پکیج 14 فایل آموزشی رشته روانشناسی

این پکیج شامل آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته روانشناسی بوده که طی سالها توسط سایت جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج 14 فایل آموزشی رشته روانشناسی

پاورپوینت آسیب شناسی روانی ۲۷۹ اسلاید

پاورپوینت بازی های بومی و محلی کودکانه ۱۹ اسلاید

پاورپوینت بررسی سبک اسناد (مکان کنترل) در عزت نفس دانشجویان ۲۶ اسلاید

پاورپوینت بیش فعالی در کودکان با متن ورد – ۵۴ اسلاید

پاورپوینت روان شناسی تربیتی ۲۷۱ اسلاید

پاورپوینت روان شناسی تربیتی تالیف دکتر علی اکبر سیف ۳۴۴ اسلاید

پاورپوینت روان شناسی رشد ۱ – ۱۸۷ اسلاید

پاورپوینت روان شناسی عمومی ۳۰۹ اسلاید

پاورپوینت روان شناسی یادگیری ۳۴۱ اسلاید

پاورپوینت روانشناسی تربیتی ۲۲۳ اسلاید

پاورپوینت روانشناسی رشد ۲ – ۱۵۱ اسلاید

پاورپوینت متون روانشناسی به زبان خارجی ۱ – ۳۲۴ اسلاید

انتخاب های دیگر شما ...