گزارش کارآموزی در کارگاه جوشکاری

گزارش کارآموزی جوشكاري الكتروفيوژن در کارگاه و ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از بروز حوادث در کارگاههای جوشکاری. دانلود گزارش کارآموزی مناسب برای دانشجویان رشته مکانیک، مواد و صنایع و فلزکاری در سایت جزوه

نكاتي مهم در مورد جوشكاري الكتروفيوژن

متن ارائه شده ذيل در ارتباط با مبحث جوشكاري الكتروفيوژن ميباشد كه با تكيه بر مشكلات حادث در كارگاههاي مختلف و بحث و بررسي پيرامون آنها با كارشناسان داخلي و خارجي نوشته شده است. بنابراين اكيداً توصيه ميشود نتايج و مباني ارائه شده  به طور جدي به كار گرفته شود تا قادر باشيم حتي المقدر از هر گونه خلل و نقائص بعدي پيشگيريي كرده باشيم.

بر اساس شواهد موجود و نمونه‌هاي ارسالي به آزمايشگاه ري و مشكلات عنوان شده از طرف مناطق در تعداد قابل توجهي از جوشهاي الكتروفيوژن مواد مذاب به صورت غيرطبيعي از نشانگرهاي جوين (WELD INDICATOR) خارج شده و موجب بروز نگراني راجع به كيفيت جوش گرديده است. خروج غيرطبيعي مواد مذاب غالباً به صور ذيل بوده است:

  • از هر دو نشانگر جوش مواد مذاب با حجم زياد بيشتر از حالت معمول خارج شده‌اند.
  • از يكي از نشانگرهاي جوش مواد مذاب با حجم زياد و بيشتر از حالت معمول خارج شده و از نشانگر جوش ديگر مواد مذاب كمتر از حالت طبيعي خارج شده، يا اصلاً خارج نشود.
  • از هر دو نشانگر جوش در حد تقريباً طبيعي مواد مذاب خارج شده‌اند وي با هم متفاوت بوده كاملا متقارن نباشند.

فهرست گزارش کارآموزی در کارگاه جوشکاری

  • نکاتی مهم در مورد جوشکاری الکتروفیوژن
  • اصول کلی انبار‌داری، نگهداری، حمل و نقل اجناس پلی اتیلن
  • بازرسی و کیفیت جوشکاری
  • طریقه تعمیر و جمع‌آوری علمک‌های پلی اتیلن
  • نحوه تعمیرات شبکه‌های پلی اتیلن
  • معرفی دستگاه  P2000
  • نتیجه گیری

نتیجه گیری از گزارش کار

كاربرد دستگاههاي تعميراتي P2000 و POLYSTOPP مشابه يكديگر است ليكن آب بندي جريان گاز در دستگاه P2000 به دليل استفاده از كيسه‌هاي هوا بجاي صفحات ثابت بهتر از POLYSTOPP انجام مي گيرد. البته شايان ذكر است در شرايطي كه لوله دو پهن نشده باشد آب‌بندي POLYSTOPP نيز بنحو مطلوب صورت مي‌پذيرد.
در يك نگاه كلي بنظر ميرسد كه با عنايت به كاربردهاي خاص دستگاه ، وضعيت فرهنگي، چگونگي طراحي شبكه‌هاي پلي اتيلن در ايران و . . . الزاماً وجود چنين سيستمي ضروري نيست وليكن در مواردي كه تأمين آنها ضروري شمرده شود انتخاب يكي از دو دستگاه مذكور بر اساس «پائين‌ترين قيمت» ، بهترين فاكتور انتخاب خواهد بود.

پایان نامه های مرتبط