پایان نامه روش های ساخت و بازسازی قلمدان

 شیوه های ساخت و تزئین قلمدان

نوشتن از هنر کار ساده ای نیست ولیکن تحقیق و تفحص به منظور دستیابی به « مروارید دانایی» آن هم در عمق اقیانوس گسترده ای چون هنر، به مراتب مشکل تر و سخت تر است . اما اگر عشق در این تفحص چاشنی اراده ی آدمی گردد، دیری نخواهد پایید که درهای درخشان معرفت یکی، پس از دیگری سر از صدف پنهان خود بیرون می آورند و چونان چراغی، ظلمات جهل و ابهام را به رنگِ نور و روشنایی مزین می سازند. اما قصه هنر، قصه ی گمنامی است. قصه مروارید های درخشانی که از غربتشان سالیانی دراز می گذرد. قصه هنر است، هنری که با تمام گستردگی خود در پاره ای از شاخه ها و در برخی جهات بسیار گمنام و غریب است.  به گونه ای که امروزه شاید کمتر نام و یادی از آن هنرهایی شده که یک زمان در اوج بوده اند و پس از گذشت زمان به دلیل برخی مسائل مورد بی مهری قرار گرفته اند و آفتاب شهرتشان از لب بام دنیای هنر پریده است.

محققی که پیرامون مسائل هنری کنکاش و تحقیق می کند همیشه در پی کشف این ناشناخته هاست. می خواهد پنجره ای بگشاید به دنیای گمنامی ها و غربت هنرهای متداول پیشین و منسوخ امروزه . از این رو با غور در متون گذشته و آثار به جای مانده از آن هنر خاص که به عنوان یادگارهایی ارزشمند در دل موزه های داخل و خارج جا خوش کرده اند، ریشه های پیدایش آن را بررسی و پس از آگاهی از چگونگی تولد و تحول آن ، به علل فراموشی و انحلال آن می پردازد.

برای بسیاری شاید این گونه تحقیقات ، تحقیقاتی ناخوشایند و بی مورد و گاه بی منفعت به حساب آید، چه که بر این باورند هنری که به عللی منسوخ گردید و دیگر آنگونه که باید و شاید مورد بهره وری قرار نمی گیرد و  دیگر طرفداران و پیروانی ندارد چه سود آنکه به بیان و تشریح و مقام و منزلت و جایگاه پیشین بپردازیم و چه منفعت آنکه چگونگی ساخت و آفرینش و تحولش را رقم سازیم و چه تاثیری خواهد گذاشت ، اگر از غربت و گمنامی و غریبی اش، سوگواری بسرائیم و فریاد فراموشی را سر دهیم ، آیا اینهمه باعث احیاء  مجدد حیات ارزشمندی که داشته است خواهد شد. آیا بازگشت مقام و منزلت و ارزشش مهیا می شود؟ در پاسخ تفکران این گونه شبه محققان باید این نکته را ارزانی داشت که سخن از هنری گرچه منسوخ گفتن خود هنری است چونان سایر هنرهای دیگر. بدین معنا که در میان انبوه هنرهای زنده ی امروزی اگر یادی از هنرهایی شود که امروزه حیاتشان به ممات گراییده است، ارزشش اگر بیشتر از تعبیر و تفسیر هنرهای مدرن امروزی نباشد کمتر نخواهد بود. باید دانست آنچه هویت ما را تا به امروز محفوظ و محکم و تاثیرگذار باقی گذارده است همان آثار به جای مانده از هنرهایی است که در زمانهای پیشین به مرحله آفرینش رسیده اند.

فهرست پایان نامه روش های ساخت و بازسازی قلمدان

 • تقدیر و سپاس                                                                                     
 • پیشـگفتار                                                                                             

فصل اول

 بخش اول : مقدمه                                                                                    

بخش دوم : واژه شناسی                                                                          

 بخش سوم : تاریخچه            

فصل دو

 بخش اول : مواد اولیه ساخت قلمدان                                          

 •  بخش دوم :کاغذ و کاغذگری
 • کاغذهای ضخیم کاهی
 • کاغذهای سفید نازک
 • کاغذهای « پیذوری » یا « زرتی »   Flimsy – papie

فصل سوم ساخت قلمدان

بخش اول شیوه های سنتی ساخت قلمدان

 • ساخت قلمدان به وسیله ی خمیر کاغذ
 • قالب چیست ؟!
 • ساخت قلمدان بوسیله کاغذ و یک قالب چوبی
 • ساخت زبانه قلمدان
 • ساخت قاب قلمدان

بخش دوم ساخت و سازهای ابتکاری

 • ساخت قلمدانهای استوانه ای
 • ساخت قلمدان به وسیله ی کدوی گیاهی

فصل چهارم – تزئینات قلمدان                                                                       

بخش اول : مراحل قبل از نقش آفرینی      

 • بوم سفید
 • بوم مرقش
 • بوم موجی
 • بوم ابری
 • بوم دودی
 • رنگ و رنگ سازی
 • تقسیم بندی رنگ ها

بخش دوم : مراحل نقش آفرینی                                                      

 •  انواع تزئین       
 • تزئین قلمدان با ترسیم مناظر                  
 • تزئین قلمدان با ترسیم منظره همراه با گل و مرغ و تصویر
 • تزئین قلمدان با ترسیم میدانهای رزم و بزم
 • تزئین با ترسیم چهره ی عرفا
 • تزئین با ترسیم مراسم عروسی
 • تزئین با ترسیم حمله جانوران به یکدیگر
 • تزئین با ترسیم حیوانات وحشی و اهلی
 • تزئین با ترسیم رجال عصر
 • تزئین با ترسیم پرندگان
 • تزئین با ترسیم نحوه ی زندگانی مردم      
 • تزئین با ترسیم تذهیب
 • تزئین با ترسیم تذهیب همراه با گل و بوته
 • تزئین با ترسیم تذهیب همراه با صورت                                     
 •  شیوه های دیگر تزئین 
 • تزئین به وسیله ی تحریر خط
 • تزئین به وسیله ی تمبر پوش کردن
 • تزئین به وسیله ی مینا کاری و خاتم کاری
 • تزئین به وسیله ی فولادهای زرکوب

بخش سوم : استادان مزین ساز                                                      

بخش چهارم : مراحل بعد از نقش آفرینی                                           

بخش پنجم : بازسازی و تعمیر قلمدان                                              

 • بازسازی نقوش
 • تعمیر مقوای قلمدان

فصل پنجم

 • تصاویر                                                                                
 • حسن ختام                                                                                    
 • فهرست منابع                                                                                 

انتخاب های دیگر شما ...