پکیج 12 فایل آموزشی رشته صنایع غذایی

این پکیج شامل آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته صنایع غذایی بوده که طی سالها توسط سایت جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج 12 فایل آموزشی رشته صنایع غذایی

پاورپوینت  HACCP در تولید بستنی ۲۷ اسلاید

پاورپوینت بهبود مستمر فرآیندها ۱۶۳ اسلاید

پاورپوینت جستجو و اندازه گیری عوامل نگه دارنده و مواد افزودنی در شیر ۳۷ اسلاید

پاورپوینت رعایت اصول کلی بهداشت در واحدهای تولید کننده مواد غذائی ۴۶ اسلاید

پاورپوینت روشهای سنجش نسبت درصد چربی شیر ۴۳ اسلاید

پاورپوینت سموم مواد غذایی ۲۱ اسلاید

پاورپوینت سیاستهای تبلیغاتی در صنایع مواد غذایی ایران ۲۲ اسلاید

پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در علوم غذا و صنایع غذایی –  ۵۴ اسلاید

پاورپوینت کربوهیدرات ها ۴۵ اسلاید

پاورپوینت ماکارونی رشته به رشته ۵۳ اسلاید

پاورپوینت نگهداری مواد غذایی بوسیله انجماد ۱۴ اسلاید

پاورپوینت نوشابه گازدار  به همراه فایل Word

 

پایان نامه های مرتبط