پایان نامه بررسی ویژگی های هسته عناب

پایان نامه ارزشیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی هسته عناب – عناب اصفهان

با توجه به خواص بسیار ارزشمند عناب، هدف از این تحقیق ارزشیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان، از نظر ترکیب اسیدهای چرب و پایدار نسبت به اکسیداسیون و سنجش دیگر ترکیبات موجود در روغن هسته و همچنین آنالیز شیمیایی خود هسته روغن کشی شده می باشد.

بی شک استفاده از میوه ها و گیاهان دارویی از کهن ترین روش ها برای درمان انواع بیماری بوده است. همچنان و با توسعه تمدن های بشری، ارتباط تنگاتنگ بین انسان و گیاه وجود داشته است. با این حال هنوز بسیاری از گیاهان بررسی نشده و ناشناخته مانده اند.

گیاهان و میوه ها منبعی از مواد شیمیایی بالقوه مفید هستند که تنها بخشی از آن مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مواد شیمیایی می توانند به عنوان دارو،و همچنین الگویی بی نظیر برای داروسازی بکار گرفته شوند.

خواص و ویژگی های عناب

عناب از سری میوه های بومی در مناطق مختلف ایران و دارای خواص دارویی و خوراکی فراوانیست. حدود ۳۰% از وزن میوه را هسته تشکیل میدهد،که به طور متوسط حاوی حدود ۸٫۳ درصد روغن است.

میوه عناب پس از چیده شدن به آزمایشگاه منتقل شده و روغن هسته های آسیاب شده به روش سوکسله استخراج گردید. ترکیب اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی و پایداری روغن حاصله توسط دستگاه رنسیمت تعیین گردید. ونیز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو لیپیدها ، اندیس یدی ،اندیس اسیدی ، اندیس پراکسید ، مواد غیر قابل صابونی شونده ، استرول ها ، توکوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزیابی شد.

همچنین آنالیز شیمیایی شامل اندازه گیری مقدار خاکستر ، ماده خشک ، رطوبت ، روغن ، پروتئین و نیز فیبر خام بر روی بخش هسته روغن کشی شده انجام شد. با افزایش سطح آگاهی مصرف کنندگان نسبت به اثرات جانبی داروهای شیمیایی، به منظور حفظ سلامت خویش، و همچنین هزینه های بالا ، استفاده از منابع تجدید ناپذیر مانند منابع فسیلی آلوده کننده محیط زیست که توسط صنایع دارویی صورت می گیرد،  طب سنتی و محصولات طبیعی را جایگزین آنها کرده و به استفاده از این نوع محصولات روی آورده اند.

