پایان نامه پروتئین های بیماری زا در گیاهان

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

دانلود پایان نامه رایگان پروتئین های بیماری زا در گیاهان جهت پایان نامه ارشد رشته کشاورزی

عوامل بیماری در تهاجم به گیاهان یکی از سه راهبرد ذیل را بر می گزینند:

  • نکروتروفی
  • بیوتروفی
  • همی بیوتروفی 

یکی از آسان ترین ، به صرفه ترین و از لحاظ زیست محیطی ایمن ترین راهای کنترل بیماریهای گیاهی استفاده از ارقام مقاوم است و به نژاد گران بطور گسترده ای به طریقه کلاسیک از ژنهای مقاومت در این زمینه استفاده نموده اند. برخی از این عوامل بیماری دامنه میزبانی گسترده ای را در بر می گیرند و مرگ سلولی اغلب توسط سموم و یا آنزیمهایی رخ می دهد که سوبسترای بخصوصی را مورد هدف قرار می دهند.

قارچ های بیماری زا در گیاهان

Pythium و  Botrytis نمونه هایی از نکروتروفهای قارچی هستند . سایر نکروتروفها سمومی تولید می کنند که میزبان گزینشی دارند ، بطوریکه این سموم فقط روی دامنه محدودی از میزبانهای گیاهی مؤثر می باشند . در مورد این گروه از عوامل بیماری ، مقاومت گیاهی از طریق حذف و یا تغییر ترکیب مورد هدف سم و یا از طریق سم زدایی قابل حصول است . به عنوان مثال ژن Hml در ذرت سبب مقاومت به قارچ لکه برگی Cochiobolus carbonum می شود . Hml یک آنزیم ردوکتاز را کد می کند که سم حاصل از C.carbonum را خنثی می سازد.

در گیاهان هزاران ژن مقاومت (R) در برابر عامل بیمارهای  ویروسی ، باکتریایی ، قارچی و نماتدی وجود دارد. مقاومت سبب بر هم کنش میزبان و لازمه ی عامل بیماری زا ،بیان ژن مقاومت (R) در میزبان و ژن غیربیماریزا (Avr) در عامل بیماری می باشد. باور بر اینست که ژنهای مقاومت گیاه را قادر می سازند که ژنهای غیر بیماریزا را شناسایی کنند.در اینصورت فرآیند انتقال پیام را آغاز کرده و واکنش دفاعی از خودشان فعال می کنند.

پیشامدهای انتقال پیام که منجر به ظهور مقاومت می شوند عبارتند از:

جریانهای یونی در عرض غشاء سلولی ، تولید گونه های اکسیژن واکنشی ، تغییر حالت فسفوریلاسیون ، فعالیت رونویسی از سیستم های دفاعی گیاه و مرگ سریع سلولی در موضع آلودگی ( واکنش فوق حساسیت ). هرچند که پاسخهای دفاعی از سوی گیاه در تقابل با عوامل بیماری ، متفاوت می باشند ، اما خصوصیات مشترکی نیز بین آنها وجود دارد . مهمترین ویژگی ژن های R این است که این ژنها در گونه های مختلف گیاهی که سبب مقاومت اختصاصی در برابر طیف وسیعی از عوامل بیماری می شوند و اغلب پروتئین هایی با ساختمان مشابه را رمز می نمایند .

ژن های همسان شده در گیاهان

 با دسترسی به ژنهای R همسانه شده ، فرصتی برای انتقال ژنهای R جدید به گیاهان از طریق تراریختی ژنتیکی فراهم آمده است . تا زمانی که این روشها از لحاظ قابلیت اعتماد ، انعطاف پذیری و هزینه با روشهای اصلاح نباتات کلاسیک قابل مقایسه نباشند و یا برتری نداشته باشند ، نمی توان انتظار داشت که بطور گسترده مورد استفاده قرار گیرند . با توجه به ظرفیت قوی این روشها در عبور از موانعی همچون تفاوت گونه ای و صف آرایی ژنهای R به فرم دلخواه به نظر می رسد که تراریختی در آینده ای نزدیک در برنامه های اصلاحی وارد شود .

فهرست پایان نامه رایگان پروتئین های بیماری زا در گیاهان

مقدمه و خلاصه موضوع

گیاه، عامل بیماری و اساس ژنتیکی دفاع گیاهی

فرضیه ژن در برابر ژن
جداسازی و مطالعه ژنهای مقاومت
حوزه های ساختمانی فرآورده های ژنهای مقاومت
تکرارهای غنی از لوسیون
مکانهای اتصال نوکلئوتیدها
لوسین زیپرها
حوزه مشابه گیرنده های Toll/Interleukin-I
پروتئین های LRR خارج سلولی و غیر NBS
گیرنده های کینازی در عرض غشاء

شباهت بین فرآورده ژنهای R با سایر پروتئین های گیاهی

ژنهای مقاومت و انتقال پیام دفاعی

ژنهای غیر بیماری زا و تولید لیگاند
رویدادهای پائین دست در انتقال پیام دفاعی
خانواده ژنهای مقاومت و ایجاد مقاومت های اختصاصی جدید
پروتئین های مرتبط با بیماری زایی
گروه بندی پروتئینهای RR
خانواده PR-
بتا – ، – گلوکانازها (خانواده PR-)
کیتیناز ها (خانواده های PR-, PR-, PR-c, PR-)
پروتئین های شبه تا ماشین (خانواده PR-)
مهار کننده های پروتئیناز (خانواده PR-)
پروکسیداز ها (خانواده PR-)

دفسین ها ، نیوتین ها، پروتئین های ناقل لیپید و اکسالات اکسیدازها (خانواده های PR- ، PR- ، PR-، PR- ، PR-)

مهندسی مقاومت به بیماری ها

فهرست منابع

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

پایان نامه ۱۰ ایزوله قارچ خوراکی تکمه ای سفید

مقاله بازاریابی مواد غذایی حلال – مطالعه موردی

طرح توجیهی تعیین نیاز آب برای کاشت سیب زمینی

پایان نامه بررسی نقش زنان روستایی در اقتصاد روستاها

پایان نامه صادرات مرکبات و ارائه راه کارهایی برای افزایش صادرات

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه پروتئین های بیماری زا در گیاهان استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایان نامه پروتئین های بیماری زا در گیاهان
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