پایان نامه بهداشت روانی دانشجویان

 مقایسه ی بهداشت روانی دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه مشهد

 در هر جامعه­ای نیروی فعال و جوان بعنوان یکی از ذخایر و سرمایه­های آن جامعه محسوب و مطرح می­باشد و در عمل نیز چرخه­ی فعالیت­های مختلف پیکره اجتماع بطور مستقیم و غیرمستقیم متکی به نیروهای فوق است که متاسفانه قشر وسیعی از جوانان و نوجوانان ما اکنون گرفتار سیگار شده­اند که آنان را در کام خویش فرو می­برد و توان حرکت و فکر را از آنان می­گیرد و هستی را از آن­ها ساقط میکند. یکی از مشکلات عمده­ای که نسل جوان جامعه با آن رو به روست، خطر گرایش به مصرف سیگار است. از آن جا که مصرف این گونه مواد (انواع سیگارها، قرص­ها، مخدرها و…) در بین جوانان و نوجوانان رو به افزایش است، وظیفه والدین، مربیان و سایر نهادهای اجتماعی و آموزشی برای آگاه ساختن قشر جوان از عواقب مصرف سیگار به مراتب سنگین­تر از قبل می­شود. با توجه به این موضوع، والدین و مربیان باید سعی کنند با استفاده از روش­ها و آموزش­های لازم، بچه­ها را از همان دوران کودکی و پیش نوجوانی با آثار زیان بار مصرف سیگار و اثرات و پیامدهای ناشی از آن بر جسم و روان شان مطلع سازند.

فهرست پایان نامه بهداشت روانی دانشجویان

فصل اول 

 • کلیات
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • هدف پژوهش
 • تفاوت عادت و اعتیاد
 • پیشگیری
 • روش های پشگیری اولیه
 • بهداشت روانی
 • تعاریف عملیاتی

فصل دوم – موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در خصوص اعتیاد به سیگار و سیگار

 • دیدگاه های مربوط به سوء مصرف مواد
 • دیدگاه زیست شناختی و پزشکی
 • دیدگاه اجتماعی
 • دیدگاه روان تحلیلی
 • دیدگاه های یادگیری و شناختی- رفتاری
 • عوامل مخاطره آمیز فردی
 • ژنتیک
 • صفات شخصیتی
 • اختلال های روانی
 • نگرش مثبت به مواد
 • موقعیتهای مخاطره آمیز فردی
 • تاثیر مواد بر فرد
 • عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی
 • عوامل مربوط به خانواده
 • نقش خانواده در آگاه سازی جوانان و نوجوانان
 • ستیزه والدین
 • رفاه اقتصادی خانواده
 • در دسترس بودن مواد مخدر
 • نابرابری های اقتصادی و اجتماعی
 • بیکاری
 • عقاید معتادان درباره اعتیاد واعتقادات دینی
 • عوامل مروبوط به دوستان
 • روش‌‌های مقابله با فشار همسالان
 • واکسیناسیون ذهنی
 • آموزش قاطعیت
 • آموزش مهارت‌های زندگی و اطلاع رسانی
 • عوامل مربوط به محیط آموزشی
 • عوامل مربوط به محل سکونت
 • عوامل مخاطره آمیز اجتماعی
 • قوانین
 • بازار مواد
 • مصرف مواد به عنوان هنجار اجتماعی
 • کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی، تفریحی
 • عدم دسترسی به سیستمهای خدماتی، حمایتی، مشاوره ای و درمانی
 • سیگار
 • مقدمه
 • تعریف
 • اپیدمیولوژی
 • سبب شناسی
 • اثرات نیکوتین بر بدن
 • درمان و ترک سیگار
 • اعتیاد
 • انواع مواد و شیو ه های مصرف
 • توتون
 • تریاک
 • هروئین
 • کدئین
 • مرفین
 • حشیش
 • ماری جو انا
 • کوکائین
 • مواد توهم زا
 • آثار مصرف
 • فن سیکلیدین
 • داروهایی که مصرف پزشکی دارند
 • آمفتامین ها
 • اکستاسی
 • نحوه اثر در مغز
 • تأثیرات آنی مصرف اکستاسی
 • عوارض ناشی از مصرف اکستاسی
 • درمان
 • اثرات MDMA
 • الکل  و آثار مصرف
 • استروئیدها
 • مواد استنشاقی
 • آثار مصرف مواد استنشاقی
 • آشنایی با ابزار مصرف مواد
 • عوامل خطر ساز و محافظت کننده در سوء مصرف و وابستگی به مواد
 • عوامل موثر بر اعتیاد
 • استراتژی‌های پیشگیری از اعتیاد
 • مراحل درمان
 • معتاد
 • غیر معتاد(سالم)
 • بهداشت روانی چیست؟
 • اضطراب هستی

فصل سوم – روش انجام پژوهش

 • پیشینه ی پژوهش
 • پژوهشهای انجام شده در ایران
 • پژوهشهای انجام شده در خارج
 • هدف های پژوهش
 • جامعه ی آماری و حجم نمونه
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع و مآخذ

مقالات مرتبط با این موضوع