پکیج 10 فایل آموزشی رشته دام و طیور

این پکیج شامل آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته دام و طیور بوده که طی سالها توسط سایت جزوه جمع آوری شده است. پ

فهرست پکیج 10 فایل آموزشی رشته دام و طیور

پاورپوینت استاندارد روش اندازه‏ گیری اوره و ازت آمونیاکی در خوراک دام و طیور ۵۳ اسلاید

پاورپوینت استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه ی گاوهای شیرده ۳۳  اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت اقتصاد گوسفند داری ۲۵ اسلاید

پاورپوینت برنامه های واکسیناسیون گاوهای شیری و گوشتی ۳۳ اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی ۵۰ اسلاید

پاورپوینت رفتار شناسی اسب ۴۸ اسلاید

پاورپوینت رفتار شناسی سگ ۴۱ اسلاید

پاورپوینت عفونت بند ناف ۱۹ اسلاید به همراه فایل Word

پاورپوینت گاوهای بومی ایران و نژادهای شیری جهان ۲۹ اسلاید

پاورپوینت نژادهای گاو گوشتی ۳۵ اسلاید

انتخاب های دیگر شما ...