پایان نامه رایگان ارزیابی سیستم بینایی

توضیحات کوتاه

________________________

5/5

از‌آنجائیکه طیف وسیع تست های موجود برای ارزیابی سیستم بینایی نشان دهنده عملکرد کامل سیستم بینایی نیست اگرچه تستهایی مثل حدت بینایی ، دید رنگ و …. اطلاعات زیادی به ما می دهد ، با این حال توصیه می شود که تست های حساسیت کانتراست نیز به عنوان یکی از تستهای روتین در معاینات کلینیکی به اجرا درآید . به طوری که مشخص شده تستهای حساسیت کانتراست در بیماران دچار بیماری MS، کاتاراکت و گلوکوم بیشتر از تستهای حدت بینایی در تشخیص و بررسی عملکرد بینایی موثر است . همچنین در افراد نرمال بدون مشکلات پاتولوژیک که از کاهش و عملکرد سیستم بینایی شکایت دارند نیز ، با انجام تستهای حساسیت کانتراست می توان اظهار نظر دقیق تری نسبت به وضعیت بینایی آنها داشت ؛ لذا درصدد برآمدیم مجموعه ای از اطلاعات راجع به این تست را جمع آوری کنیم .

فهرست نامه رایگان ارزیابی سیستم بینایی

فصل اول: مقدمه

 •   حساسیت کانتراست چیست ؟
 •   حساسیت کانتراست
 •    کانتراست چیست ؟
 •    چه میزان روشنایی باید مورد استفاده قرار گیرد ؟
 •    اندازه گیری حدت بینایی
 •    منحنی عمل حساسیت کانتراست
 •    عوامل موثر بر منحنی عمل حساسیت کانتراست
 •    شکل و ماهیت موج
 •    میزان روشنایی
 •    طول بار
 •    اندازه مردمک
 •    سن
 •    مدت ارائه
 •    تاثیر بیماریها و اختلالات
 •    تاثیر کاتاراکت بر حساسیت کانتراست
 •    تاثیر گلوکوم بر حساسیت کانتراست
 •    تاثیر بیماریهای رتین بر حساسیت کانتراست
 •    تاثیر داروها
 •    نقایص اپتیکی
 •    تغییرات وابسته به سن در حساسیت کانتراست
 •    روش های ارائه کانتراست
 •    چارتهای چاپی
 •    چارت آردن گریتینگ
 •    چارت کانتراست Vistech vision C test sys
 •    چارت کانتراست ریگان
 •    چارت حساسیت کانتراست کم کمبریج
 •    چارت کانتراست پلی رابسون

  فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشته 

 •   بررسی متون

 فصل سوم:روش کار

 •   جمعیت مورد مطالعه
 •    روش جمع آوری اطلاعات
 •    زمان اجرای مراحل تحقیق
 •    روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 •    اهداف
 •    فرضیات

   فصل چهارم : نتایج

 •   معرفی متغیرها
 •   جنس
 •   سن
 •   حساسیت کانتراست چشم راست
 •   حساسیت کانتراست چشم چپ
 •   حساسیت کانتراست دوچشمی
 •    عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم راست
 •    عدسی اصلاح کننده عیوب انکساری چشم چپ

       آزمون ها:

 •    آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم چپ در گروه های سنی
 •    آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست چشم راست در گروه های سنی
 •    آزمون  T برای مقایسه حساسیت کانتراست دوچشمی در گروه های سنی
 •    آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم چپ در دو گروه زن ومرد
 •    آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست در چشم راست در دو گروه زن ومرد
 •    آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت  کانتراست دو چشمی در دو گروه زن ومرد
 •    آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم چپ با عیوب انکساری اصلاحی
 •    آزمون T برای فرض برابری میزان حساسیت کانتراست چشم راست با عیوب انکساری اصلاح
 •    آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن
 •    آزمون همبستگی حساسیت چشم راست و سن

   فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

 •    آزمون همبستگی حساسیت دو چشمی و سن
 •    حساسیت کانتراست در گروه های سنی مختلف
 •    رابطه حساسیت کانتراست با افزایش سن
 •    رابطه حساسیت کانتراست و جنس
 •    مقایسه حساسیت کانتراست تک چشمی و دو چشمی
 •    رابطه عیوب انکساری اصلاح شده و حساسیت کانتراست
 •    نتیجه گیری

راهنمای دانلود فایل

برای دانلود این کتاب باید در سایت لاگین شده باشید.
اگر در سایت حساب کاربری ندارید، لطفا ابتدا ثبت نام کنید.

اگر از پایان نامه رایگان ارزیابی سیستم بینایی استفاده کردی، نظرت رو دربارش بگو و به دیگران پیشنهاد بده

دیدگاهتان را بنویسید

پیشنهاد ما به شما :

_____________ _

ورود

حساب کاربری ندارید؟

مایل هستید از جدیدترین اطلاعات با خبر شوید؟ ما جدیدترین مطالب مورد علاقه شما را پیشنهاد خواهیم داد خیر بله، فقط مورد علاقه ام باشه