پایان نامه نقش تجارت الکترونیک در تحول اقتصادی

تجارت الکترونیک و نقش آن در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی – ارائه در سال ۱۳۹۱

در این پایان نامه به تاثیر تجارت الکترونیک بر اقتصاد از دیدگاه مدیریت بازرگانی ، می پردازیم.

در یک نگاه کلی می توان تجارت الکترونیک را زیر مجموعه ای از کسب و کار الکترونیک که ارمغان فن آوری اطلاعات می باشد دانست استقرار الکترونیک نیازمند بسترسازیهای مناسب اقتصادی و فنی مخابراتی حقوق انسانی و فرهنگی می باشد. هدف از تحقیق بررسی نقش تجارت الکترونیک در تحول اقتصادی است .پروژه حاضر به روش کتابخانه ای است . تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه ساختارها و سطوح زندگی مردم عادی و نفوذ و توسعه ابزارهای این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین فعالیتها، مؤثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تبع آن اطلاعاتی بشر بوده است. ظرفیتهای بالقوه فناوری اطلاعاتی و ارتباطات مدیران پیشرون مجاب می کند تا با نگرشی عمیق بر ابزارهای این پدیده جهانی به منصه ظهور برسانند با این دیدگاه سعمی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بهترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحولات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

فهرست پایان نامه نقش تجارت الکترونیک در تحول اقتصادی از دیدگاه مدیریت بازرگانی

 • مقدمه
 • فصل اول – تاریخچه تجارت الکترونیک

 • تجارت الکترونیکی در ابعاد جهانی
 • ضرورت اجرای پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • فصل دوم – ادبیات تحقیق

 • تعاریف کلی
 • تجارت الکترونیکی مفاهیم و شاخص‌های آن
 • انواع مدل های تجارت الکترونیکی در اقتصاد
 • تجارت مصرف کننده با مصرف کننده
 • تجارت مصرف کننده با فروشنده
 • تجارت فروشنده با اداره
 • جایگاه تجارت الکترونیکی در جهان
 • عوامل محرک تجارت الکترونیکی
 • دنیای جدید کسب و کار
 • فشارهای کسب و کار
 • پژوهش های داخلی
 • توسعه اقتصادی
 • تاریخچه توسعه اقتصادی
 • تعاریف
 • چند تعریف از دانشمندان توسعه
 • توسعه اقتصادی
 • عدالت اقتصادی
 • نقش دولت در توسعه اقتصادی
 • تکنولوژی و توسعه اقتصادی
 • انواع اقتصاد
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد کلان
 • ب: سیاست پولی و مالی کسر بودجه
 • سیستم های اقتصادی
 • – اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز
 • اقتصاد بازار آزاد
 • سیستم اقتصادی مخلوط (بازار دولت)
 • مشکلات ساختاری اقتصاد ایران
 • کندی و نوسان رشد اقتصادی
 • تورم بالا
 • نابرابری توزیع درآمد
 • مفهوم و ساختار توسعه لایه ای
 • مفهوم و ساختار سطوح توسعه
 • تجارت الکترونیکی و بیکاری
 • بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی
 • تجارت الکترونیکی و تورم
 • تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل
 • تجارت الکترونیکی و سرمایه‌گذاری
 • تجارت الکترونیکی و بودجه دولت
 • تجارت الکترونیکی و رفاه و توسعه اقتصادی
 • فصل سوم – روش تحقیق

 • مقدمه
 • مروری بر مطالعات گذشته
 • چارچوب نظری
 • روش تحقیق
 • فصل چهارم – بحث و نتیجه گیری

 • موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در ایران
 • تجربه های موفق در تجارت الکترونیک
 • مدیریت و تجارت الکترونیک
 • راهکارهای لازم برای توسعه تجارت الکترونیک در کشور
 • منابع به ترتیب حروف الفبا

موانع و چالشهای تجارت الکترونیکی در ایران

راه اندازی و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور با موانع و چالش هایی به شرح زیر است :

 1. فقدان زمینه های حقوقی لازم برای استفاده از تجارت الکترونیکی از قبیل مقبول نبودن اسناد و امضای الکترونیکی در قوانین و مقررات جاری کشور
 2. نبود سیستم انتقال الکترونیکی وجود کارت های اعتباری
 3. محدودیت خطوط ارتباطی و سرعت پایین آن ها در انتقال داده های الکترونیکی
 4. نبود شبکه اصلی تجارت الکترونیکی در کشور و سخت افزار و نرم افزار مربوط به آن
 5. عدم اطلاع کافی مؤسسه های بزرگ و کوچک داخلی از تجارت الکترونیکی و مزایای آن
 6. هزینه های اولیه نسبتاً بالای استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت های دولتی و خصوصی به ویژه برای مؤسسه های کوچک و نبود انگیزه لازم در آن ها برای استفاده از این روش
 7. کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت
 8. فقدن حمایت از حقوق معرفی کنندگان در تجارت الکترونیکی
 9. حقوق گمرکی و مالیات های قابل وصول از تجارت الکترونیکی
 10. فقدان امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه مانده اطلاعات مربوطه 

