پایان نامه سازه های باز شونده و جمع شونده

سازه‌های باز شونده و جمع شونده سازه‌هایی هستند که توانایی باز و بسته شدن را دارند و در حالت بسته به صورت مجموعه ای فشرده از میله‌های تقریبا موازی در می‌آیند، چنر نمونه متدوالی از آنهاست کاربرد این سازه‌ها از سازه‌های موقت گرفته تا فضا پیما‌ها گسترده شده است، در این سمینار که جهت ارائه رساله / پایان نامه ارشد عمران برگزار شده، ابتدا مزایا، کاربردها و انواع سازه‌ های باز شونده و جمع شونده مورد بررسی قرار می‌گیرد سپس طراحی هندسی آنها مورد مطالعه قرار گرفته و رفتار این سازه‌ها در مراحل باز و بسته شدن از نظر می‌گذرد و در مراحل بعد، آنالیز، طراحی، و بهینه سازی آنها مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

فهرست پایان نامه سازه های باز شونده و جمع شونده

 •  مقدمه

 تعریف سازه‌های فضایی بازشونده و جمع شونده

 •  موارد کاربرد سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
 •   موارد نیاز به سازه‌های باز شونده و جمع شونده
 •   مزایای سازه‌های فضایی باز شونده و جمع شونده
 •    موارد استفاده
 •    مکانیزم‌های مختلف در سازه‌های باز شونده و جمع شونده
 •    مکانیزم‌های چتری
 •   مکانیزم المان‌های تا شونده مفصلی (زانویی)
 •   مکانیزم المان‌های قیچی سان
 •   مکانیزم کشویی
 •   سازه‌های باد شده با هوا
 •   مکانیزم سازه‌های تا شونده صفحه ای
 •    بافتار مختلف در سازه‌هایی باز شونده و جمع شونده   
 •    سازه‌های خطی
 •   شبکه‌های تخت
 •    شبکه‌های بلوری
 •   چلیک استوانه ای با نقش دو طرفه
 •    چلیک استوانه ای با نقش سه طرفه
 •   گنبدهای کروی با نقش دو طرفه
 •    گنبدهای کروی با نقش سه طرفه
 •    گنبدهای کروی با المان‌های قیچی سان   لولایی   
 •    گنبدهای کروی ژئودزیک
 •    سایر انواع سازه‌های باز شونده و جمع شونده
 •     طرح گره‌ها و اتصالات و روش‌های باز و بسته کردن سازه
 •     تاریخچه سازه‌های فضا کار باز و جمع شونده
 •     نمونه‌هایی از سازه‌های جمع شونده و باز شونده از سراسر دنیا

فصل دوم

 •     طراحی هندسی سازه های فضایی بازشونده وجمع شونده
 •     اصول کلی و روابط هندسی   
 •    طراحی هندسی در شبکه‌های فضایی تخت مشکل از واحدهای چند ضلعی منتظم   
 •  رفتار سازه های باز شونده و جمع شونده در مرحله باز و بسته شدن   
 •   بررسی پارامترهای هندسی موثر بر رفتار سازه در حین باز و بسته شدن
 •    تغییرات کمیت‌های سازه ای در حین جمع شدن سازه
 •    پارامترهای موثر بر رفتار غیر خطی سازه در حین باز شدن   
 •    تحلیل و طراحی
 •     روند آنالیز ماتریسی سازه‌های باز شونده و جمع شونده
 •     روند طراحی سازه‌های باز شونده و جمع شونده
 •     طرح المان‌های کابل و میله
 •     طرح المان‌های قیچی سان
 •    بهینه یابی سازه های بازشونده و جمع شونده
 •      فرآیند طراحی بهینه   
 •     رابطه سازی مسائل بهینه یابی
 •     رابطه سازی سازه فضا کار باز شونده و جمع شونده
 •    متغیرهای از پیش تعیین شده
 •    متغیرهای طراحی
 •     تابع هدف
 •     نمودار جریان بهینه یای وزن سازه تاشو
 •    روش‌های نو در بهینه سازی
 •     روش‌های نو در بهینه سازی
 •    کارهای آتی و زمینه‌های تحقیق آینده   
 • منابع

انتخاب های دیگر شما ...