پایان نامه معماری‌ چندهسته‌ای

ارائه یک روش نگاشت روی معماری‌ چند هسته‌ ای برای کاربردهای معین ۱۳۹۵

معماری‌ های پر هسته مبتنی بر شبکه بر تراشه با همبندی­های منظم، بستر مناسبی را جهت طراحی سیستم بر تراشه­ ها با هسته ­های فراوان فراهم می­نمایند. یکی از مهمترین مسائل مربوط به این نوع معماری، نگاشت وظیفه و یا به عبارتی تخصیص کار یا مجموعه­ای از کارها بر روی پردازنده­ های تراشه است که با اهداف متفاوتی از جمله کاهش انرژی مصرفی، کاهش مساحت تراشه و کاهش زمان اجرا صورت می‌گیرد.

با دانلود پایان نامه در وب سایت جزوه  به بررسی برخی از روش‌های ارائه شده برای نگاشت وظایف در معماری های شبکه بر تراشه و کامپیوترهای چند هسته ای  و پر هسته ای می پردازیم و ضمن مقایسه آنها به ارائه یک روش با رویکرد توان مصرفی خواهیم پرداخت.

[alert type=”success”]پیشنهاد می شود دانلود پایان نامه الگوریتم زمانبندی ماشین مجازی در شبکه های ابری[/alert]

فهرست پایان نامه معماری چند هسته ای 

   فصل اول: مقدمه

 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • هدف تحقیق
 • سؤال تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • متغیرهای تحقیق
 • تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها
 • پیشینه تحقیق

   فصل دوم: ادبیات تحقیق  ومروری بر الگوریتم نگاشت

 • مقدمه
 • شکاف بین تولید و طراحی
 • مفاهیم سیستم بر روی تراشه
 • معماری مبتنی بر واسط مشترک
 • مزایای استفاده از گذرگاه
 • معایب استفاده از گذرگاه
 • شبکه روی تراشه
 • همبندی شبکه
 • همبندی های ارائه شده برای شبکه برروی تراشه
 • همبندی مش
 • همبندی تورس
 • همبندی تورس تا زده
 • همبندی مش قطری
 • همبندی SPIN
 • همبندیWk Recursive
 • مسیریابی در شبکه روی تراشه
 • الگوریتم مسیریابی XY
 • جریان (مراحل) طراحی در شبکه برتراشه
 • ابزارهای طراحی شبکه بر تراشه
 • کارهای انجام شده در حوزه ی نگاشت
 • مدل کاربرد و مدل معماری
 • اهداف و اَعمال
 • قیود و توابع هدف
 • تجمیع یا جداسازی
 • نگاشت پویا یا ایستا
 • مقدمه‌ای برنگاشت
 • ابزارهای طراحی شبکه بر تراشه
 • مسئله نگاشت و هزینه ارتباط
 • تکنیک‌های نگاشت
 • تکنیک‌های نگاشت پویا
 • تکنیک‌های نگاشت ایستا
 • نگاشت دقیق
 • نگاشت مبتنی بر جستجو
 • کارهای انجام‌شده در حوزه نگاشت با استفاده از تکاملی‌ها
 • نگاشت مبتنی بر GA توسط یان زن و همکاران
 • نگاشت مبتنی بر SA توسط سلیمان توسان و همکاران
 • نگاشت مبتنی برGA توسط سلیمان توسان و همکاران
 • نگاشت مبتنی بر PSO توسط پرادیپ کومار و همکاران
 • نگاشت مبتنی بر ILP در توسط سلیمان توسان و همکاران
 • نگاشت انجام‌شده به نام Castnet توسط سلیمان توسان و همکاران
 • سنجش عملکرد
 • مروری برالگوریتم‌های نگاشت
 • روش ارائه شده توسط سعیدی و همکاران
 • روش ارائه شده توسط سعیدی و همکاران
 • روش ارائه شده توسط توان پور و همکاران
 • روش ارائه شده توسط آرمین مهران
 • روش ارائه شده توسط فن و همکاران
 • روش ارائه شده توسط سلیمان توسان
 • روش ارائه شده توسط توان پور
 • روش ارائه شده توسط سلیمان توسان
 • مقایسه الگوریتم ها

فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی

 • قوانین همسایگی
 • معرفی بسترکاری الگوریتم
 • جدول مشخصات گراف کاربرد
 • فرضیه های موجود در این روش
 • مراحل اجرای الگوریتم
 • تعریف مسئله
 • پیاده سازی نگاشت الگوریتم پیشنهادی روی گراف نمونه
 • خلاصه فصل

فصل چهارم: محاسبات و نتایج

 • بررسی برخی گراف‌های مشهور
 • ملاک ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
 • بررسی گراف PIP
 • بررسی گراف MPEG
 • بررسی گراف DVOPD
 • بررسی گراف MWD
 • بررسی گراف    enc mp dec

فصل پنجم: نتیجه گیری و کارهای آتی

 • مرور کلی
 • معرفی ملاک‌های ارزیابی
 • مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش‌های موجود
 • پیشنهادات آتی
 • منابع و مآخذ
 • الف) منابع فارسی
 • ب) منابع انگلیسی
 • پیوست
 • فهرست جداول

مقدمه پایان نامه ارشد معماری چند هسته ای برای کاربردهای معین

تغییر از بزرگ‌ترین خصوصیات سازمان‌ها و مؤسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان‌ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده‌اند.این تغییرات، سازمان‌ها را به سمت چالش‌های نوینی هدایت می‌کند، که عدم توجه به آن‌ها بقا و موفقیت سازمان را به‌طور فزاینده ایی تهدید می‌کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان‌ها در اولویت‌های کسب‌وکار و دیدگاه‌های استراتژیک خود تجدیدنظر کنند و تأکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب‌وکار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش‌های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان‌ها برای پاسخ به این چالش‌های کسب‌وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در فصل اول ابتدا کلیات پژوهش ارائه می‌شود،‌ سپس اهمیت و ضرورت پژوهش بیان می‌شود سپس اهداف و فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق بیان می‌شوند و در ادامه روش گردآوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و جامعه آماری تحقیق و سپس تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها آورده می‌شود.

انتخاب های دیگر شما ...