پایان نامه نقوش فرش ایرانی

پایان نامه نقوش فرش ایرانی

نقوش فرش ایران و نگاره های تزیینی آن و از همه مهمتر مفاهیم بنیادی و شاید هم راز آمیز آنها ، از جمله مباحث تخصصی فرش ایران می باشد که در  طی چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه فرار گرفته است.

در خصوص طبقه بندی صحیح و اصولی طر ح های فرش ایران و همچنین مبانی بنیادی آن تا چند سال اخیر کار چندانی صورت نگرفته بود ، امل به تدریج مطالعات انجام شذه به ویژه توسط کارشناسان و محققین ایرانی که متاسفانه هنوز از طرفداران زیادی برخوردار نیست ، می رود تا دنیای جدیدی را از طبقه بندی علمی – هنری – طرح های فرش ایران را ارائه دهد . از برکت بسیاری از این مطالعات در برخی موارد رمز پردازی و نماد گرایی نقوش فرش ایران نیز آشکار گشته و نتایج حاصله افزون بر سایر دلایل ، بر ارزشهای هنری فرش ایرانی افزوده است، قبل از پرداختن به مباحث جدیدی که در طی سالهای اخیر برای طبقه بندی فرشهای ایران مورد توجه قرار گرفته و همچنین مروری بر نظریات کارشناسان غربی در مورد نقشه های فرش ایران ، به معرفی یک طبقه بندی قدیمی از طرحهای فرش ایران می پردازیم که بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد و می توان گفت امروزه مورد توجه و استفاده اغلب طراحان و تولید کنندگان فرش قرار گرفته و در ومدارس و دانشگاهها نیز به عنوان طبقه بندی اصلی طرحهای فرش ایران معرفی می گردد .

در این طبقه بندی بدون توجه به دلایل شکل گیری و پیدایش طرحها و نقش ها و حتی ریز نقش های مورد استفاده در فرش، فقط با توجه به نوع آرایه ها و تزیینات طرح و همچنین اشکال تقلیدی به کار رفته و حتی با توجه به نوع تقسیم بندی متن فرش و جای گیری اشکال و تصاویر در آنها به دسته بندی طرحهای فرش ایران پرداخته اند و سپس با قیاس کلیه ی طرحهای سایر فرشها و توجه به وجوح مشترک طرح در هر فرش با طبقه بندی مذکور ، به اصطلاح تمامی طرحهای فرش ایران را در این فهرست گنجانیده اند.

فهرست پایان نامه نقوش فرش ایرانی

 • فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن
 • گروه ۱ – طرحهای آثار باستانی و ابنیه اسلامی
 • گروه ۲ – طرحهای شاه عباسی
 • گروه ۳- طرحهای اسلیمی
 • گروه ۴- طرحهای اقتباسی
 • گروه ۵- طرحهای افشان
 • گروه ۶ – طرحهای واگیره ای (بندی)
 • گروه ۷ – طرحهای بته ای(بته جقه)
 • گروه ۸ – طرحهای درختی
 • گروه ۹ – طرحهای ترکمن
 • گروه ۱۰ – طرحهای شکار گاهی
 • گروه ۱۱- طرحهای گل فرنگ
 • گروه ۱۲- طرحهای قابی (خشتی)
 • گروه ۱۳- طرحهای گلدانی
 • گروه ۱۴- طرحهای ماهی در هم
 • گروه ۱۵- طرحهای محرابی
 • گروه ۱۶- طرحهای محرمات
 • گروه ۱۷- طرحهای هندسی
 • گروه ۱۸- طرحهای ایلی و عشایری
 • گروه ۱۹- طرحهای تلفیقی
 • تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و …
 • نقوش گل فرنگ ( گل رز ) و گل سرخ ایرانی در فرش ایرانی
 • نگاهی به تاریخچه و دلایل نفوذ شیوه‌های اروپایی (فرنگی) در آثار و هنرهای ایرانی به ویژه نقاشی
 • بررسی سوابق تصویرسازی و گرایش به شیوه‌ی نقاشی اروپایی در دوران سلسله‌های افشاریه، زندیه و قاجار
 • مفهوم رمزی نگاره‌های (S) مانند
 • نقشمایه‌ی سه گوشهای پیوسته
 • نگاره‌ی مرغی / قوچکی یا طلسم باران خواهی
 • منبع

انتخاب های دیگر شما ...