پایان نامه هنر در ایران

هنر یکی از نیازهای اساسی زندگی انسان است ، متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که به طور قطع در پیدایش و تکامل شخصیت و بهبود و پالایش روان وی سهم بسزایی داشته است زایشی مطلقاً شاق و طاقت فرسا و رنج آور که مولودی شادی آور الهام بخش ، اقناع کننده و سرشار از زیبایی پدید می آورد .

اشتیاق انسان به هنر عمیق و ریشه دار است و از ماقبل تاریخ تاکنون نمایان و شهود آنچه از بشر اولیه می دانیم مطالعه هنر دوستی اوست و انسان محصور در اندیشه بقاء ، معیشت ، هراسها ، شکستها و … از زیبایی  و گویایی هنر بوجود می آمده واز طریق آن اندیشه ها و عواطفی که در ذهن داشته متجلی می ساخته است ، او با افزودن خطوط و پیچ و خم های اضافه بار ابزار کار و زندگی اش علاوه بر سودمندی به زیبایی ، در جهت خط و چشم و روانش می اندیشیده .

[alert type=”info”] پیشنهاد می شود : پایان نامه نقوش فرش ایرانی .[/alert]

فهرست پایان نامه هنر در ایران

بخش اول هنرهای دستی

فصل اول  : نقاشی  

 • تعریف نقاشی               
 • تاریخ نقاشی                
 •  درباره رنگ          
 • تکنیکهای نقاشی           
 • حلالهای رنگ     
 • سبک های معروف نقاشی         
 • اصطلاحات معمول نقاشی                                                                                                                         

فصل دوم  : خوشنویسی    

 • خط و خوشنویسی        
 • خط کوفی                   
 • کوفی بنایی (معقلی)               
 •  خط محقق          
 • خط ثلث و نسخ             
 • خط تعلیق و دیوانی          
 • خط رقعه      
 • خط نستعلیق           
 • ارزشهای بصری خط کوفی                  
 • ارزشهای بصری خط ثلث و نسخ       
 •  ارزشهای بصری خط نستعلیق     
 • ارزشهای بصری خط شکسته نستعلیق   

فصل سوم  : تذهیب   

 •  تعریف تذهیب              
 •  مکتبهای تذهیب               
 •  پیشینه تذهیب                      
 • چگونگی انجام یک اثر تذهیب                 
 • ابزارهای تذهیب   
 • واژگان تذهیب

فصل چهارم : مینیاتور

 •  مینیاتور و طراحی آن  
 •  روشهای مختلف طراحی مینیاتور      
 • طراحی رنگی  
 • طراحی سفید قلم 
 • سیری در مینیاتور ایران
 • گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا )    

بخش دوم صنایع دستی

فصل اول : فرش ایران

 • فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن
 • طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی     
 •  طرح های شاه عباسی    
 • طرح های اسلیمی 
 • طرح های اقتباسی 
 •  طرح های افشان 
 • طرح های واگیره ای ( بندی )
 • طرح های بته ای ( بته جقه )
 • طرح های درختی
 • طرح ها ی شکا رگاهی
 • تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و …
 •  نقوش گلستان
 •  نقوش لچک و ترنج   

فصل دوم : سفالگری

 •  مقدمه   
 •  چکیده    
 • تقسیم سفال با کفش کنده     
 • نقوش سفال در ادوار اسلامی     
 • فن و هنر سفالگری
 • مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور
 • سفال با پوشش گلی
 • سفالینه یا نقوش رنگارنگ
 • سفالینه با تزئین زرین خام
 • سفالینه با کفش کنده
 • سفالینه یا لعاب یک رنگ
 • کلیاتی درباره سفال اسلامی
 • سفال گبری
 • سفال سلجوقی
 • سفال مینائی ایران
 • سفال دوره عثمانی
 • سفال دوره صفویه ایران
 • هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی
 • بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم
 • بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات
 •  بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی
 • جام با گلابه ی سفالگری
 •  کوزه        

فصل سوم : نگارگری

 • تعریف نگار گری     
 • تذهیب    
 • تشعیر     
 • ابزار و مواد اولیه     
 • قلم مو 
 • رنگها 
 • رنگهای گیاهی
 • رنگهای معدنی
 • رنگهای شیمیایی
 • رنگ گذاری
 •  رنگهای جسمی
 •  رنگهای روحی
 •   بست
 • مراحل کار
 •  کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور    

فصل چهارم : معرق

 • تاریخچه  
 • معرق زمینه رنگ      
 • معرق زمینه پازلی   
 • نازک بری در معرق   
 • معرق منبت       
 • ابزار کار در معرق   
 •  مواد اولیه   
 • مراحل اجرای یک طرح معرق   
 • مختصری از کارگاه منبت و معرق       

فصل پنجم : خاتم کاری

 • تعریف خاتم کاری   
 • تا ریخچه ی خاتم کاری       
 • آثار و نمونه های تاریخی    
 • خاتم کاری در ادبیات   
 • آشنایی با هنر خاتم کاری     
 •  تعریف خاتم
 •  مواد اولیه در ساخت خاتم    
 •  وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی
 • مراحل تولید خاتم
 • خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری

فصل ششم : قلم زنی

 • تاریخچه     
 • وسایل و ابزار قلم زنی        
 • روش کار     
 • شیوه های قلم زنی    
 • کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی       

بخش سوم رشته های دانشگاهی

 فصل اول : رشته ها

 •  رشته نقاشی       
 • مقدمه        
 • دروس اختیاری       
 • سطوح رشته           
 •  درس های رشته        
 • صنعت و بازار کار         
 • رشته هنر های تجسمی       
 •  نحوه آموختن             
 • سطوح رشته           
 • درس های رشته       
 • صنعت و بازار کار        
 • رشته صنایع دستی    
 • مقدمه           
 •  سطوح رشته   
 • درس های رشته          
 • صنعت و بازار کار          

فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور

 • تاریخچه          
 • فضاهای آموزشی دانشکده   
 • دوره ها ی آزاد          
 •  رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس          
 •  معاونان دانشکده از سال تا کنون             
 • مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال    تا کنون      
 • نتیجه گیری      
 • منابع     

 *پایان نامه ای کامل به همراه فهرست بندی 

پایان نامه های مرتبط