پایان نامه ورشکستگی شرکت ها و ارزیابی ریسک شرکتها

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

این پژوهش روابط موجود در میان حسابداری محافظه کارانه و ریسک ورشکستگی را مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری سبب افزایش اموال و پول نقد و ورشکستگی به عنوان شرایطی که در آن پول نقد به میزان کافی وجود ندارد تبعیت می کند. بنابراین تئوری حسابداری حاکی از وجود رابطه بین این دو مقوله است. در این پژوهش از طبقه بندی محافظه کاری مشروط و نامشروط و از مدل پیش بینی ورشکستگی زاوگین و آلتمن که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می دهند استفاده شده است.

شرایط بازار سرمایه بورس ایران

جهت بررسی رابطه در شرایط بازار سرمایه ایران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۷۹ جامعه مطالعاتی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که با استفاده از روش حذف سیستماتیک شرکت هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد ۷۶ شرکت انتخاب شوند. پس متغیر های پژوهش مورد شناسایی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های به دست آمده از نرم افزار های رهاورد نوین، برای محاسبه متغیر های پژوهش از نرم افزار Excel استفاده شده است. آموزش کاربردی اکسل را پیشتر در سایت جزوه قرار داده ایم.

پیشنهاد می شود: پایان نامه کارآیی بازار سرمایه بورس ایران

فهرست پایان نامه ورشکستگی شرکت ها

 • مقدمه

فصل اول کلیات تحقیق

 • تاریخچه مطالعاتی
 • بیان مسئله
 • چهار چوب نظری تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • حدودمطالعاتی
 • قلمرو مکانی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو موضوعی
 • تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق

 • بخش اول مبانی نظری
 • ورشکستگی
 • تعریف محافظه کاری
 • احتیاط
 • معیارهای ارزیابی محافظه کاری
 • معیارهای خالص دارایی ها
 • معیارهای سود و اقلام تعهدی
 • معیارهای رابطه سود و بازده سهام
 • تقسیم انواع محافظه کاری
 • محافظه کاری مشروط (محافظه کاری سود و زیانی محافظه کاری از پیش تعیین شده)
 • محافظه کاری نامشروط (محافظه کاری ترازنامه ای محافظه کاری آینده نگر)
 • روش های اندازه گیری محافظه کاری
 • روش ها اندازه گیری محافظه کاری مشروط
 • روش های اندازه گیری محافظه کاری نامشروط
 • تعریف ورشکستگی
 • بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

پیشنهاد می شود: پایان نامه رابطه بین مهارت مذاکره مدیران بازرگانی با فروش شرکت

بررسی قانون ورشکستگی ایران

 • دلایل ورشکستگی
 • دلایل درون سازمانی
 • مراحل ورشکستگی
 • دوره نهفتگی
 • دوره کسری وجوه نقد
 • دوره نبود توان پرداخت دیون کامل
 • ورشکستگی از نظر حقوقی
 • بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفه‌ای مختلف در مورد تداوم فعالیت
 • شیوه‌های ارزیابی تداوم فعالیت
 • ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از مقررات قانون تجارت
 • ارزیابی تداوم فعالیت با استفاده از گزارش حسابرسان
 • استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت

پیش بینی ورشکستگی شرکت‌های کوچک و کاربرد شاخص‌های غیرمالی

 • پیش‌بینی
 • کاربرد نسبت‌های مالی

انواع مدل‌های توانمندی مالی

 • روش تجزیه و تحلیل نسبتها
 • مدل‌های چند متغیره برای پیش‌بینی ورشکستگی
 • اشکالات مدل ممیزیتجزیه و تحلیل متمایز کننده
 • مدل‌های احتمال شرطی
 • مشکلات مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی

توسعه مدل‌های پیشین پیش‌بینی توانمندی مالی

 • مدل‌های پیش‌بینی ورشکستگی
 • مدل ویلیام بیور
 • مدل آلتمن
 • مدل اسپرین گیت
 • مدل اوهلسون مدل احتمال شرطی
 • مدل زمیجوسکی
 • مدل فالمر
 • مدل سی اسکوار
 • مدل گرایس

پیشنهاد می شود: پایان نامه بورس اوراق بهادار

پایان نامه ورشکستگی شرکت ها از جمله پایان نامه ارشد مدیریت به شمار می رود. این پایان نامه رایگان را در سایت جزوه دانلود کنید.

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

دانلود پایان نامه صرفه جویی در زمان و هزینه در خرید آنلاین

پایان نامه مدیریت بحران شرکت نفت و تاثیر روابط سازمانی بر آنها

پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام

پایان نامه رابطه بین اثربخشی تبلیغات و نام تجاری شرکت با عملکرد آن

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه ورشکستگی شرکت ها و ارزیابی ریسک شرکتها استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

پایان نامه ورشکستگی شرکت ها
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه