تحقیق درباره موتور ماشین

مقدمه

ماشین هر وسیله مکانیکی یا وسیله الکتریکی است، که با انتقال یا اصلاح انرژی ، انسان را در انجام کارهایش ، یا در بهتر انجام شدن کارهایش یاری دهد، یا خود آنها را انجام می‌دهد. ساز و کارها و ماشینهای مکانیکی ، حتی قبل از آن که اطلاعات مکتوبی در دسترس باشد، برای تقویت توانائیهای نوع بشر ، دائما در حال استفاده بوده. تفاوت عمده ابزار ساده با ماشینها یا مکانیزمهای ساده ، وجود یک منبع قدرت و بعضی اوقات ، در کارکرد مستقل می‌باشد. ابزار قدرتمند امروزی ، ماشین ابزارهای خودکار ، و ماشین آلات قدرتمندی که توسط انسان هدایت می‌شوند، این تعریف را پیچیده کرده‌اند. هر دستگاهی که بتواند انجام کاری را آسان کند، ماشین نامیده می‌شود.

فهرست تحقیق موتور ماشین

دنده ماشین چگونه کار می کند؟

دنده چه کار می کند؟

یک دنده ساده

دنده واقعی

موتورهای دو زمانه

معایب موتور های چهار زمانه

طرز کار موتورهای 2 زمانه

ریشه لغوی موتور های چهار زمانه

دید کلی از موتورهای چهارزمانه

تاریخچه

انواع موتورهای چهار زمانه

موتورهای اشتعال جرقه‌ای

موتورهای دیزل

ساختمان موتور چهارزمانه

طرز کار موتور چهار زمانه

کاربرد

نتیجه گیری از مقایسه موتورهای چهار زمانه و دو زمانه

با مقايسه دو موتورسيكلت چهار زمانه و دو زمانه با يكديگر مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه موتورسيكلت‌هاي دو زمانه از معايب كمتري نسبت به موتورسيكلت‌هاي چهار زمانه برخوردارند.

اين در حالي است كه دولت به جاي برطرف كردن مشكلات محدود اين موتورسيكلت‌ها دستور توقف توليد آنها را صادر كرد.

حال آن كه دولت مي‌توانست شركت‌هاي سازنده را مكلف به اين موضوع كند كه استانداردهاي جديد را بر روي موتورسيكلت‌هاي دو زمانه لحاظ كند نه آن كه توليد موتورهاي چهار زمانه كه معايب بسياري دارند را باز هم در برنامه كاري خود قرار دهند.

در حال حاضر كشورهاي صنعتي به منظور كاهش آلايندگي، نه تنها موتورسيكلت‌هاي دوزمانه بلكه توليد موتورسيلكت‌هاي برقي را نيز در برنامه كاري خود قرار داده‌اند.

اين نوع موتورسيكلت‌ها در دنيا به دليل آلايندگي كمتر و مصرف كم انرژي با استقبال بسياري مواجه شده است، اما با وجود گسترش اين نوع موتورسيكلت‌ها در دنيا توليدكنندگان داخلي هنوز در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نداده‌اند.

پایان نامه های مرتبط