مقاله جامعه اطلاعاتی ایران در سال ۱۴۰۰

ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی – بررسی و ارزیابی پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

چکیده

 یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

نویسنده این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامه چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

فهرست

مسئول دانشگاه رایانه‌ای ایران

بررسی و ارزیابی پیش‌بینی‌های برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی

در حرکت به سوی جامعه اطلاعاتی

فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه

کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده

انقلاب اطلاعاتی و توسعه سیاسی

فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

عصر ارتباطات و جهانی سازی؛ لزوم تغییر در انگاره‌های توسعه

جامعه اطلاعاتی و زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی ایران

معاون وزیر جهاد کشاورزی د رترویج و نظام بهره‌برداری

دیدگاه‌های علمی درباره جهانی‌سازی اقتصادی،انقلاب ارتباطات و تأثیر متقابل آنها

مدرس و محقق علوم ارتباطات

پایان نامه های مرتبط