مقاله نظریه هم ارزسازی نیروی گرانش انرژی و جرم

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

مقاله نظریه هم ارزسازی نیروی گرانش

از نظر نیوتن نیروی گرانش صرفاً یک تابع از جرم و فاصله بین دو جسم بود. از نظر اینشتین گرانش اثر هندسی فضا- زمان بود. اینشتین این نگرش را با یک سری معلادلات پیچیده و پیشرفته توسعه داد و خواص هندسی فضا را تحلیل کرد. به همین دلیل هیچ کس به ماهیت گرانش توجه نکرد و همه تلاش ها معطوف به تشریح خواص هندسی فضا شد.

Unified Theory Force Energy and Mass

هم ارزسازی نیروی گرانش و الکترومغناطیس از نظر فیزیکدانان

علاوه بر آن هم ارز سازی نیروهای گرانش و الکترومغناطیس دغدغه خاطر بسیاری از فیزیکدانان بزرگ نظیر کولاتسو و کلین (بینیان گزاران نظریه ریسمانها) بود. اینشتین نیز ۳۵ سال از عمر خود را در این زمینه سپری  کرد. امروز حدود ۵۰ سال پس از در گذشت او فیزیکدانها موفق شده اند نشان دهند آه در درجه حرارتها و انرژیهای بسیار بالاتفاوت بین نیروی الکتروو مغناطیسی و نیروی ضعیف از بین می رود امکان دارد آه در درجه حرارتها و انرژی ذره ای خیلی بالاتر تفاوت بین نیروی قوی و نیروی ضعیف و همچنین تفاوت بین “لپتونها ” و “آواراآها ” نیز از بین برود به گونه ای آه فقط یک ذره اولیه و یک نیروی اولیه وجود داشته باشد.

پیشنهاد می شود: پایان نامه کاربرد نانوکامپوزیت ها در صنعت هوا فضا

فهرست مقاله نظریه هم ارزسازی نیرو انرژی و جرم

 • مشکلات فیزیک
 • مشکلات قوانین نیوتن
 • مشکل نسبیت خاص
 • مشکل نسبیت عام
 • نظریه سی. پی. اچ
 • CPH اصل
 • پدیده فوتوالکتریک و اثر کامپتون
 • Spring فنر
 • Gravity گرانش
 • حرکت فوتون در میدان گرانشی و انحنای فضا
 • فضا توسط CPH خمیده می شود
 • نمودارهای سی. پی. اچ
 • سرعت حد در جهان و اسپین
 • اسپینو زمان CPH 
 • سرعت انتقالی سی. پی. اچ. و نیروی خارجی
 • اطلاعات در مورد مهبانگ و درون سیاه چاله ها
 • و هنگامیه جهان در هم فرو خواهد ریخت
 • سیاه چاله مطلق
 • نظریه ریسمانها یا نظریه سی. پی. اچ
 • از ریسمان تا ابرریسمان
 • بعدهای اضافی
 • برتری نظریه سی. پی. اچ. نسبت به نظریه ریسمانها

از نظریه ريسمان تا ابرريسمان

ذرات شناخته شده در طبيعت به صورت زير دسته بندی می شوند ذراتی آه دارای اسپين درست هستند آه بوزون ناميده می شوند و ذراتی آه دارای اسپين نادرست هستند آه فرميون ناميده می شوند. دسته اول نيروها را حمل می آنند، به عنوان مثال فوتون نيروی الكترومغناطيس را حمل می آند،
گلوئون نيروی قوی هسته ای را حمل می آند و گراويتون نيروی گرانش را حمل می آند در نهايت ماده نظير پروتون از آوارك ساخته شده اند. نظريه اصلی ريسمان تنها ذرات بوزون را توضيح می داد، از اين نظر آن را نظريه بوزونيك ريسمان می گويند.
اين نظريه فرميون ها را توضيح نمی داد. بنابراین آوارك و الكترون را شامل نمی شد. با مطرح آردن ابر تقارن برای نظريه بوزونيك ريسمان، ما می توانيم يك نظريه جديد به دست آوریم آه هر دو نيرو و ماده را توضيح دهد آه جهان از آنها ساخته شده است و اين نظريه ابر ريسمان است.

در اينجا سه نوع نظريه ابر ريسمان وجود دارد که حس می شود و نشان دادن آنها بدون رياضيات ناسازگارند:

در دو تا از آنها شيئی اساسی يك ريسمان بسته است، در حاليكه در سومی ريسمان باز سنگ بنای آن است.
علاوه بر آن با بهترين امتزاج خصوصيات نظريه بوزونيك ريسمان و ابر ريسمان، ما می توانيم دو نظريه ريسمان ديگر بيافرينيم. در هر صورت اين تنوع در نظريه ريسمان يك آشفتگی است. اگر ما برای يك نظريه برای همه چيز تلاش آنيم، پنج تا از انها را خواهيم داشت که قوی ترين آنها ام-تئوری خواهد بود.

در صورت تمایل میتوانید پایان نامه های زیر را دنبال کنید:

کتاب فیزیک پایه ۱ هریس بنسون رشته مکانیک

دانلود کتاب بررسی سیستم های قدرت – جلد دوم

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از مقاله نظریه هم ارزسازی نیروی گرانش انرژی و جرم استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

نظریه هم ارزسازی نیرو
پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه