پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

 بررسی مقایسه ای سلامت روانی بین سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در شهرهای گرگان و بستک

ترقی و پویایی و اعتلای هر جامعه ای جز در داشتن عناصر و اعضایی سالم و کارآمد در آن اجتماع نمی باشد افرادی که علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید تقارن سلامتی جسمانی و روانی اصلی ترین نتیجه اش داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان بر عملکرد جسمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. در این راه بزرگان مذهبی ما و همچنین دانشمندان علوم پزشکی از دیر باز بر مبحث سلامت روان تأکید داشته اند.

مولوی علیه الرحمه می فرماید:

تن ز جان و جان ز تن مستور نیست      لیک کس را دید جان دستور نیست

لذا پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد. حداقل دانستن وضع موجود یک جامعه از لحاظ سلامت روان به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در برآورده های معقولانه کمک خواهند کرد. 

سوالات پژوهش:

۱-وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب جنسیت چگونه است؟

۲-وضعیت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعیت سکونت (منزل و سرای سالمندان) چگونه است؟

۳-وضعیت سلامت روان بر حسب شهر ( گرگان و بستک ) چگونه است؟

۴-وضعیت مقیاسهای ۴ گانه GHQ28 بر حسب جنسیت چگونه است؟ 

 

فهرست پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان

بیان مسأله

اهداف تحقیق :

 • سوالات پژوهش
 • مفاهیم و متغیرهای بکار رفته در پژوهش
 • مفاهیم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – ۲۸

 پیشینه تحقیق :

 • پیشینه نظری
 • مفهوم سلامت روان شناختی یا سلامت روان
 • مفهوم سلامت روان در نظریه های روانکاوی
 • دیدگاه فروید (۱۸۵۶) در ارتباط با سلامت روان
 • مفهوم سلامت روان در نظریه روانی اجتماعی و زیستی آدلر (۱۸۷۰)
 • نظریه اریکسون (۱۹۶۳) در ارتباط با سلامت
 • نظریه کورت لوین)۱۸۹۰( در ارتباط با سلامت روان
 • نظریه کارل راجرز (۱۹۰۲) در ارتباط با سلامت روان
 • مفهوم سالمندی در نظریه های مختلف
 • پیشینه پژوهشی
 • مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن در خانه
 • سالمندان و سالمندان ساکن در خانواده های شهر اهواز
 • بررسی کیفیت زندگی سالمندان مقیم در منزل و سرای سالمندان در شهرستان ساری، سال ۱۳۸۴
 • یافته ها
 • روش تحقیق
 • جامعه آماری
 • روش نمونه گیری
 • نمونه
 • روش گرد آوری اطلاعات
 • ابزار مورد استفاده پژوهش
 • شیوه تجزیه و تحلیل داده

یافته های تحقیق :

 • بحث، تفسیر، نتیجه گیری
 • محدودیت های پژوهشی
 • پیشنهادات

پیوست
جدول (۱) سالمندان ساکن سرای سالمندان شهر بستک
جدول (۲) سالمندان ساکن در منزل شهر بستک
جدول (۳) سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهر گرگان
جدول (۴) سالمندان ساکن در منزل شهر گرگان

*به همراه پرسشنامه

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه مقایسه سلامت روانی بین سالمندان استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه