پایان نامه بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار

چکیده پایان نامه بورس اوراق بهادار

روشن است که اقتصاد کلاسیک که مشخصه آن رقابت کامل و ذره ای بودن بنگاههاست، نیازی به وجود بورس اوراق بهادار نمی‌بینید. با گذار از اقتصاد کلاسیک و توسعه ابعاد تولید، حجم سرمایه گذاریها نیز بزرگتر و قابل ملاحظه تر می‌شود و نحوه تامین منابع مالی برای این سرمایه گذاریها دشوارتر می‌گردد. با ورود اقتصاد به دوره تولیدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگیر تر می‌شود. بطوری که امروزه جملات کلیشه ای:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و یا: (بورس اوراق بهادار میزان الحراره اقتصاد کشور است) واقعیتی غیر قابل انکارند. علمای اقتصاد بورس اوراق بهادار را برای تامین وتجهیز منابع مالی حیاتی می‌دانند وعلمای اجتماعی از آن به عنوان ابزاری که به توزیع وتقسیم مالکیت وثروت کمک می‌کند، سخن می‌گویند.

پیشنهاد می شود: پایان نامه کارآیی بازار سرمایه بورس ایران

همچنین در مقاله بورس اوراق بهادار می خوانیم:

از نظر بدبینان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) ای است که یکشبه می‌شود در آن میلیونر شد و یا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان رادیکال نیز بورس را مظهر اقتصاد سرمایه داری با همه ابعاد منفی آن می‌دانند.

فهرست پایان نامه بورس اوراق بهادار

مقدمه

سابقه وتاریخچه بورس

بورس کالا

بورس اسعار

بورس اوراق بهادار

نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد

نقش بورس از دید سرمایه گذاران

الف) خرید سهام برای کسب سود

ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت

ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری

د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار

ه) پوشش در مقابل تورم

و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی

ز) معافیتهای مالیاتی

نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار

داد و ستد در بورس اوراق بهادار

فهرست رسمی بورس

تابلوی قیمتها

کارگزاری در بورس اوراق بهادار

نحوه کار کارگزاران

بورس اوراق بهادار در ایران

بورس اوراق بهادار تهران

سازمان و نحوه اداره امور بورس تهران

شواری بورس

هیات پذیرش اوراق بهادار

سازمان کارگزاران بورس

هیات داوری بورس

مقررات حاکم بر نحوه انجام معاملات بورس

نحوه پذیرش اوراق بهادار در بورس

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران

دوره اول: از بدو تاسیس تا ۱۳۵۷

دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸

میزان

دوره سوم: از سال ۱۳۶۸ به بعد (دوره احیای بورس)

منابع

پیشنهاد می شود: پایان نامه رابطه مدیریت سرمایه در گردش با بازدهی غیرعادی سهام

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران را باید به سه دوره تقسيم کرد: دوره اول از ابتدای تاسیس آن از 1345 تا انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که دوره معرفی و شناساندن بورس به اقتصاد ایران است. دوره دوم از 1357 تا 1368 که دوره رکود و سکون بورس باید نامیده شود و بالاخره دوره سوم که از اواسط 1368 آغاز می شود که باید آن را دوره تجدید حیات بورس نام بگذاریم.

مقالات مرتبط با این موضوع