته است. [/alert]
امروزه نور در زمنیه ی گرافیک چنان تنوعی یافته است که کمتر کسی را می توان یافت که برای تبلیغات محیطی از نور پردازی استفاده نکرده باشد. اما طراحان زیادی هستند که تجربه و آگاهی لازم را در مورد خصوصیات و ویژگی های نور ندارند. این مسئله باعث می شود که ایده های خلاقانه آنها به هنگام استفاده و اجرا جلوه ی واقعی خود را نداشته باشد. بنابر این بهتر است که طراح قبل از شروع نور پردازی با ویژگی های و خصوصیات نور و تجهیزات آن آشنا شود  تا نور بتواند باعث خلق یک اثر هنری شده و جلوه  ی خود را به طور معجزه آسا نشان دهد. در این تحقیق سعی شده است که طراحان با نور پردازیها و کاربرد آنها در تبلیغات و استفاده درست از وسایل نور پردازی در جایگاه مناسب با خصوصیات خاص آن آشنا شده و در رشته ی کاری خود حضور مثبت یابند و کارهای نفس به جا گذارند.

فهرست مقاله نور در گرافیک

 • تقدیم
 • قدر دانی
 • فهرست مطالب
 • چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

 • مقدمه
 • بیان موضوع
 • اهداف تحقیق
 • اهیمت و ضرورت موضوع
 • تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی

فصل دوم

 • پیشینه تحقیق
 • نور و انواع آن
 • تاثیرات نور
 • تأثیر نور بر روی جسم انسان
 • ارزش و زیبایی نور
 • منابع روشنایی
 • جنبه های فیزیکی و روانشناختی نور
 • جهت نور
 • کیفیت نور
 • کمیت نور

فصل سوم

 • نورپردازی
 • ایجاد جلوه در اشیاء به وسیله نورپردازی
 • متداولترین نورپردازی
 • نورپردازی شاعرانه

فصل چهارم

 • پروژکتور
 • LCD ها
 • شناخت LCD
 • سیستم LCD
 • ساخت بزرگترین LCD انعطاف پذیر
 • LED ها
 • LED ها و کاربرد آن
 • ویژگیهای LED ها
 • استفاده از LEDها در تبلیغات
 • DLP ها
 • دستگاه ویدئو پرژکتور
 • ساختار و سیستم دستگاه ویدئو پرژکتور
 • میزان درخشش
 • میزان دقت
 • اندازه تصویر
 • تفاوت سیستم LCD و DLP از لحاظ کیفیت و کنتراست رنگ
 • جایگاه سیستم  تبلیغات
 • فصل پنجم
 • نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل ششم    

 • منابع و مأخذ 

مقالات مرتبط با این موضوع