مدیریت و تجارت الکترونیک

با توجه به آنچه بین گردید مدیران سازمانها بیش از هر زمان دیگری نیازمند به ابزارهای اطلاتتتی و ارتباطی در عرصه رقابتهای تجاری هستند. زیرا کاهش برتری رقابتی از یکی از مهمترین عواقب ناهماهنگی با فناوری اطلاعات است.
[alert type=”info”]چالش های جهانی ایجاد شده در عرصه مدیریت که با ظهور پدیده فناوری اطلاعات و ارتباط رنگ و جلوه ای دیگر گرفته است مهمترین و شاید اثرگذارترین دست یافته بشر در چند قرن اخیر است تا جایی که مهمترین کالای تجاری قرن حاضر را در اطلاعات معرفی کرده اند.[/alert]

تأثیر مستقیم و غیرمستقیم فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه ساختارها و سطوح زندگی مردم عادی و نفوذ و توسعه ابزارهای این پدیده عصر جدید در پیچیده ترین فعالیتها، مؤثرترین عامل در راه توسعه تکنولوژیک و به تبع آن اطلاعاتی بشر بوده است. ظرفیتهای بالقوه فناوری اطلاعاتی و ارتباطات مدیران پیشرون مجاب می کند تا با نگرشی عمیق بر ابزارهای این پدیده جهانی به منصه ظهور برسانند با این دیدگاه سعمی می شود تا با نگاهی گسترده زمینه های بهترسازی فناوری اطلاعات و ارتباطات و کارکردهای آن در تحولات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
مدیران پیشرو همیشه به دنبال فناوریهایی هستند که جریان کارا تسریع و تسهیل می کند. درواقع مدیران برای ایجاد ارتباطات مؤثر ما بین سطوح طولی و عرضی سازمان همچنین ساده کردن جریان امور برای جمع آوری و راهبرد مناسب اطلاعات مرتبط با حوزه فعالیت سازمان خود، ناگزیر از شناخت ظرفیتهای موجود سازمان خود و نیازسنجی ظرفیتهای تکمیلی هستند استفاده از قدرت اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات در هدایت سازمان برای پیشتازی در مقابل امری ضروری و اساسی است. فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی بسیاری از عملیات مربوط به سازمان مانند سیستم ها و جریان اتوماسیون را به انجام می رسانند.
بدون شک باید گفت که فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب تقویت تواناییها و خلاقیتهای مدیران پیشرو می شود.

راهكارهای لازم براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور:

 1. ايجاد زيرساخت فني و تجهيزات و امكانات متناسب با پيشرفت‌هاي روز.
 2. ابزارهاي لازم براي شناسايي دقيق كاربران و مشتريان.
 3. وضع قوانين جديد براي نظارت بهتر.
 4. استفاده از روش‌هاي نوين رمزنويسي.

و نيز مواردي همچون ايجاد نوآوري، روش‌هاي جديد عرضه محصولات و اطلاعات، حمايت نهادهاي دولتي، ايجاد سيستم پيشرفته و مطمئن بانكي، ايجاد سيستم جامع حمل و نقل و تحويل كالا، افزايش سهم بخش خصوصي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، ايجاد بسترهاي حقوقي لازم براي مبارزه با جرائم از جمله راهكارهاي لا‌زم براي توسعه تجارت الكترونيك در كشور است.
در نهایت می‏توان نتیجه گیری کرد که با ظهور بازارهای مجازی منابع جدیدی از نوآوری (به طور مثال نوآوری در مدل کسب و کار) به‏وجود آمده است که مستلزم تغییر برای تفکر راهبردی به سمت راهکارهای کارآفرینی، تطبیقی، پویا و یکپارچه است. اگر چه احتمال طراحی شبکه‏ های بین بنگاهی واهمیت پذیرش مدل‏های کسب وکار درحوزه‏های کارآفرینی و استراتژی مورد توجه است، اما نیازمند توجه بیشتر به رویکردهای روش شناختی برای مطالعه پویایی‏های کسب و کار الکترونیک و طراحی مدل‏های کسب و کار است.

مقالات مرتبط با این موضوع