پکیج 53 فایل آموزشی رشته مدیریت

این پکیج شامل آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته مدیریت بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج 53 فایل آموزشی رشته مدیریت

پاورپوینت اندازه گیری اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت

پاورپوینت انگیزش در مدیریت

پاورپوینت تعاریف کیفیت

پاورپوینت جوایز کیفیت چه هستند ؟

پاورپوینت روانشناسی استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت کیفیت فراگیر

پاورپوینت مدیریت ارتباط با مشتری چیست؟

پاورپوینت مدیریت پورتفولیوی پروژه

پاورپوینت مدیریت کیفیت

پاورپوینت مستند سازی

پاورپوینت مفاهیمی جدید در سازمانها

پاورپوینت چرا کیفیت

پاورپوینت گروه مطالعاتی بررسی اهداف استراتژیک و عملکرد شرکت فناوری اطلاعات

پاورپوینت نظام روابط کار در سازمان

پاورپوینت نظارت بر عملکرد مدیران

پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی

پاورپوینت مفهوم صادرات غیر نفتی و نقش بازاریابی در آن با تاکید بر محصول فرش

پاورپوینت مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

پاورپوینت مدیریت رفتار سازمانی

پاورپوینت مدیریت دانش

پاورپوینت مدیریت مالی

پاورپوینت مدیریت جامع کیفیت

پاورپوینت مدیریت تولید انگیزه – مدیریت کار و زمان – مدیریت خلاقیت

پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت فرایند تحلیل سلسله مراتبی

پاورپوینت طرح درس و اهداف درس مدیریت استراتژیک در رشته مدیریت بازرگانی

پاورپوینت صادرات خاویار

پاورپوینت تکنیک های مدل سازی

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی

پاورپوینت بیمه ها

پاورپوینت کار و کارگر

پاورپوینت قراردادها

پاورپوینت تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن

پاورپوینت بیمه کارگری

پاورپوینت بیمه تامین اجتماعی

پاورپوینت بهره وری و تجزیه وتحلیل آن در سازمانها

پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار

پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت

پاورپوینت اصول و سرپرستی

پاورپوینت گاز های سمی – محیط غبار آلود – آلودگی صوتی – مواد اشتعال زا – ظرف تحت فشار

پاورپوینت فنون تجزیه و تحلیل سیستمها – جدول تقسیم کار – نمودار جریان کار – طرح جا و مکان

پاورپوینت اصول گزارش و گزارش نویسی

پاورپوینت اصول و سرپرستی

پاورپوینت اصول مدیریت آموزشی

پاورپوینت ابزارهای مالی در بازار سرمایه

پاورپوینت آشنایی مسؤولان دفاتر با اصول و مهارتهای لازمه

پاورپوینت کنترل اتوماتیک

پاورپوینت مراحل توسعۀ مدیریت

پاور پوینت مدیریت رفتار- موفقیت و ارتباط

پاورپوینت مدیریت استراتژیک – سازمان های مجازی

پاورپوینت عصرهای پیشرفت بشر

پایان نامه های مرتبط