پیشنهاد می شود: مقاله بازاریابی مواد غذایی حلال – مطالعه موردی

فهرست پایان نامه ویژگی های عناب

فصل اول مقدمه و کلیات تحقیق

 • پیش زمینه تحقیق
 • اهمیت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • عناب
 • معرفی عناب و خواص آن
 • مشخصات تیره عناب
 • مشخصات گیاه شناسی عناب
 • کشت گیاه عناب
 • شناسایی ارقام مختلف عناب
 • گونه های مختلف عناب
 • اهمیت شناسایی ژنومهای مختلف عناب
 • تاسیس ژرم پلاسم و جمع آوری ژنوم درخت عناب
 • روش های تکثیر گیاه عناب
 • فواصل کاشت
 • کودمورد نیاز
 • آفت های درخت عناب
 • پرورش درخت عناب برای تولید چوب
 • پراکندگی جغرافیایی گیاه عناب در جهان
 • مشخصات مناطق پراکنش عناب در ایران
 • عملکرد عناب
 • ترکیبات شیمیایی عناب
 • مصارف خوراکی عناب
 • میوه خشک شده عناب
 • خواص دارویی عناب
 • عناب در طب سنتی
 • مضرات عناب
 • عصاره گیری از عناب
 • عصاره آبی عناب
 • شربت عناب
 • تهیه جوشانده عناب
 • جوشانده عناب
 • جوشانده نوع دیگری از عناب
 • خیس کرده عناب
 • خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عناب
 • آنتی اکسیدان
 • متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی داخل میوه عناب
 • کاروتنوئیدها
 • ویتامین A
 • ویتامین C
 • ویتامین E
 • توکوفرول ها
 • فنول ها
 • فلاوونوئیدها
 • اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب
 • نقش اسیدهای چرب موجود در عناب
 • عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغنها
 • ترکیب اسید چرب
 • حرارت
 • اکسیژن
 • رطوبت
 • کاتالیزورها
 • نور
 • آنزیم ها
 • اهمیت چربیها
 • ویژگی های فیزیکی چربیها
 • مراحل کریستالیزاسیون
 • هسته گذاری
 • سه شکل پلی مورفیکی مهم توسط سیستم های چربی
 • بافت چربیها
 • دو روش قدیمی برای تعیین میزان چربی جامد
 • امولسیون های غذایی
 • تقسیم بندی امولسیفایرها
 • نحوه تشکیل امولسیونها
 • نیروهای موثر در تشکیل و پایداری امولسیونها
 • نیروهای الکتروستاتیک حد فاصل دو لایه
 • نیروهای واندروالس
 • واکنش های ناشی از حضور پلیمرها
 • واکنش های هیدروفوبیک
 • نیروهای دافعه حاصل از هیدراته شدن
 • مکانیسم های مربوط به ثبات و پایداری امولسیونها
 • پایداری الکترواستاتیکی
 • پایداری توسط ماکرومولکولها
 • پایداری امولسیونها به وسیله ذرات جامد
 • پایداری از طریق افزایش ویسکوزیته
 • نقش های امولسیفایرها
 • روغن
 • وضعیت تغذیه ای روغن ها
 • روغن های خوراکی
 • روغن های نباتی
 • منبع روغن نباتی
 • دانه های روغنی
 • اجزا موجود در روغن ها
 • فسفولیپیدها
 • ترکیبات غیر صابونی شونده
 • استرول ها
 • توکوفرول ها
 • فرآیند استخراج روغن
 • روش های استخراج روغن از دانه ها و میوه های روغنی
 • پالایش روغن ها و چربی ها
 • مراحل پالایش روغن خام
 • صمغ گیری
 • تصفیه فیزیکی
 • تصفیه قلیایی
 • خنثی سازی
 • بی رنگ کردن
 • روش های نوین استخراج روغن
 • دستگاه سانتریفیوژ و دکانتور
 • روش سینولا
 • توضیح نحوه استخراج روغن
 • استخراج روغن از دانه های آماده شده روغنی به سه طریق
 • استخراج روغن با حلال
 • متغیرهای قابل کنترل در استخراج
 • روش های استحصال روغن توسط حلال
 • روشی دیگر برای روغن کشی از میوه ها
 • روغن کشی به روش پرس سرد – استخراج سرد
 • تاثیرات کلان اقتصادی روش های روغن کشی متداول قدیمی
 • روش سرد در مقایسه با روش های موجود گرم
 • روش پرس های گرم و استخراج مانده روغن با حلال
 • روش cold – pressing
 • کاربردها
 • تهیه روغن های گیاهی به روش کلد پرس
 • سوکسله چیست ؟
 • استخراج مداوم به وسیله سوکسله
 • تئوری آزمایش
 • مراحل آزمایش

