کتاب جامع چیلر

کتاب چیلر جامع ، کتابی کاربردی برای دانشجویان رشته تاسیسات می باشد.

فهرست جامع چیلر

 • عنوان صفحه
  مقدمه
  فصل اول: تبریدو سیکل تراکمی بخار
 • ١-تبرید
 • ١ تاریخچه تبرید
 • ١- کاربردهای تبرید
 • ١- مبردها
 • ١- خواص مبردها
 • ١- ملاحظات اقتصادی
 • ١- انواع مبردها
 • CFCگازهای جانشینی
 • ١- اثر تبرید و ضریب عملکرد
 • ١- چرخهها ی تبرید
 • ١ سیکل تبرید تراکمی بخار
 • ١-چیلر تراکمی
  فصل دوم: سیکل تبرید جذبی
 • ٢- سیستم تبرید جذبی و ارتباط آن با سیستم تبرید تراکمی
 • ٢-روش کار چیلر های جذبی لیتیوم بروماید- آب یک اثره
 • ٢- خصوصیات جاذب و مبرد
 • ٢-مبردهای دیگر
 • ٢-ضریب عملکرد چیلر جذبی
 • ٢- چرخه ترمودینامیکی چیلر جذبی لیتیوم بروماید-آب یک اثره
 • ٢-روشهای افزایش راندمان سیکل جذبی
 • ٢- چیلرهای جذبی چند اثره
 • ٢- چیلرهای جذبی دو اثره
 • ٢-چیلرهای جذبی سه اثره
 • ٢- چیلر هیتر شعله مستقیم
 • ٢-مزایای چیلر هیترهای شعله مستقیم
 • ٢- سیکل کاری در حالت سرمایش (با تأمین آبگرم مصرفی بهداشتی)
 • ٢- سیکل کاری در حالت گرمایش (با تأمین آبگرم وسایل بهداشتی)
 • ٢- سیکل کاری در حالت تأمین آب گرم بهداشتی
 • ٢-اعداد مشخصه چیلرهای جذبی
 • ٢-صنعت چیلر جذبی
 • ٢- ادکتور
 • ٢- پمپها/موتورها
  فصل سوم: استفاده ونگهداری چیلر های جذبی
 • ٣- خوردگی سیستمهای جذبی
 • ٣- تجزیه شیمیایی
 • ٣-بازدارنده ها
 • ٣-سیستم تخلیه گاز های غیر قابل تقطیر
 • ٣- سیستم رفع کریستال
 • ٣- کنترل ظرفیت و غلظت
 • ٣- روشن خاموش شدن دستگاه
 • ٣- روشن خاموش کردن نیمه اتوماتیک
 • ٣- روشن خاموش کردن تمام اتوماتیک
 • ٣-مراحل روشن کردن دستگاه
 • ٣- مراحل خاموش کردن دستگاه
 • ٣-بازدید دورهای (سرویس)
 • ٣- نگهداری عمومی
 • ٣- رسوب لولههای تقطیر کننده
 • ٣- محافظت از تجهیزات
 • ٣- مقدار جمعآوری گازهای غیرقابل تقطیر
 • ٣- تعیین میزان افت عملکرد جاذب
 • ٣- افزودن الکل اکتیل به محلول
 • ٣-سرویس داخل دستگاه (شکستن خلا دستگاه)
 • ٣- اشکالهای احتمالی و رفع اشکال
 • فصل چهارم: خواص محلول لیتیوم بروماید آب
 • ۴- خصوصیات ماده لیتیوم بروماید
 • ۴- خواص ترمودینامیکی محلول لیتیوم بروماید آب
 • ۴- خواص فیزیکی محلول لیتیوم بروماید آب
  فصل پنجم: مبدل های حرارتی پوسته و لوله
 • ۵- مقدمه
 • ۵- اجزای اصلی
 • ۵- انواع پوسته
 • ۵- انواع دسته لولهها
 • ۵- لولهها و گذرهای لوله
 • ۵- جانمایی لوله
 • ۵- هندسه و نوع دیوارکها
 • ۵- تعیین سمت پوسته یا لوله برای جریانها
  فصل ششم:انتقال حرارت
 • ۶) مقدمه
 • ۶) انتقال حرارت تک فاز
 • ۶) انتقال حرارت تک فازداخل لوله
 • ۶) انتقال حرارت تک فاز روی دسته لوله
 • ۶) جوشش
 • ۶) تقطیر (چگالش)
 • ۶- چگالش فیلمی بر روی یک لوله افقی
 • ۶- چگالش فیلمی آرام
 • ۶- جابجایی اجباری
 • ۶- چگالش فیلمی روی دسته لوله ها
 • ۶- اثر سیلان چگالیده
 • ۶- چگالش در داخل لوله هابی افقی
 • ۶) محاسبه افت فشار
 • ۶- افت فشار سمت لوله
 • ۶- افت فشار سمت پوسته
  فصل هفتم: تحلیل ترمودینامیکی
 • ٧- مقدمه
 • ٧- دادههای طراحی
 • ٧- محاسبه دبی و خواص مبرد
 • ٧- محاسبه خواص و دبی محلول در نقاط مختلف سیکل
 • ٧- محاسبه بار حرارتی اجزای سیکل
 • ٧- محاسبه دبی آب برج خنک کن، آب خنک شده، بخار مصرفی
 • ٧- ضریب عملکرد سیکل
  فصل هشتم: طراحی اجزای چیلر جذبی
 • ٨- کندانسور
 • ٨- مشخصات کندانسور
 • ٨- محاسبه تعداد لوله ها
 • ٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨-دمای سطح لوله
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • ٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • ٨- محاسبه افت فشار لوله ها
 • ٨- ژنراتور بخار
 • ٨- مشخصات ژنراتور
 • ٨- محاسبه تعداد لوله ها
 • ٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨-دمای سطح لوله
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • ٨- اواپراتور
 • ٨- لوله با فین شعاعی کوتاه
 • ٨- مشخصات اوپراتور
 • ٨- تعداد لوله های اوپراتور
 • ٨-محاسبه ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨-دمای سطح لوله
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • ٨- محاسبه ضریب کلی انتقال حرارت
 • ٨- افت فشار داخل لوله
 • ٨- واحد جاذب
 • ٨- مشخصات
 • ٨- تعداد لوله ها
 • ٨- ضریب جابجایی سمت پوسته
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨- ضریب کلی انتقال حرارت
 • ٨- افت فشار لوله های جاذب
 • ٨-مبدل حرارتی
 • ٨- مشخصات مبدل حرارتی
 • ٨- تعداد لوله ها
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت لوله
 • ٨- دمای سطح لولهها
 • ٨- ضریب انتقال حرارت سمت پوسته
 • ٨- ضریب کلی انتقال حرارت
 • ٨- افت فشار
  بحث ،نتیجه گیری ،پیشنهادات
  منابع و مآخذ
  نمودارها

