پایان نامه معماری شبکه ترکیبی بلاک چین برای شهر هوشمند

پایان نامه الزویر کامپیوتر معماری شبکه ترکیبی بر مبنای بلاک چین برای شهر هوشمند 2018 با ترجمه فارسی

Blockchain based hybrid network architecture for the smart city

معماری شبکه ترکیبی بلاک چین برای شهر هوشمند

اخیرا با توجه به رشد و توسعه اینترنت اشیا بعنوان شکل جدیدی از توسعه پایدار، مفهوم شهر هوشمند نیز توسعه زیادی پیدا کرده است. شهر هوشمند مبتنی بر زیرساخت توزیع شده و مستقلی است که شامل سیستم کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند، زیرساخت شبکه ای ناهمگن و نظارت در همه جاست که شامل میلیونها منبع اطلاعاتی می باشد. با این حال به خاطر رشد مستمر حجم داده و تعداد دستگاه های IoT متصل، مسائلی نظیر تاخیر بالا، گلوگاه پهنای باند، امنیت و حریم خصوصی و مقیاس پذیری در معماری شبکه شهر هوشمند وجود دارد. طراحی یک معماری توزیع شده مقیاس پذیر با نزدیکتر کردن منابع محاسباتی و ذخیره سازی به نقاط نهایی، برای بررسی محدودیت های شبکه کنونی شهر هوشمند لازم است.

[alert type=”info”]ما در این مقاله یک معماری ترکیبی جدید برای شبکه شهر هوشمند ارائه میکنیم که متکی بر نیروی تکنولوژی های بلاک چین و شبکه بندی تعریف شده نرم افزاریست.

این معماری که به صورت شبکه ترکیبی بلاک چین طراحی شده، برای داشتن بازدهی و بررسی محدودیت های کنونی، به دو بخش شبکه هسته و شبکه مرزی تقسیم می شود.[/alert]

معماری پیشنهادی در حین طراحی معماری ترکیبی، توان شبکه توزیع شده و متمرکز را به ارث می برد. برای بررسی امکان پذیری و بازده مدل پیشنهادی، مدل خود را شبیه سازی کرده و بر مبنای معیارهای مختلف بازدهی را در وب سایت جزوه بررسی میکنیم. نتایج شبیه سازی نشان دهنده تاثیر گذاری مدل پیشنهادی است.

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود پایان نامه معماری چند هسته ای[/alert]

فهرست معماری شبکه ترکیبی بلاک چین برای شهر هوشمند 

 • چالشهای معماری در شهر هوشمند
 • بررسی اثبات کاری و ارگون
 • کارهای مرتبط با IoT و بلاک چین
 • معماری پیشنهادی شهر هوشمند
 • بررسی طراحی معماری
 • جریان کاری مدل پیشنهادی
 • الگوریتم طرح PoW
 • فرآیند کاوش در شبکه هسته ای
 • تحلیل آزمایشات
 • تحلیل بازدهی معماری شبکه هسته ای
 • ارزیابی سربار بازدهی مدل پیشنهادی
 • نتیجه گیری
 • منابع

پیشنهاد می شود: پایان نامه مدل فازی میان لایه ای در شبکه حسگر بی سیم

مقدمه پایان نامه شهر هوشمند

اینترنت اشیا (IoT) آینده امیدبخشی برای صنایع و جوامع قدیمی اینترنت پیش بینی کرده اند و به واقعیت پیوستن شهر هوشمند ارتباط زیادی به چشم انداز IoT دارد. شهر هوشمند با استفاده از حسگرهای ارزان و انواع مختلف اشیای هوشمند برای جمع آوری داده در زیرساخت عمومی، میزان بازده عملیاتی، اشتراک عمومی اطلاعات و کیفیت زندگی و هزینه ها و خدمات دولتی و نیز محیطی بهبود می یابد .

این روزها به دلیل رشد اقتصادی و تغییرات اجتماعی، موج شهرسازی در دنیا درحال حرکت به سمت شهرهای هوشمند است.

اخیرا سازمان ملل پیش بینی کرده که ۸۶% از کشورهای توسعه یافته و ۶۴% از کشورهای درحال توسعه تا سال ۲۰۵۰ شهری می شوند.

گزارش گارتنر پیش بینی می کند که تا سال ۲۰۲۰، ۳۰%  کاربردهای بهداشت و درمان شهرهای هوشمند، ماشین های هوشمند و روباتیک داشته و ۱۰% شهرهای هوشمند از چراغهای خیابانی به عنوان زیربنای شبکه شهر های هوشمند استفاده خواهند کرد. این نشان می دهد که در آینده میلیاردها دستگاه و سیستم، که طیفی از دستگاه های کاربران نهایی نظیر حمل و نقل، بهداشت و درمان، صنایع ، ساختمان سازی و محیط هوشمند را در بر میگیرد، با هم یکپارچه خواهند شد. بنابراین در مورد شهر های هوشمند انتظار می رود که تحلیل حجم زیادی از داده های تولید شده توسط IoT ، افزایش امنیت و حریم شخصی، استفاده بهینه از پهنای باند شبکه برای اجتناب از ازدحام، پشتیبانی از کاربردهای بلادرنگ و غیره است.

نتیجه گیری مقاله معماری شبکه ترکیبی بلاک چین

با توسعه و شکوفایی IoT ، داده های زیادی توسط دستگاه های مختلف در شهر های هوشمند تولید می شوند. رسیدن به تاخیر  کم، استفاده کم از پهنای باند و بهبود امنیت و حریم خصوصی و مقیاس پذیری، چالش های اصلی شهرهای هوشمند هستند. ما در این زمینه روی با پیشنهاد کردن معماری توزیع شده ترکیبی برای شبکه پایدار شهر هوشمند تمرکز کرده ایم. از طرح PoW با حافظه کم برای اطمینان از امنیت و حریم خصوصی و اجتناب از دستکاری اطلاعات توسط مهاجمان استفاده شده است. نتایج تحلیل ها نشان دهنده تاثیرگذاری مدل پیشنهادی ماست. هنوز هم محدودیت هایی در مدل پیشنهادی ما وجود دارد مثل توسعه سخت گره های مرزی و فراهم کردن تکنیک های کش کردن در گره های مرزی، به این ترتیب ما در آینده در این زمینه تحقیق خواهیم کرد.

پایان نامه های مرتبط