فصل دوم : مروری بر مطالعات پیشین
فصل سوم : موادو روشها

 • آماده سازی مواداولیه
 • موادشیمیایی
 • وسایل و تجهیزات
 • استخراج روغن
 • تجزیه شیمیایی هسته عناب
 • اندازه گیری رطوبت و ماده خشک
 • اندازه گیری خاکستر
 • اندازه گیری درصد پروتئین
 • اندازه گیری درصد فیبرخام
 • تعین میزان وترکیب اسیدهای چرب
 • تعیین اندیس پراکسید
 • معرف ها وحلال
 • روش کار
 • تعیین اندیس یدی
 • روش اجرای آزمون
 • زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون
 • آزمون تندی روغن ها (رنسیدیتی )
 • تعیین اندیس اسیدی
 • تعیین رنگ
 • تعیین میزان فسفر و فسفو لیپیدها
 • تعیین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده
 • تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها
 • روش کار
 • تعیین میزان کل استرول ها و توکوفرول ها
 • تعیین میزان مس و آهن
 • عملکرد مس
 • اندازه گیری ضریب شکست
 • استخراج روغن از هسته عناب
 • مراحل آزمایش
 • تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب
 • جداسازی و شناسایی اجزای روغن
 • مشخصات و برنامه دمای دستگاهGC
 • دماهای ستون و برنامه دمایی
 • مشخصات دستگاهی
 • تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم نتایج و بحث

 • مقایسه میزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تکرار
 • مقایسه میزان اسیدهای چرب
 • مقایسه میزان اندیس یدی
 • بررسی ضریب شکست روغن
 • بررسی پایداری اکسیداسیون چربی توسط دستگاه رنسیمت
  مقایسه رنگ های بدست آمده توسط دستگاه لاویباند از روغن هسته عناب
 • مقایسه اندیس اسیدی
 • مقایسه اندیس پراکسید
 • مقایسه مواد غیر صابونی شونده
 • مقایسه میزان کل استرول
 • مقایسه میزان توکوفرول
 • مقایسه میزان آهن
 • بررسی میزان مس
 • مقایسه اندازه گیری میزان فسفولیپید
 • آزمون های شیمیایی هسته عناب
 • آزمون اندازه گیری میزان خاکستر
 • آزمون اندازه گیری میزان پروتئین هسته
 • آزمون اندازه گیری میزان فیبرخام
 • آزمون اندازه گیری میزانرطوبت
 • اندازه گیری میزان درصد ماده خشک

فصل پنجم : نتیجه گیری

 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع فارسی
 • منابع غیر فارسی
 • چکیده لاتین
 • فهرست جداول
 • فهرست شکل ها
 • فهرست نمودارها
 • فهرست نقشه ها

نتیجه گیری پایان نامه ویژگی های هسته عناب

بررسی روغن هسته عناب توسط دستگاه کروماتو گرافی گازی نشان داد که مقدار اسیدهای چرب اشباع آن از اسیدهای چرب غیر اشباع بالاتر می باشد. پس این روغن اشباعیت بالایی دارد. پایداری اکسیداتیو روغن نشان داد که روغن هسته عناب دارای پایداری بالا یعنی۳۸/۲ ساعت در دمای ۱۱۰ درجه سانتی گراد می باشد.

این روغن از نظر کیفیت واکسیداسیون مانند روغن نارگیل است برای ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی هم مناسب است .روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسیدهای چرب کوتاه زنجیره وپروفایل اسیدهای چرب آن که دارای اشباعیت بالا است ، مقاومت بسیار بالایی  دارد و ناراحتی های قلبی عروقی ایجاد نمی کند و میزا ن چربی بد را بالا نمی برد . پایداری اکسیداسیون روغن هسته عناب بالاست ،  علت آن اشباعیت بالای روغن است  یعنی اکسیداسیون خیلی کمی در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زیرا میزان فسفولیپید در روغن هسته عناب پایین است .

پس می توان نتیجه گرفت با توجه به میزان متوسط توکوفرول ها یعنی ۱۲/۲۲ %غالب اجزا این روغن توکوفرول است که زردی بیشتری به روغن می دهد  پس رنگ روغن هسته عناب زرد است.

این روغن برای سرخ کردن مناسب نمی باشد اما برای کیک پزی و شیرینی پزی بسیار مناسب می باشد زیرا روغن نقطه ذوب بالایی داردو حالت ماله ای به خمیر شیرینی می دهد. در انتها با توجه به  اینکه میوه عناب دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی  می باشد  می توان گوشت آنرا به صورت صنعتی به بازار عرضه کرد.

انتخاب های دیگر شما ...