پکیج 29 مقاله رشته مدیریت با فرمت PDF

این پکیج شامل آرشیو مقالات رشته مدیریت با فرمت PDF بوده که طی سالها توسط سایت جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج 29 مقاله رشته مدیریت با فرمت PDF

 • ارائه بک مدل برنامه ریزی ریاضی برای بهبود اثر بخشیTPM
 • آربیتراژ
 • اصلاح نظام اداری در پرتو مدیریت علوی
 • اقتصاد مدیریت کیفیت
 • اندازه گیری ارزش
 • اندازه گیری رضایتمندی مشتریان نساجی شرکت نمونه
 • بررسی استرس شغلی درکارکنان شناورهای بندر نوشهر
 • برنامه ریزی استراتژیک – فناوری اطلاعات
 • پایان نامه بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت در سال ۱۳-۷PBRB3AM
 • پایان نامه مدیریت کیفیت
 • تحلیل و بهینه ساز ی سیستم حمل و نقل
 • خلاصه ای از کتاب فرهنگ سازمانی

پیشنهاد می شود : پکیج ۵۳ فایل آموزشی رشته مدیریت

 • رفتار نامطلوب دانش آموزان و مدیریت آن
 • سمینار آشنایی با ISO9001-2000
 • سیستم بهره برداری از منابع آبی
 • سیستم مدیریت ارزش به دست آمده
 • شش سیگما ۰۱ ( گزاره نوین مدیریت کیفیت)
 • شش سیگما
 • گذری بر شش سیگما
 • کاربرد کامپیوتر در سیستم های برنامه ریزی
 • مدل های برنامه ریزی استراژیک
 • مدیریت
 • مدیریت استراتژیک منابع انسانی
 • مدیریت صنعتی (پنجمین فرمان) خلق سازمان یادگیرنده
 • مدیریت کار
 • مدیریت کیفیت جامع TQM
 • مروری اجنمالی بر تحول تفکر مدیریتی مدیر عامل در گذر زمان
 • مروری بر مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
 • مطالعه موردی تی کیو ام در کشورهای مختلف

پیشنهاد می شود : بیش از ۴۰۰ مقاله رشته مدیریت با فرمت word

پایان نامه های مرتبط