پکیج 21 تحقیق و آموزش رشته ادبیات فارسی

این پکیج شامل آرشیو پاورپوینت های آموزشی رشته ادبیات فارسی بوده که طی سالها توسط فروشگاه جزوه جمع آوری شده است.

فهرست پکیج تحقیق و آموزش رشته ادبیات فارسی

پاورپوینت آشنایی با علوم قرآنی  ۱۹۸ اسلاید

پاورپوینت انواع ادبی ۱۶۵ اسلاید

پاورپوینت تاریخ ادبیات ایران ۱ – ۱۶۶ اسلاید

پاورپوینت تاریخ زبان فارسی ۱۷۹ اسلاید

پاورپوینت درس عروض و قافیه  ۸۱ اسلاید

پاورپوینت دستور زبان فارسی ۲ – ۱۶۵ اسلاید

پاورپوینت رودکی و منوچهری ۱۳۳ اسلاید

پاورپوینت سبک شناسی (۲) نثر ۱۸۶ اسلاید

پاورپوینت فارسی عمومی ۲۰۶ اسلاید

پاورپوینت قرائت عربی (۱) رشته زبان و ادبیات فارسی ۱۶۱ اسلاید

پاورپوینت قرائت عربی (۱) رشته زبان و ادبیات فارسی ۸۰ اسلاید

پاورپوینت قواعد عربی ۳ –  ۲۲۵ اسلاید

پاورپوینت کلیله و دمنه ۱ – ۱۶۶ اسلاید

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی ۲۰۹ اسلاید

پاورپوینت مسعود سعد سلمان ۱۴۹ اسلاید

پاورپوینت معانی و بیان ۲ – ۱۵۵ اسلاید

پاورپوینت معرفی و راهنمایی کلی طرح درس «بدیع» و جایگاه آن در میان درس‌های دیگر ۱۶۶ اسلاید

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسی ۱۶۲ اسلاید

پاورپوینت منطق الطیر عطار ۵۰۶ اسلاید

پاورپوینت گزیدۀ قصاید خاقانی ۵۶۱ اسلاید

مقالات مرتبط با این موضوع