پیوستA
جداول

پیوستB
نمونه هایی از چیلر های جذبی ، اجزا، سیکل کاری،کاتالوگ ها

پیوست C

راهنمای دانلود فایل های پیوست شده:
 • لینک دانلود کتاب جامع چیلر به صورت پی دی اف جهت دانلود آماده است.
 • شما میتوانید از طریق قسمت گزارش خرابی لینک به پشتیبان سایت خرابی لینک را اطلاع دهید
 • در صورتی که به هر دلیل موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید به ما اطلاع دهید.
برای دانلود کتاب جامع چیلر باید در سایت حساب کاربری داشته باشید

پسورد فایل : پسورد ندارد

به دلیل ثبت درخواست های مکرر به اشتباه توسط کاربران ، برای ثبت گزارش خرابی لینک حتما باید در سایت لاگین باشید

یکی از دغدغه های اصلی ما که باعث شد ایده کارسازشو را عملی کنیم ، فراهم کردن تمام نیازمندی های فنی و آموزشی برای مدیران وبسایت ها در یک سامانه واحد و هماهنگ بود . این کار باعث صرفه جویی در زمان و انرژی مدیران کسب و کارها برای دریافت حداکثر خدمات با اختصاص کمترین زمان ممکن شده است و همواره سعی ما بر این خواهد بود که این خدمات ،به صورت مستمر به روزرسانی و تکمیل گردد.

مایل هستیم نظر شما را درباره این محتوا بخوانیم ، منتظر نظر شما هستیم!! :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *